Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

Lời bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

能不能不要
néng bùnéngbù yào
nấng pu nấng pu dao
Có thể nào đừng

说成是胡闹
shuō chéng shì húnào
sua trấng sư hú nao
Nói thành là càn quấy

苦笑只代表该如何是好
kūxiào zhǐ dàibiǎo gāi rúhé shì hǎo
khủ xeo chử tai pẻo cai rú hứa sư hảo
Cười khổ chỉ đại biểu nên làm sao mới được

无效控告
wúxiào kònggào
ú xeo khung cao
Khiếu cáo vô hiệu

太微不足道
tài wēibùzúdào
thai uây pu chú tao
Quá nhỉ nhặt không đáng kể

都屏蔽掉自己独立思考
dōu píngbì diào zìjǐ dúlì sīkǎo
tâu p'ính pi teo chư chỉ tú li xư khảo
Như là ai cũng chặn đi suy nghĩ độc lập của chính mình

好多委屈你不知道
hǎoduō wěi·qu nǐ bù zhīdào
hảo tua uẩy truy nỉ pu chư tao
Rất nhiều tủi thân em không biết

好多回忆并不重要
hǎoduō huíyì bìngbù zhòngyào
hảo tua huấy i ping pu chung dao
Rất nhiều hồi ức chẳng hề quan trọng

寻找你对我来说算不算忠告
xúnzhǎo nǐ duì wǒ lái shuō suàn bù suàn zhōnggào
xuýn chảo nỉ tuây ủa lái sua xoan pu xoan chung cao
Kiếm tìm em có tính là lời khuyên răn dành cho anh

你是我最后的依靠
nǐ shì wǒ zuìhòu de yīkào
nỉ sư ủa chuây hâu tơ i khao
Em là chỗ dựa cuối cùng của anh

到头来让我别再叨扰
dàotóulái ràng wǒ bié zài tāorǎo
tao thấu lái rang ủa pía chai tao rảo
Cuối cùng lại kêu anh đừng quấy rầy nữa

每个人都未知全貌
měi gèrén dōu wèi zhī quánmào
mẩy cưa rấn tâu uây chư troén mao
Mỗi người đều chẳng rõ sự tình

到最后嘲笑说别太计较
dào zuìhòu cháoxiào shuō bié tài jìjiào
tao chuây hâu tráo xeo sua pía thai chi cheo
Đến sau cùng chê cười nói đừng kì kèo quá

你对我是最后宣告
nǐ duì wǒ shì zuìhòu xuāngào
nỉ tuây ủa sư chuây hâu xoen cao
Với an hem là nửa ấy cùng anh tuyên bố 

到头来让我强颜欢笑
dàotóulái ràng wǒ qiǎngyán huānxiào
tao thấu lái rang ủa trẻng dén hoan xeo
Đến cùng làm anh gượng cười giả vui

大家都未知全貌
dàjiā dōu wèi zhī quánmào
ta che tâu uây chư troén mao
Mọi người đều chẳng rõ sự tình

所有解释是无效控告
suǒyǒu jiěshì shì wúxiào kònggào
xủa dẩu chỉa sư sư ú xeo khung cao
Mọi giải thích đều là khiếu cáo vô hiệu

无效控告
wúxiào kònggào
ú xeo khung cao
Khiếu cáo vô hiệu

太微不足道
tài wēibùzúdào
thai uây pu chú tao
Quá nhỉ nhặt không đáng kể

都屏蔽掉自己独立思考
dōu píngbì diào zìjǐ dúlì sīkǎo
tâu p'ính pi teo chư chỉ tú li xư khảo
Như là ai cũng chặn đi suy nghĩ độc lập của chính mình

好多委屈你不知道
hǎoduō wěi·qu nǐ bù zhīdào
hảo tua uẩy truy nỉ pu chư tao
Rất nhiều tủi thân em không biết

好多回忆并不重要
hǎoduō huíyì bìngbù zhòngyào
hảo tua huấy i ping pu chung dao
Rất nhiều hồi ức chẳng hề quan trọng

寻找你对我来说算不算忠告
xúnzhǎo nǐ duì wǒ lái shuō suàn bù suàn zhōnggào
xuýn chảo nỉ tuây ủa lái sua xoan pu xoan chung cao
Kiếm tìm em có tính là lời khuyên răn dành cho anh

你是我最后的依靠
nǐ shì wǒ zuìhòu de yīkào
nỉ sư ủa chuây hâu tơ i khao
Em là chỗ dựa cuối cùng của anh

到头来让我别再叨扰
dàotóulái ràng wǒ bié zài tāorǎo
tao thấu lái rang ủa pía chai tao rảo
Cuối cùng lại kêu anh đừng quấy rầy nữa

每个人都未知全貌
měi gèrén dōu wèi zhī quánmào
mẩy cưa rấn tâu uây chư troén mao
Mỗi người đều chẳng rõ sự tình

到最后嘲笑说别太计较
dào zuìhòu cháoxiào shuō bié tài jìjiào
tao chuây hâu tráo xeo sua pía thai chi cheo
Đến sau cùng chê cười nói đừng kì kèo quá

你对我是最后宣告
nǐ duì wǒ shì zuìhòu xuāngào
nỉ tuây ủa sư chuây hâu xoen cao
Với an hem là nửa ấy cùng anh tuyên bố 

到头来让我强颜欢笑
dàotóulái ràng wǒ qiǎngyán huānxiào
tao thấu lái rang ủa trẻng dén hoan xeo
Đến cùng làm anh gượng cười giả vui

大家都未知全貌
dàjiā dōu wèi zhī quánmào
ta che tâu uây chư troén mao
Mọi người đều chẳng rõ sự tình

所有解释是无效控告
suǒyǒu jiěshì shì wúxiào kònggào
xủa dẩu chỉa sư sư ú xeo khung cao
Mọi giải thích đều là khiếu cáo vô hiệu

你是我最后的依靠
nǐ shì wǒ zuìhòu de yīkào
nỉ sư ủa chuây hâu tơ i khao
Em là chỗ dựa cuối cùng của anh

到头来让我别再叨扰
dàotóulái ràng wǒ bié zài tāorǎo
tao thấu lái rang ủa pía chai tao rảo
Cuối cùng lại kêu anh đừng quấy rầy nữa

每个人都未知全貌
měi gèrén dōu wèi zhī quánmào
mẩy cưa rấn tâu uây chư troén mao
Mỗi người đều chẳng rõ sự tình

到最后嘲笑说别太计较
dào zuìhòu cháoxiào shuō bié tài jìjiào
tao chuây hâu tráo xeo sua pía thai chi cheo
Đến sau cùng chê cười nói đừng kì kèo quá

你对我是最后宣告
nǐ duì wǒ shì zuìhòu xuāngào
nỉ tuây ủa sư chuây hâu xoen cao
Với an hem là nửa ấy cùng anh tuyên bố 

到头来让我强颜欢笑
dàotóulái ràng wǒ qiǎngyán huānxiào
tao thấu lái rang ủa trẻng dén hoan xeo
Đến cùng làm anh gượng cười giả vui

大家都未知全貌
dàjiā dōu wèi zhī quánmào
ta che tâu uây chư troén mao
Mọi người đều chẳng rõ sự tình

所有解释是无效控告
suǒyǒu jiěshì shì wúxiào kònggào
xủa dẩu chỉa sư sư ú xeo khung cao
Mọi giải thích đều là khiếu cáo vô hiệu
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa