Bài hát tiếng Trung: Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối - Nhan Nhân Trung

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối - Nhan Nhân Trung

Lời bài hát Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

什么是真实的畅快
shén·me shì zhēnshí de chàngkuài
sấn mơ sư chân sứ tơ trang khoai
Điều gì là niềm vui sướng đích thực

我现在才明白
wǒ xiànzài cái míng·bai
ủa xen chai trái mính pái
Giờ anh mới hiểu ra

有种感觉在理论之外
yǒuzhǒng gǎnjué zàilǐ lùn zhī wài
dẩu chủng cản chuế chai lỉ luân chư oai
Có một loại cảm giác vượt ra khỏi lý luận

深夜电话忘了时间
shēnyè diànhuà wàng le shíjiān
sân dê ten hoa oang lơ sứ chen
Gọi điện thâu đêm quên cả thời gian

话题很广泛
huàtí hěn guǎngfàn
hoa thí hẩn quảng phan
Đề tài rất phong phú

直到对话只剩下了空白
zhídào duìhuà zhǐ shèng xià le kòngbái
chứ tao tuây hoa chử sâng xe lơ khung pái
Cho đến khi đối thoại chỉ còn lại khoảng không

想把瞬间感受到的温柔当成习惯
xiǎng bǎ shùn jiàn gǎnshòu dào de wēnróu dàngchéng xíguān
xẻng pả suân chen cản sâu tao tơ uân rấu tang trấng xí quan
Muốn coi dịu dàng cảm nhận được thành thói quen

放在心里珍藏直到永远
fàng zàixīn lǐ zhēncáng zhídào yǒngyuǎn
phang chai xin lỉ chân tráng chứ tao dủng doẻn
Đặt trong trái tim cất giữ đến mãi mãi

遗憾也会有一些
yíhàn yě huì yǒu yīxiē
í han dể huây dẩu i xia
Nuối tiếc cũng sẽ có đôi chút

有些问题需要一起去跨越
yǒuxiē wèntí xūyào yīqǐ qù kuàyuè
dẩu xia uân thí xuy dao i trỉ truy khoa duê
Có vài vấn đề cần cùng nhau vượt qua

如果有一辈子就不急着要改变
rúguǒ yǒu yībèi·zi jiù bù jí zhe yào gǎibiàn
rú của dẩu í pây chư chiêu pu chí chưa dao cải pen
Nếu có cả một đời thì không cần gấp gáp thay đổi

牵着我的手你会想什么
qiān zhe wǒ de shǒu nǐ huì xiǎng shén·me
tren chưa ủa tơ sẩu nỉ huây xẻng sấn mơ
Nắm bàn tay của anh, em sẽ nghĩ những gì

有时感觉很安静
yǒushí gǎnjué hěn ānjìng
dẩu sứ cản chuế hẩn an ching
Đôi lúc cảm thấy rất yên tĩnh

情绪偶尔也需要季节更替
qíng·xù ǒuěr yě xūyào jìjié gēngtì
trính xuy ǒu ở dể xuy dao chi chía câng thi
Tâm trạng thi thoảng cũng cần thay mùa

只要我们一起就可以不去担心
zhǐyào wǒ·men yīqǐ jiù kěyǐ bù qù dānxīn
chử dao ủa mân i trỉ chiêu khửa ỉ pu truy tan xin
Chỉ cần mình bên nhau thì có thể không lắng lo

你一个表情我就能接受讯息
nǐ yī gè biǎoqíng wǒ jiù néng jiēshòu xùn xī
nỉ i cưa pẻo trính ủa chiêu nấng chia sâu xuyn xi
Một biểu cảm của em anh liền có thể tiếp nhận thông điệp

清醒后看着我身旁发烫的手机
qīngxǐng hòu kàn zhe wǒ shēn páng fā tàng de shǒu jī
tring xỉnh hâu khan chưa ủa sân p'áng pha thang tơ sẩu chi
Tỉnh giấc lại nhìn sang bên cạnh anh chiếc điện thoại bỏng ran

延续昨夜没结束的话题
yánxù zuó yè méi jiéshù ·dehuà tí
dén xuy chúa dê mấy chía su tơ hoa thí
Tiếp diễn đề tài đêm qua chưa kết thúc

想把瞬间感受到的温柔当成习惯
xiǎng bǎ shùn jiàn gǎnshòu dào de wēnróu dàngchéng xíguān
xẻng pả suân chen cản sâu tao tơ uân rấu tang trấng xí quan
Muốn coi dịu dàng cảm nhận được thành thói quen

放在心里珍藏直到永远
fàng zàixīn lǐ zhēncáng zhídào yǒngyuǎn
phang chai xin lỉ chân tráng chứ tao dủng doẻn
Đặt trong trái tim cất giữ đến mãi mãi

遗憾也会有一些
yíhàn yě huì yǒu yīxiē
í han dể huây dẩu i xia
Nuối tiếc cũng sẽ có đôi chút

有些问题需要一起去跨越
yǒuxiē wèntí xūyào yīqǐ qù kuàyuè
dẩu xia uân thí xuy dao i trỉ truy khoa duê
Có vài vấn đề cần cùng nhau vượt qua

如果有一辈子就不急着要改变
rúguǒ yǒu yībèi·zi jiù bù jí zhe yào gǎibiàn
rú của dẩu í pây chư chiêu pu chí chưa dao cải pen
Nếu có cả một đời thì không cần gấp gáp thay đổi

牵着我的手你会想什么
qiān zhe wǒ de shǒu nǐ huì xiǎng shén·me
tren chưa ủa tơ sẩu nỉ huây xẻng sấn mơ
Nắm bàn tay của anh, em sẽ nghĩ những gì

有时感觉很安静
yǒushí gǎnjué hěn ānjìng
dẩu sứ cản chuế hẩn an ching
Đôi lúc cảm thấy rất yên tĩnh

情绪偶尔也需要季节更替
qíng·xù ǒuěr yě xūyào jìjié gēngtì
trính xuy ǒu ở dể xuy dao chi chía câng thi
Tâm trạng thi thoảng cũng cần thay mùa

只要我们一起就可以不去担心
zhǐyào wǒ·men yīqǐ jiù kěyǐ bù qù dānxīn
chử dao ủa mân i trỉ chiêu khửa ỉ pu truy tan xin
Chỉ cần mình bên nhau thì có thể không lắng lo

你一个表情我就能接受讯息
nǐ yī gè biǎoqíng wǒ jiù néng jiēshòu xùn xī
nỉ i cưa pẻo trính ủa chiêu nấng chia sâu xuyn xi
Một biểu cảm của em anh liền có thể tiếp nhận thông điệp

过去的你也是否
guòqù de nǐ yě shìfǒu
cua truy tơ nỉ dể sư phẩu
Em trong quá khứ phải chăng cũng

会在深夜跌入了深深漩涡
huì zài shēnyè diē rù le shēn shēn xuánwō
huây chai sân dê tia ru lơ sân sân xoén ua
Ngã vào vòng xoáy sâu thẳm trong khuya

谢谢你给我的所有
xiè·xie nǐ gěi wǒ de suǒyǒu
xia xia nỉ cẩy ủa tơ xủa dẩu
Cảm ơn tất cả em đã trao anh

喜欢你的每一面
xǐ·huan nǐ de měi yīmiàn
xỉ hoan nỉ tơ mẩy i men
Yêu thích mỗi một mặt của em

如何才能和你再靠紧一些
rúhé cáinéng hé nǐ zài kào jǐn yīxiē
rú hứa trái nấng hứa nỉ chai khao chỉn i xia
Làm sao mới có thể gần em hơn chút nữa

今夜说了再见未来还有很多面
jīn yè shuō le zàijiàn wèilái hái yǒu hěn duō miàn
chin dê sua lơ chai chen uây lái hái dẩu hẩn tua men
Đêm nay nói câu tạm biệt tương lại vẫn còn rất nhiều lần

真的好喜欢有你的存在
zhēn de hǎo xǐ·huan yǒu nǐ de cúnzài
chân tơ hảo xỉ hoan dẩu nỉ tơ truấn chai
Thật sự rất yêu thích không gian có em tồn tại

现在才明白原来这就是真爱
xiànzài cái míng·bai yuánlái zhè jiùshì zhēn ài
xen chai trái mính pái doén lái chưa chiêu sư chân ai
Giờ đây anh mới hiểu thì ra đây là tình yêu đích thực
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Ngóng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa