Bài hát tiếng Trung: Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới - Tiểu A Thất

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới - Tiểu A Thất

Lời bài hát Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

十平米大小的房间
shí píng mǐ dàxiǎo de fángjiān
sứ p'ính mỉ ta xẻo tơ pháng chen
Căn phòng chừng đâu mười mét vuông

我们住了好几年
wǒ·men zhù le hǎojǐ nián
ủa mân chu lơ hảo chỉ nén
Đôi mình ở đây nhiều năm rồi

每晚等你下班的宵夜
měi wǎn děng nǐ xiàbān de xiāo yè
mẩy oản tẩng nỉ xe pan tơ xeo dê
Bữa cơm đêm mỗi tối đợi anh tan làm

我都会热好几遍
wǒ dūhuì rè hǎojǐ biàn
ủa tu huây rưa hảo chỉ pen
Ngày nào cũng hâm nóng lại vài lần

随口说喜欢的礼物
suíkǒu shuō xǐ·huan de lǐwù
xuấy khẩu sua xỉ hoan tơ lỉ u
Những món quà em thuận miệng nói thích

你都会带到我眼前
nǐ dūhuì dài dào wǒ yǎnqián
nỉ tu huây tai tao ủa dẻn trén
Anh đều sẽ mang đến trước mắt em

可你怎么就看不见
kě nǐ zěn·me jiù kàn bùjiàn
khửa nỉ chẩn mơ chiêu khan pu chen
Nhưng sao anh lại không nhìn thấy

我的无名指上缺了一个圈
wǒ de wúmíngzhǐ shàng quē le yī gè juān
ủa tơ ú mính chử sang truê lơ i cưa choen
Trên ngón áp út của em thiếu đâu một vòng tròn

我那么多次和你路过婚纱店
wǒ nà·me duō cì hé nǐ lùguò hūnshā diàn
ủa na mơ tua trư hứa nỉ lu cua huân sa ten
Biết bao lần em cùng anh đi qua tiệm áo cưới

你有没有想为我选一件
nǐ yǒu méi·yǒu xiǎng wèi wǒ xuǎn yī jiàn
nỉ dẩu mấy dẩu xẻng uây ủa xoẻn i chen
Anh có từng muốn chọn một chiếc cho em

我不在乎它的样式贵贱
wǒ bùzài·hu tā de yàngshì guìjiàn
ủa pu chai hu tha tơ dang sư quây chen
Em không quan tâm kiểu dáng giá tiền

只希望穿上它时你在我左边
zhǐ xīwàng chuān shàng tā shí nǐ zài wǒ zuǒ·bian
chử xi oang troan sang tha sứ nỉ chai ủa chủa pen
Chỉ hy vọng khi mặc lên anh đứng bên trái em

我那么多次和你路过婚纱店
wǒ nà·me duō cì hé nǐ lùguò hūnshā diàn
ủa na mơ tua trư hứa nỉ lu cua huân sa ten
Rất nhiều lần em cùng anh đi qua tiệm áo cưới

你有没有想过我的明天
nǐ yǒu méi·yǒu xiǎng guò wǒ de míngtiān
nỉ dẩu mấy dẩu xẻng cua ủa tơ mính then
Anh có từng nghĩ đến ngày mai của em

到底我是不是你心里的首选
dàodǐ wǒ shì bù·shi nǐ xīn·li de shǒu xuǎn
tao tỉ ủa sư pu sư nỉ xin lỉ tơ sẩu xoẻn
Rốt cuộc em có phải lựa chọn hàng đầu với anh

还是说再等几年你才对我说抱歉
hái·shi shuō zài děng jǐ nián nǐ cái duì wǒ shuō bàoqiàn
hái sư sua chai tẩng chỉ nén nỉ trái tuây ủa sua pao tren
Hay là nói đợi thêm vài năm anh mới nói câu xin lỗi với em

从前你那么爱抽烟
cóngqián nǐ nà·me ài chōuyān
trúng trén nỉ na mơ ai trâu den
Trước đây anh thích hút thuốc như thế

别人怎么说也不听劝
biérén zěn·me shuō yě bù tīng quàn
pía rấn chẩn mơ sua dể pu thing troen
Người khác khuyên thế nào cũng không nghe

无意间我咳了两声
wúyì jiàn wǒ hāi le liǎng shēng
ú i chen ủa hai lơ lẻng sâng
Trong vô tình em ho vài tiếng

你就戒了好几年
nǐ jiù jiè le hǎojǐ nián
nỉ chiêu chia lơ hảo chỉ nén
Anh đã cai được nhiều năm rồi

现在接家人的来电
xiànzài jiē jiārén de láidiàn
xen chai chia che rấn tơ lái ten
Bây giờ nhận điện thoại từ người nhà

你都不愿凑到我身边
nǐ dōu bù yuàn còu dào wǒ shēnbiān
nỉ tâu pu doen trâu tao ủa sân pen
Anh còn không muốn đến gần bên em

难道爱情它都会变
nándào àiqíng tā dūhuì biàn
nán tao ai trính tha tu huây pen
Lẽ nào tình yêu đều sẽ thay đổi

变得从很喜欢到只是不讨厌
biàn dé cóng hěn xǐ·huan dào zhǐshì bù tǎoyàn
pen tứa trúng hẩn xỉ hoan tao chử sư pu thảo den
Thay đổi từ rất thích đến chỉ là không ghét thôi

我那么多次和你路过婚纱店
wǒ nà·me duō cì hé nǐ lùguò hūnshā diàn
ủa na mơ tua trư hứa nỉ lu cua huân sa ten
Biết bao lần em cùng anh đi qua tiệm áo cưới

你有没有想为我选一件
nǐ yǒu méi·yǒu xiǎng wèi wǒ xuǎn yī jiàn
nỉ dẩu mấy dẩu xẻng uây ủa xoẻn i chen
Anh có từng muốn chọn một chiếc cho em

我不在乎它的样式贵贱
wǒ bùzài·hu tā de yàngshì guìjiàn
ủa pu chai hu tha tơ dang sư quây chen
Em không quan tâm kiểu dáng giá tiền

只希望穿上它时你在我左边
zhǐ xīwàng chuān shàng tā shí nǐ zài wǒ zuǒ·bian
chử xi oang troan sang tha sứ nỉ chai ủa chủa pen
Chỉ hy vọng khi mặc lên anh đứng bên trái em

我那么多次和你路过婚纱店
wǒ nà·me duō cì hé nǐ lùguò hūnshā diàn
ủa na mơ tua trư hứa nỉ lu cua huân sa ten
Rất nhiều lần em cùng anh đi qua tiệm áo cưới

你有没有想过我的明天
nǐ yǒu méi·yǒu xiǎng guò wǒ de míngtiān
nỉ dẩu mấy dẩu xẻng cua ủa tơ mính then
Anh có từng nghĩ đến ngày mai của em

到底我是不是你心里的首选
dàodǐ wǒ shì bù·shi nǐ xīn·li de shǒu xuǎn
tao tỉ ủa sư pu sư nỉ xin lỉ tơ sẩu xoẻn
Rốt cuộc em có phải lựa chọn hàng đầu với anh

还是说再等几年你才对我说抱歉
hái·shi shuō zài děng jǐ nián nǐ cái duì wǒ shuō bàoqiàn
hái sư sua chai tẩng chỉ nén nỉ trái tuây ủa sua pao tren
Hay là nói đợi thêm vài năm anh mới nói câu xin lỗi với em

如果会有那么一天
rúguǒ huì yǒu nà·me yītiān
rú của huây dẩu na mơ i then
Nếu như sẽ có một ngày như thế

你和别人走进婚纱店
nǐ hé biérén zǒu jìn hūnshā diàn
nỉ hứa pía rấn chẩu chin huân sa ten
Anh và người khác bước vào tiệm áo cưới

可以的话请告诉我
kěyǐ ·dehuà qíng gàosù wǒ
khửa ỉ tơ hoa trính cao xu ủa
Nếu như có thể hãy nói em biết

你最喜欢的到底是哪一件
nǐ zuì xǐ·huan de dàodǐ shì nǎ yī jiàn
nỉ chuây xỉ hoan tơ tao tỉ sư nả i chen
Rốt cuộc anh thích nhất là chiếc nào
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nghe Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sau Này Mới Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đi Trong Gió Đông 2022 - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đi Trong Gió Đông 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chú Cá Biết Đi - Từ Giai Oánh

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chú Cá Biết Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối - Nhan Nhân Trung

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Ngóng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa