Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

Lời bài hát Viết Thơ Vì Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

为你我做了太多的傻事
wèi nǐ wǒ zuò le tài duō de shǎ shì
uây nỉ ủa chua lơ thai tua tơ sả sư
Vì em anh đã làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch

第一件就是为你写诗
dìyī jiàn jiùshì wèi nǐ xiě shī
ti i chen chiêu sư uây nỉ xỉa sư
Việc thứ nhất chính là viết thơ vì em 

爱情
àiqíng
ai trính
Tình yêu

是一种怪事
shì yī zhǒng guàishì
sư i chủng quai sư
Là một chuyện quái lạ

我开始全身不受控制
wǒ kāishǐ quán shēn bù shòu kòngzhì
ủa khai sử troén sân pu sâu khung chư
Anh bắt đầu chẳng khống chế nổi chính mình

爱情
àiqíng
ai trính
Tình yêu

是一种本事
shì yī zhǒng běnshì
sư i chủng pẩn sư
Là một kiểu bản lĩnh

我开始连自己都不是
wǒ kāishǐ lián zìjǐ dōu bù·shi
ủa khai sử lén chư chỉ tâu pu sư
Anh bắt đầu đến chính mình còn không phải

为你我做了太多的傻事
wèi nǐ wǒ zuò le tài duō de shǎ shì
uây nỉ ủa chua lơ thai tua tơ sả sư
Vì em anh đã làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch

第一件就是为你写诗
dìyī jiàn jiùshì wèi nǐ xiě shī
ti i chen chiêu sư uây nỉ xỉa sư
Việc đầu tiên chính là viết thơ vì em

为你写诗
wèi nǐ xiě shī
uây nỉ xỉa sư
Viết thơ vì em

为你静止
wèi nǐ jìngzhǐ
uây nỉ ching chử
Tĩnh lại vì em 

为你做不可能的事
wèi nǐ zuò bùkě néng de shì
uây nỉ chua pu khửa nấng tơ sư
Vì em anh làm những việc không thể

为你我学会弹琴写词
wèi nǐ wǒ xuéhuì tán qín xiě cí
uây nỉ ủa xuế huây thán trín xỉa trứ
Vì em anh học được đánh đàn viết lời

为你失去理智
wèi nǐ shīqù lǐzhì
uây nỉ sư truy lỉ chư
Vì em anh mất đi lí trí

为你写诗
wèi nǐ xiě shī
uây nỉ xỉa sư
Viết thơ vì em 

为你静止
wèi nǐ jìngzhǐ
uây nỉ ching chử
Tĩnh lại vì em 

为你做不可能的事
wèi nǐ zuò bùkě néng de shì
uây nỉ chua pu khửa nấng tơ sư
Vì em anh làm những việc không thể

为你弹奏所有情歌的句子
wèi nǐ tán zòu suǒyǒu qínggē de jù·zi
uây nỉ thán châu xủa dẩu trính cưa tơ chuy chư
Vì em anh đàn tấu mọi tình ca

爱情
àiqíng
ai trính
Tình yêu

是一种怪事
shì yī zhǒng guàishì
sư i chủng quai sư
Là một chuyện quái lạ

你的笑容是唯一宗旨
nǐ de xiàoróng shì wěi yī zōngzhǐ
nỉ tơ xeo rúng sư uẩy i chung chử
Nụ cười của em là mục đích duy nhất

爱情
àiqíng
ai trính
Tình yêu

是一种本事
shì yī zhǒng běnshì
sư i chủng pẩn sư
Là một kiểu bản lĩnh

我在你心里什么位置
wǒ zài nǐ xīn·li shén·me wèi·zhi
ủa chai nỉ xin lỉ sấn mơ uây chư
Trong lòng em anh ở vị trí gì

为你我做了太多的傻事
wèi nǐ wǒ zuò le tài duō de shǎ shì
uây nỉ ủa chua lơ thai tua tơ sả sư
Vì em làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch

第一件就是为你写诗
dìyī jiàn jiùshì wèi nǐ xiě shī
ti i chen chiêu sư uây nỉ xỉa sư
Việc đầu riên chính là viết thơ vì em

为你写诗
wèi nǐ xiě shī
uây nỉ xỉa sư
Viết thơ vì em

为你静止
wèi nǐ jìngzhǐ
uây nỉ ching chử
Tĩnh lại vì em 

为你做不可能的事
wèi nǐ zuò bùkě néng de shì
uây nỉ chua pu khửa nấng tơ sư
Vì em anh làm những việc không thể

为你我学会弹琴写词
wèi nǐ wǒ xuéhuì tán qín xiě cí
uây nỉ ủa xuế huây thán trín xỉa trứ
Vì em anh học được đánh đàn viết lời

为你失去理智
wèi nǐ shīqù lǐzhì
uây nỉ sư truy lỉ chư
Vì em anh mất đi lý trí

为你写诗
wèi nǐ xiě shī
uây nỉ xỉa sư
Viết thơ vì em 

为你静止
wèi nǐ jìngzhǐ
uây nỉ ching chử
Tĩnh lại vì em 

为你做不可能的事
wèi nǐ zuò bùkě néng de shì
uây nỉ chua pu khửa nấng tơ sư
Vì em anh làm những việc không thể

为你弹奏所有情歌的句子
wèi nǐ tán zòu suǒyǒu qínggē de jù·zi
uây nỉ thán châu xủa dẩu trính cưa tơ chuy chư
Vì em anh đàn tấu mọi câu tình ca

我忘了说
wǒ wàng le shuō
ủa oang lơ sua
Anh quên không nói

最美的是你的名字
zuì měi de shì nǐ de míng·zi
chuây mẩy tơ sư nỉ tơ mính chư
Đẹp nhất chính là tên của em

我什么都能忘记
wǒ shén·me dōu néng wàngjì
ủa sấn mơ tâu nấng oang chi
Anh có thể quên mọi thứ

但唯一不忘是你的名字
dàn wěi yī bù wàng shì nǐ de míng·zi
tan uẩy i pu oang sư nỉ tơ mính chư
Duy nhất không thể quên tên của em

我什么都能忘记
wǒ shén·me dōu néng wàngjì
ủa sấn mơ tâu nấng oang chi
Anh có thể quên tất cả mọi thứ

但唯一不忘是你的样子
dàn wěi yī bù wàng shì nǐ de yàng·zi
tan uẩy i pu oang sư nỉ tơ dang chư
Duy chỉ không quên được dáng vẻ em

我什么都能忘记
wǒ shén·me dōu néng wàngjì
ủa sấn mơ tâu nấng oang chi
Anh có thể quên tất cả

但唯一不忘是你的名字
dàn wěi yī bù wàng shì nǐ de míng·zi
tan uẩy i pu oang sư nỉ tơ mính chư
Nhưng duy nhất không thể quên được là tên em

我什么都能忘记
wǒ shén·me dōu néng wàngjì
ủa sấn mơ tâu nấng oang chi
Anh có thể quên tất cả

但唯一不忘是你的样子
dàn wěi yī bù wàng shì nǐ de yàng·zi
tan uẩy i pu oang sư nỉ tơ dang chư
Duy chỉ không quên được dáng vẻ em 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa