Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Sau Này Mới Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

Lời bài hát Sau Này Mới Hiểu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

以为最难过莫过接受你不再爱我
yǐwéi zuì nánguò mò guò jiēshòu nǐ bù zài ài wǒ
ỉ uấy chuây nán cua mua cua chia sâu nỉ pu chai ai ủa
Ngỡ rằng chuyện buồn nhất chẳng gì bằng chấp nhận anh không yêu em nữa

后来才懂感情不能盲目执着
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng mángmù zhízhuó
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng máng mu chứ chúa
Sau này mới hiểu trình cảm không thể mù quáng cố chấp

潇洒放手或许你才会
xiāosǎ fàngshǒu huòxǔ nǐ cái huì
xeo xả phang sẩu hua xủy nỉ trái huây
Dứt khoát buông tay có lẽ anh mới sẽ

真的记住我
zhēn de jìzhù wǒ
chân tơ chi chu ủa
Thật sự nhớ đến em

怪那天风太温柔你出现正当时候
guài nà tiān fēng tài wēnróu nǐ chūxiàn zhèngdāngshí hòu
quai na then phâng thai uân rấu nỉ tru xen châng tang sứ hâu
Trách hôm ấy gió quá dịu dàng anh xuất hiện vô cùng đúng lúc

仅一双清澈眼眸灌溉出我心绿洲
jǐn yī shuāng qīngchè yǎn móu guàngài chū wǒ xīn lǜzhōu
chỉn i soang tring trưa dẻn mấu quan cai tru ủa xin luy châu
Chỉ với một đôi mắt trong veo tưới mát ốc đảo trong tim em

祈祷你是颗星斗黑暗中陪我奔走
qídǎo nǐ shì kē xīngdòu hēi'ān zhōng péi wǒ bēnzǒu
trí tảo nỉ sư khưa xing tâu hây an chung p'ấy ủa pân chẩu
Nguyện cầu anh là một ngôi sao trong bóng tối cùng em bôn ba

到永久
dào yǒngjiǔ
tao dủng chiểu
Đến vĩnh cửu

怪我是黑暗困兽阳光都无法解救
guài wǒ shì hēi'ān kùn shòu yángguāng dōu wúfǎ jiějiù
quai ủa sư hây an khuân sâu dáng quang tâu ú phả chỉa chiêu
Trách em là con thú kẹt trong bóng tối ánh nắng cũng không thể giải cứu

对你的无理苛求轻易就毁掉所有
duì nǐ de wúlǐ kēqiú qīng·yì jiù huǐ diào suǒyǒu
tuây nỉ tơ ú lỉ khưa triếu tring i chiêu huẩy teo xủa dẩu
Những yêu cầu vô lý với anh dễ dàng hủy bỏ đi tất cả

你说不如就自由怎么眼泪突然就
nǐ shuō bùrú jiù zìyóu zěn·me yǎnlèi tūrán jiù
nỉ sua pu rú chiêu chư dấu chẩn mơ dẻn lây thu rán chiêu
Anh nói chi bằng ta tự do sao mà nước mắt đột nhiên lại

失了守
shī le shǒu
sư lơ sẩu
Mất khống chế

以为深爱过过往点滴你会舍不得
yǐwéi shēn ài guò guòwǎng diǎndī nǐ huì shě·bu·de
ỉ uấy sân ai cua cua oảng tẻn ti nỉ huây sửa pu tứa
Ngỡ từng yêu sâu đậm anh sẽ không nỡ từng chút quá khứ ta

后来才懂感情不能强求勒索
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng qiǎngqiǔ lèsuǒ
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng trẻng triếu lưa xủa
Sau này mới hiểu tình cảm không thể cưỡng ép giành về

你的快乐早已没有我
nǐ de kuàilè zǎoyǐ méi·yǒu wǒ
nỉ tơ khoai lưa chảo ỉ mấy dẩu ủa
Niềm vui của anh sớm đã chẳng có em

我不该在有你的梦里受折磨
wǒ bùgāi zài yǒu nǐ de mèng lǐ shòu zhémó
ủa pu cai chai dẩu nỉ tơ mâng lỉ sâu chứa múa
Em không nên ở trong giấc mơ có anh chịu giày vò

以为最难过莫过接受你不再爱我
yǐwéi zuì nánguò mò guò jiēshòu nǐ bù zài ài wǒ
ỉ uấy chuây nán cua mua cua chia sâu nỉ pu chai ai ủa
Ngỡ rằng chuyện buồn nhất chẳng gì bằng chấp nhận anh không yêu em nữa

后来才懂感情不能盲目执着
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng mángmù zhízhuó
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng máng mu chứ chúa
Sau này mới hiểu trình cảm không thể mù quáng cố chấp

潇洒放手或许你才会
xiāosǎ fàngshǒu huòxǔ nǐ cái huì
xeo xả phang sẩu hua xủy nỉ trái huây
Dứt khoát buông tay có lẽ anh mới sẽ

真的记住我
zhēn de jìzhù wǒ
chân tơ chi chu ủa
Thật sự nhớ đến em

怪我是黑暗困兽阳光都无法解救
guài wǒ shì hēi'ān kùn shòu yángguāng dōu wúfǎ jiějiù
quai ủa sư hây an khuân sâu dáng quang tâu ú phả chỉa chiêu
Trách em là con thú kẹt trong bóng tối ánh sáng cũng không thể giải cứu

对你的无理苛求轻易就毁掉所有
duì nǐ de wúlǐ kēqiú qīng·yì jiù huǐ diào suǒyǒu
tuây nỉ tơ ú lỉ khưa triếu tring i chiêu huẩy teo xủa dẩu
Những yêu cầu vô lý với anh dễ dàng hủy bỏ đi tất cả

你说不如就自由怎么眼泪突然就
nǐ shuō bùrú jiù zìyóu zěn·me yǎnlèi tūrán jiù
nỉ sua pu rú chiêu chư dấu chẩn mơ dẻn lây thu rán chiêu
Anh nói chi bằng ta tự do sao mà nước mắt đột nhiên lại

失了守
shī le shǒu
sư lơ sẩu
Mất khống chế

以为深爱过过往点滴你会舍不得
yǐwéi shēn ài guò guòwǎng diǎndī nǐ huì shě·bu·de
ỉ uấy sân ai cua cua oảng tẻn ti nỉ huây sửa pu tứa
Ngỡ từng yêu sâu đậm anh sẽ không nỡ từng chút quá khứ ta

后来才懂感情不能强求勒索
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng qiǎngqiǔ lèsuǒ
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng trẻng triếu lưa xủa
Sau này mới hiểu tình cảm không thể cưỡng ép giành về

你的快乐早已没有我
nǐ de kuàilè zǎoyǐ méi·yǒu wǒ
nỉ tơ khoai lưa chảo ỉ mấy dẩu ủa
Niềm vui của anh sớm đã chẳng có em

我不该在有你的梦里受折磨
wǒ bùgāi zài yǒu nǐ de mèng lǐ shòu zhémó
ủa pu cai chai dẩu nỉ tơ mâng lỉ sâu chứa múa
Em không nên ở trong giấc mơ có anh chịu giày vò

以为最难过莫过接受你不再爱我
yǐwéi zuì nánguò mò guò jiēshòu nǐ bù zài ài wǒ
ỉ uấy chuây nán cua mua cua chia sâu nỉ pu chai ai ủa
Ngỡ rằng chuyện buồn nhất chẳng gì bằng chấp nhận anh không yêu em nữa

后来才懂感情不能盲目执着
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng mángmù zhízhuó
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng máng mu chứ chúa
Sau này mới hiểu trình cảm không thể mù quáng cố chấp

潇洒放手或许你才会
xiāosǎ fàngshǒu huòxǔ nǐ cái huì
xeo xả phang sẩu hua xủy nỉ trái huây
Dứt khoát buông tay có lẽ anh mới sẽ

真的记住我
zhēn de jìzhù wǒ
chân tơ chi chu ủa
Thật sự nhớ đến em

以为深爱过过往点滴你会舍不得
yǐwéi shēn ài guò guòwǎng diǎndī nǐ huì shě·bu·de
ỉ uấy sân ai cua cua oảng tẻn ti nỉ huây sửa pu tứa
Ngỡ từng yêu sâu đậm anh sẽ không nỡ từng chút quá khứ ta

后来才懂感情不能强求勒索
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng qiǎngqiǔ lèsuǒ
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng trẻng triếu lưa xủa
Sau này mới hiểu tình cảm không thể cưỡng ép giành về

你的快乐早已没有我
nǐ de kuàilè zǎoyǐ méi·yǒu wǒ
nỉ tơ khoai lưa chảo ỉ mấy dẩu ủa
Niềm vui của anh sớm đã chẳng có em

我不该在有你的梦里受折磨
wǒ bùgāi zài yǒu nǐ de mèng lǐ shòu zhémó
ủa pu cai chai dẩu nỉ tơ mâng lỉ sâu chứa múa
Em không nên ở trong giấc mơ có anh chịu giày vò

以为最难过莫过接受你不再爱我
yǐwéi zuì nánguò mò guò jiēshòu nǐ bù zài ài wǒ
ỉ uấy chuây nán cua mua cua chia sâu nỉ pu chai ai ủa
Ngỡ rằng chuyện buồn nhất chẳng gì bằng chấp nhận anh không yêu em nữa

后来才懂感情不能盲目执着
hòulái cái dǒng gǎnqíng bùnéng mángmù zhízhuó
hâu lái trái tủng cản trính pu nấng máng mu chứ chúa
Sau này mới hiểu trình cảm không thể mù quáng cố chấp

潇洒放手或许你才会
xiāosǎ fàngshǒu huòxǔ nǐ cái huì
xeo xả phang sẩu hua xủy nỉ trái huây
Dứt khoát buông tay có lẽ anh mới sẽ

真的记住我
zhēn de jìzhù wǒ
chân tơ chi chu ủa
Thật sự nhớ đến em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đi Trong Gió Đông 2022 - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đi Trong Gió Đông 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chú Cá Biết Đi - Từ Giai Oánh

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chú Cá Biết Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối - Nhan Nhân Trung

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Ngóng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa