Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Nghe Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

Lời bài hát Em Nghe Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如果我们还没有彻底断联络
rúguǒ wǒ·men hái méi·yǒu chèdǐ duàn liánluò
rú của ủa mân hái mấy dẩu trưa tỉ toan lén lua
Nếu mình vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc

此刻我可以对你说很多很多
cǐkè wǒ kěyǐ duì nǐ shuō hěn duō hěn duō
trử khưa ủa khửa ỉ tuây nỉ sua hẩn tua hẩn tua
Lúc này em có thể nói với anh rất nhiều rất nhiều

真怀念深夜的啰嗦只是分享衣着
zhēn huáiniàn shēnyè de luō suō zhǐshì fēnxiǎng yīzhuó
chân hoái nen sân dê tơ lua xua chử sư phân xẻng i chúa
Thật nhớ lời dông dài đêm khuya chỉ là chia sẻ ăn vận

就胜过一场烟火
jiù shèng guò yī chǎng yānhuǒ
chiêu sâng cua i trảng den hủa
Đã hơn màn pháo hoa rực rỡ

你剩下一个逐渐模糊的轮廓
nǐ shèng xià yī gè zhújiàn mó·hu de lúnkuò
nỉ sâng xe i cưa chú chen múa hú tơ luấn khua
Anh để lại một hình bóng dần dà mơ hồ

可还是会在脑海中一闪而过
kě hái·shi huì zài nǎohǎi zhōng yī shǎn ér guò
khửa hái sư huây chai nảo hải chung i sản ớ cua
Nhưng vẫn mãi thoáng qua trong tâm trí

关于是谁先犯的错谁都没执着
guānyú shì shuí xiān fàn de cuò shuí dōu méi zhízhuó
quan úy sư suấy xen phan tơ trua suấy tâu mấy chứ chúa
Về việc ai có lỗi lầm trước ta chẳng hề chấp nhất

当时我们都很洒脱
dāngshí wǒ·men dōu hěn sǎ·tuo
tang sứ ủa mân tâu hẩn xả thua
Khi ấy mình đều rất rộng lượng

我听说后来你和那个她也没结果
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hé nà·ge tā yě méi jiēguǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hứa na cưa tha dể mấy chia của
Em nghe nói sau này anh và cô ấy cũng không có kết quả

我听说你搬离这座城尝试新生活
wǒ tīng shuō nǐ bān lí zhè zuò chéng chángshì xīnshēng huó
ủa thing sua nỉ pan lí chưa chua trấng tráng sư xin sâng húa
Em nghe nói anh rời thành phố này thử cuộc sống mới

我们领略人间烟火却又没能紧握
wǒ·men lǐnglüè rénjiān yānhuǒ què yòu méi néng jǐnwò
ủa mân lỉnh luê rấn chen den hủa truê dâu mấy nấng chỉn ua
Chúng ta lãnh hội khói lửa nhân gian lại chẳng thể nắm chặt

这世界复杂得让人难过
zhè shìjiè fùzá dé ràng rén nánguò
chưa sư chia phu chá tứa rang rấn nán cua
Thế giới này phức tạp làm con người buồn đau

我听说后来你还是会偶尔谈起我
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hái·shi huì ǒuěr tán qǐ wǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hái sư huây ǒu ở thán trỉ ủa
Em nghe nói sau này thi thoảng anh vẫn nhắc về em

我听说你丧失勇气把感情都略过
wǒ tīng shuō nǐ sàngshī yǒngqì bǎ gǎnqíng dōu lüè guò
ủa thing sua nỉ xang sư dủng tri pả cản trính tâu luê cua
Em nghe nói anh mất đi dũng cảm buông bỏ cảm tình

我们各自漂泊还在互相折磨
wǒ·men gèzì piāobó hái zài hùcxiāng zhémó
ủa mân cưa chư p'eo púa hái chai hu xeng chứa múa
Chúng ta tự mình phiêu bạt lại vẫn giày vò lẫn nhau

时间从没有示弱
shíjiān cóng méi·yǒu shìruò
sứ chen trúng mấy dẩu sư rua
Thời gian chưa từng tỏ ra yếu thế

不让解脱
bùràng jiětuō
pu rang chỉa thua
Không cho giải thoát

你剩下一个逐渐模糊的轮廓
nǐ shèng xià yī gè zhújiàn mó·hu de lúnkuò
nỉ sâng xe i cưa chú chen múa hú tơ luấn khua
Anh để lại một hình bóng dần dà mơ hồ

可还是会在脑海中一闪而过
kě hái·shi huì zài nǎohǎi zhōng yī shǎn ér guò
khửa hái sư huây chai nảo hải chung i sản ớ cua
Nhưng vẫn mãi thoáng qua trong tâm trí

关于是谁先犯的错谁都没执着
guānyú shì shuí xiān fàn de cuò shuí dōu méi zhízhuó
quan úy sư suấy xen phan tơ trua suấy tâu mấy chứ chúa
Về việc ai có lỗi lầm trước ta chẳng hề chấp nhất

当时我们都很洒脱
dāngshí wǒ·men dōu hěn sǎ·tuo
tang sứ ủa mân tâu hẩn xả thua
Khi ấy mình đều rất rộng lượng

我听说后来你和那个她也没结果
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hé nà·ge tā yě méi jiēguǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hứa na cưa tha dể mấy chia của
Em nghe nói sau này anh và cô ấy cũng không có kết quả

我听说你搬离这座城尝试新生活
wǒ tīng shuō nǐ bān lí zhè zuò chéng chángshì xīnshēng huó
ủa thing sua nỉ pan lí chưa chua trấng tráng sư xin sâng húa
Em nghe nói anh rời thành phố này thử cuộc sống mới

我们领略人间烟火却又没能紧握
wǒ·men lǐnglüè rénjiān yānhuǒ què yòu méi néng jǐnwò
ủa mân lỉnh luê rấn chen den hủa truê dâu mấy nấng chỉn ua
Chúng ta lãnh hội khói lửa nhân gian lại chẳng thể nắm chặt

这世界复杂得让人难过
zhè shìjiè fùzá dé ràng rén nánguò
chưa sư chia phu chá tứa rang rấn nán cua
Thế giới này phức tạp làm con người buồn đau

我听说后来你还是会偶尔谈起我
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hái·shi huì ǒuěr tán qǐ wǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hái sư huây ǒu ở thán trỉ ủa
Em nghe nói sau này thi thoảng anh vẫn nhắc về em

我听说你丧失勇气把感情都略过
wǒ tīng shuō nǐ sàngshī yǒngqì bǎ gǎnqíng dōu lüè guò
ủa thing sua nỉ xang sư dủng tri pả cản trính tâu luê cua
Em nghe nói anh mất đi dũng cảm buông bỏ cảm tình

我们各自漂泊还在互相折磨
wǒ·men gèzì piāobó hái zài hùcxiāng zhémó
ủa mân cưa chư p'eo púa hái chai hu xeng chứa múa
Chúng ta tự mình phiêu bạt lại vẫn giày vò lẫn nhau

时间从没有示弱
shíjiān cóng méi·yǒu shìruò
sứ chen trúng mấy dẩu sư rua
Thời gian chưa từng tỏ ra yếu thế

不让解脱
bùràng jiětuō
pu rang chỉa thua
Không cho giải thoát

我听说后来你和那个她也没结果
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hé nà·ge tā yě méi jiēguǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hứa na cưa tha dể mấy chia của
Em nghe nói sau này anh và cô ấy cũng không có kết quả

我听说你搬离这座城尝试新生活
wǒ tīng shuō nǐ bān lí zhè zuò chéng chángshì xīnshēng huó
ủa thing sua nỉ pan lí chưa chua trấng tráng sư xin sâng húa
Em nghe nói anh rời thành phố này thử cuộc sống mới

我们领略人间烟火却又没能紧握
wǒ·men lǐnglüè rénjiān yānhuǒ què yòu méi néng jǐnwò
ủa mân lỉnh luê rấn chen den hủa truê dâu mấy nấng chỉn ua
Chúng ta lãnh hội khói lửa nhân gian lại chẳng thể nắm chặt

这世界复杂得让人难过
zhè shìjiè fùzá dé ràng rén nánguò
chưa sư chia phu chá tứa rang rấn nán cua
Thế giới này phức tạp làm con người buồn đau

我听说后来你还是会偶尔谈起我
wǒ tīng shuō hòulái nǐ hái·shi huì ǒuěr tán qǐ wǒ
ủa thing sua hâu lái nỉ hái sư huây ǒu ở thán trỉ ủa
Em nghe nói sau này thi thoảng anh vẫn nhắc về em

我听说你丧失勇气把感情都略过
wǒ tīng shuō nǐ sàngshī yǒngqì bǎ gǎnqíng dōu lüè guò
ủa thing sua nỉ xang sư dủng tri pả cản trính tâu luê cua
Em nghe nói anh mất đi dũng cảm buông bỏ cảm tình

我们各自漂泊还在互相折磨
wǒ·men gèzì piāobó hái zài hùcxiāng zhémó
ủa mân cưa chư p'eo púa hái chai hu xeng chứa múa
Chúng ta tự mình phiêu bạt lại vẫn giày vò lẫn nhau

时间从没有示弱
shíjiān cóng méi·yǒu shìruò
sứ chen trúng mấy dẩu sư rua
Thời gian chưa từng tỏ ra yếu thế

不让解脱
bùràng jiětuō
pu rang chỉa thua
Không cho giải thoát
 

 • Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sau Này Mới Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đi Trong Gió Đông 2022 - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đi Trong Gió Đông 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chú Cá Biết Đi - Từ Giai Oánh

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chú Cá Biết Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối - Nhan Nhân Trung

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nguyên Nhân Anh Yêu Phải Tiếc Nuối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Ngóng - Từ Tịnh Mai

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Ngóng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa