Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Ngóng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

Lời bài hát Nghe Ngóng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

醒来在地震夜里
xǐng lái zài dìzhèn yè·li
xỉnh lái chai ti chân dê lỉ
Tỉnh lại trong đêm động đất

忽然以为会有你讯息
hūrán yǐwéi huì yǒu nǐ xùn xī
hu rán ỉ uấy huây dẩu nỉ xuyn xi
Đột nhiên cho rằng sẽ có tin tức anh

太习惯你的关心
tài xíguān nǐ de guānxīn
thai xí quan nỉ tơ quan xin
Quá quen với sự quan tâm của anh

忘了我也能安慰我自己
wàng le wǒ yě néng ānwèi wǒ zìjǐ
oang lơ ủa dể nấng an uây ủa chư chỉ
Quên mất em cũng có thể tự an ủi bản thân

偶尔有人说到你近况
ǒuěr yǒu rén shuō dào nǐ jìnkuàng
ǒu ở dẩu rấn sua tao nỉ chin khoang
Thi thoảng có người nhắc tình hình anh gần đây

我总算可以笑而不谈
wǒ zǒngsuàn kěyǐ xiào ér bù tán
ủa chủng xoan khửa ỉ xeo ớ pu thán
Cuối cùng em cũng có thể cười mà không nói

明明你后来怎样与我无关
míngmíng nǐ hòulái zěnyàng yǔ wǒ wúguān
mính mính nỉ hâu lái chẩn dang ủy ủa ú quan
Rõ ràng sau này anh thế nào không liên quan em

我为何想窥探
wǒ wèihé xiǎng kuītàn
ủa uây hứa xẻng khuây than
Cớ sao em muốn dò xét

打听你的消息表现不留痕迹
dǎ·ting nǐ de xiāo·xi biǎoxiàn bù liú hénjì
tả thinh nỉ tơ xeo xi pẻo xen pu liếu hấn chi
Nghe ngóng tin tức của anh biểu hiện không có dấu vết

知道你最近和那谁走得比较近
zhīdào nǐ zuìjìn hé nà shuí zǒu dé bǐjiào jìn
chư tao nỉ chuây chin hứa na suấy chẩu tứa pỉ cheo chin
Biết gần đây anh và ai đó qua lại khá thân thiết

是好奇或妒忌别纠结
shì hàoqí huò dùjì bié jiūjié
sư hao trí hua tu chi pía chiêu chía
Là tò mò, hoặc đố kỵ, đừng để tâm

请假装我没有来打听
qǐngjià zhuāng wǒ méi·yǒu lái dǎ·ting
trỉnh che choang ủa mấy dẩu lái tả thinh
Hãy giả vờ em chưa từng đến nghe ngóng

偶尔有人说到你近况
ǒuěr yǒu rén shuō dào nǐ jìnkuàng
ǒu ở dẩu rấn sua tao nỉ chin khoang
Thi thoảng có người nhắc tình hình anh gần đây

我总算可以笑而不谈
wǒ zǒngsuàn kěyǐ xiào ér bù tán
ủa chủng xoan khửa ỉ xeo ớ pu thán
Cuối cùng em cũng có thể cười mà không nói

明明你后来怎样与我无关
míngmíng nǐ hòulái zěnyàng yǔ wǒ wúguān
mính mính nỉ hâu lái chẩn dang ủy ủa ú quan
Rõ ràng sau này anh thế nào không liên quan em

我为何想窥探
wǒ wèihé xiǎng kuītàn
ủa uây hứa xẻng khuây than
Cớ sao em muốn dò xét

打听你的消息表现不留痕迹
dǎ·ting nǐ de xiāo·xi biǎoxiàn bù liú hénjì
tả thinh nỉ tơ xeo xi pẻo xen pu liếu hấn chi
Nghe ngóng tin tức của anh biểu hiện không có dấu vết

知道你最近和那谁走得比较近
zhīdào nǐ zuìjìn hé nà shuí zǒu dé bǐjiào jìn
chư tao nỉ chuây chin hứa na suấy chẩu tứa pỉ cheo chin
Biết gần đây anh và ai đó qua lại khá thân thiết

是好奇或妒忌别纠结
shì hàoqí huò dùjì bié jiūjié
sư hao trí hua tu chi pía chiêu chía
Là tò mò, hoặc đố kỵ, đừng để tâm

请假装我没有来打听
qǐngjià zhuāng wǒ méi·yǒu lái dǎ·ting
trỉnh che choang ủa mấy dẩu lái tả thinh
Hãy giả vờ em chưa từng đến nghe ngóng

你过得比我好
nǐ guò dé bǐ wǒ hǎo
nỉ cua tứa pỉ ủa hảo
Anh sống tốt hơn em

我要努力赶上
wǒ yào nǔlì gǎnshàng
ủa dao nủ li cản sang
Em phải nỗ lực theo kịp

就当作是挑战
jiù dāng zuò shì tiǎozhàn
chiêu tang chua sư thẻo chan
Cứ xem như là thử thách

打听你的回避直到我能死心
dǎ·ting nǐ de huíbì zhídào wǒ néng sǐxīn
tả thinh nỉ tơ huấy pi chứ tao ủa nấng xử xin
Nghe ngóng sự lẩn tránh của anh, cho đến khi em có thể từ bỏ

听朋友把你形容得多云淡风轻
tīng péng·you bǎ nǐ xíngróng dé duōyún dàn fēng qīng
thing p'ấng dẩu pả nỉ xính rúng tứa tua uýn tan phâng tring
Nghe bạn bè hình dung về anh thật gió thoảng mây bay

在我能不遗憾那之前
zài wǒ néng bù yíhàn nà zhīqián
chai ủa nấng pu í han na chư trén
Trước khi em có thể thôi hối tiếc về ngày xưa

请让我不小心想起你
qíng ràng wǒ bù xiǎoxīn xiǎng qǐ nǐ
trính rang ủa pu xẻo xin xẻng trỉ nỉ
Hãy để em không cẩn thận nhớ đến anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa