Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

Lời bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

可风吹呀吹吹呀吹吹不散你背影
kě fēng chuī yā chuī chuī yā chuī chuī bù sàn nǐ bèiyǐng
khửa phâng truây da truây truây da truây truây pu xan nỉ pây ỉnh
Mà gió thổi rồi thổi, thổi lại thổi chẳng thổi tan được bóng hình anh

可雨飘呀飘飘呀飘
kě yǔ piāo yā piāo piāo yā piāo
khửa ủy p'eo da p'eo p'eo da p'eo
Mà mưa bay rồi bay, bay lại bay

可能只有耳际经过的风
kěnéng zhǐyǒu ěr jì jīngguò de fēng
khửa nấng chử dẩu ở chi ching cua tơ phâng
Có lẽ chỉ có ngọn gió ngang qua bên tai

能听清我心里万千期许
néng tīng qīng wǒ xīn·li wànqiān qīxǔ
nấng thing tring ủa xin lỉ oan tren tri xủy
Nghe được muôn vàn ước nguyện lòng em 

可能只有手心滴落的雨
kěnéng zhǐyǒu shǒuxīn dī luò de yǔ
khửa nấng chử dẩu sẩu xin ti lua tơ ủy
Có lẽ chỉ có hạt mưa nhỏ xuống lòng tay

会相信爱不止一种结局
huì xiāngxìn ài bùzhǐ yī zhǒng jiéjú
huây xeng xin ai pu chử i chủng chía chúy
Sẽ tin yêu không chỉ có một kiểu kết cục

可能是那天风中的相遇太过美丽
kěnéng shì nà tiān fēng zhōng de xiāng yù tài guò měilì
khửa nấng sư na then phâng chung tơ xeng uy thai cua mẩy li
Có lẽ là ngày ấy gặp nhau trong gió quá đỗi mĩ lệ

可能是那天雨中的别离太易失去
kěnéng shì nà tiān yǔ zhōng de biélí tài yì shīqù
khửa nấng sư na then ủy chung tơ pía lí thai i sư truy
Có lẽ là ngày đó biệt ly trong mưa quá dễ mất đi

可我明明答应了你
kě wǒ míngmíng dā·ying le nǐ
khửa ủa mính mính ta inh lơ nỉ
Mà em rõ ràng đã đồng ý với anh

说好要忘记不会再想起
shuō hǎo yào wàngjì bù huì zài xiǎng qǐ
sua hảo dao oang chi pu huây chai xẻng trỉ
Nói sẽ quên đi không còn nhớ tới nữa

可风吹呀吹吹呀吹吹不散你背影
kě fēng chuī yā chuī chuī yā chuī chuī bù sàn nǐ bèiyǐng
khửa phâng truây da truây truây da truây truây pu xan nỉ pây ỉnh
Mà gió thổi rồi thổi, thổi lại thổi thổi không tan hình bóng anh

可雨飘呀飘飘呀飘飘不完那惦记
kě yǔ piāo yā piāo piāo yā piāo piāo bù wán nà diànjì
khửa ủy p'eo da p'eo p'eo da p'eo p'eo pu oán na ten chi
Mà mưa bay rồi bay, bay lại bay bay không hết khoảng trời nhớ nhung ấy

可惜我们那一场约而未定的过去
kěxī wǒ·men nà yī chǎng yuē ér wèi dìng de guòqù
khửa xi ủa mân na i trảng duê ớ uây ting tơ cua truy
Tiếc là quá khứ mình hứa hẹn mà chẳng xác định ấy

从那一刻起就再也回不去
cóng nà yīkè qǐ jiù zài yě huí bù qù
trúng na i khưa trỉ chiêu chai dể huấy pu truy
Từ khắc đó đi không còn thể quay về

可能只有耳际经过的风
kěnéng zhǐyǒu ěr jì jīngguò de fēng
khửa nấng chử dẩu ở chi ching cua tơ phâng
Có lẽ chỉ có ngọn gió ngang qua bên tai

能听清我心里万千期许
néng tīng qīng wǒ xīn·li wànqiān qīxǔ
nấng thing tring ủa xin lỉ oan tren tri xủy
Nghe được muôn vàn ước nguyện lòng em 

可能只有手心滴落的雨
kěnéng zhǐyǒu shǒuxīn dī luò de yǔ
khửa nấng chử dẩu sẩu xin ti lua tơ ủy
Có lẽ chỉ có hạt mưa nhỏ xuống lòng tay

会相信爱不止一种结局
huì xiāngxìn ài bùzhǐ yī zhǒng jiéjú
huây xeng xin ai pu chử i chủng chía chúy
Sẽ tin yêu không chỉ có một kiểu kết cục

可能是那天风中的相遇太过美丽
kěnéng shì nà tiān fēng zhōng de xiāng yù tài guò měilì
khửa nấng sư na then phâng chung tơ xeng uy thai cua mẩy li
Có lẽ là ngày ấy gặp nhau trong gió quá đỗi mĩ lệ

可能是那天雨中的别离太易失去
kěnéng shì nà tiān yǔ zhōng de biélí tài yì shīqù
khửa nấng sư na then ủy chung tơ pía lí thai i sư truy
Có lẽ là ngày đó biệt ly trong mưa quá dễ mất đi

可我明明答应了你
kě wǒ míngmíng dā·ying le nǐ
khửa ủa mính mính ta inh lơ nỉ
Mà em rõ ràng đã đồng ý với anh

说好要忘记不会再想起
shuō hǎo yào wàngjì bù huì zài xiǎng qǐ
sua hảo dao oang chi pu huây chai xẻng trỉ
Nói sẽ quên đi không còn nhớ tới nữa

可风吹呀吹吹呀吹吹不散你背影
kě fēng chuī yā chuī chuī yā chuī chuī bù sàn nǐ bèiyǐng
khửa phâng truây da truây truây da truây truây pu xan nỉ pây ỉnh
Mà gió thổi rồi thổi, thổi lại thổi thổi không tan hình bóng anh

可雨飘呀飘飘呀飘飘不完那惦记
kě yǔ piāo yā piāo piāo yā piāo piāo bù wán nà diànjì
khửa ủy p'eo da p'eo p'eo da p'eo p'eo pu oán na ten chi
Mà mưa bay rồi bay, bay lại bay bay không hết khoảng trời nhớ nhung ấy

可惜我们那一场约而未定的过去
kěxī wǒ·men nà yī chǎng yuē ér wèi dìng de guòqù
khửa xi ủa mân na i trảng duê ớ uây ting tơ cua truy
Tiếc là quá khứ mình hứa hẹn mà chẳng xác định ấy

从那一刻起就再也回不去
cóng nà yīkè qǐ jiù zài yě huí bù qù
trúng na i khưa trỉ chiêu chai dể huấy pu truy
Từ khắc đó đi không còn thể quay về

可我忘呀忘忘呀忘忘不了那个你
kě wǒ wàng yā wàng wàng yā wàng wàng bùliǎo nà·ge nǐ
khửa ủa oang da oang oang da oang oang pu lẻo na cưa nỉ
Mà em quên rồi quên, quên lại quên chẳng quên được chàng trai năm ấy

可你躲呀躲躲呀躲躲心里出不去
kě nǐ duǒ yā duǒ duǒ yā duǒ duǒ xīn·li chū bù qù
khửa nỉ tủa da tủa tủa da tủa tủa xin lỉ tru pu truy
Mà anh trốn rồi trốn, trốn lại trốn, trốn trong lòng khoongg chịu ra

可惜我们剧终人散再也没有后续
kěxī wǒ·men jùzhōng rén sàn zài yě méi·yǒu hòuxù
khửa xi ủa mân chuy chung rấn xan chai dể mấy dẩu hâu xuy
Tiếc cho mình tuồng vãn người tan không còn phần sau nữa

可你我却始终没办法忘记
kě nǐ wǒ què shǐzhōng méi bànfǎ wàngjì
khửa nỉ ủa truê sử chung mấy pan phả oang chi
Mà em lại trước sau chẳng có cách quên đi anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa