Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

Lời bài hát Tình Ca Về Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

当天空下雨了
dàngtiān kōng xià yǔ le
tang then khung xe ủy lơ
Khi bầu trời đổ cơn mưa

灰蒙蒙的是我
huīmēngmēng de shì wǒ
huây mâng mâng tơ sư ủa
Một mảng mờ mịt là anh

对你慢慢想着
duì nǐ màn màn xiǎng zhe
tuây nỉ man man xẻng chưa
Đang nhớ nghĩ về em

听海岸又哭了
tīng hǎi'àn yòu kū le
thing hải an dâu khu lơ
Nghe bờ biển lại khóc rồi

温柔的风轻声的和
wēnróu de fēng qīngshēng de hé
uân rấu tơ phâng tring sâng tơ hứa
Ngọn gió dịu dàng nhẹ nhàng phụ hoạ

我爱你隔着人潮的气息
wǒ ài nǐ gé zhe réncháo de qìxī
ủa ai nỉ cứa chưa rấn tráo tơ tri xi
Anh cách biển người một lòng yêu em

山与海皆可平
shān yǔ hǎi jiē kě píng
san ủy hải chia khửa p'ính
Núi với biển đều có thể bằng

向你走近八万里的海底
xiàng nǐ zǒu jìn bā wànlǐ de hǎidǐ
xeng nỉ chẩu chin pa oan lỉ tơ hải tỉ
Lại gần về phía em đáy biển tám vạn dặm

爱无关距离
ài wúguān jùlí
ai ú quan chuy lí
Yêu không dính dáng với khoảng cách

这是我给山写的给海写的
zhè shì wǒ gěi shān xiě de gěi hǎi xiě de
chưa sư ủa cẩy san xỉa tơ cẩy hải xỉa tơ
Đây là bản tình ca về em 

关于你的情歌
guānyú nǐ díqíng gē
quan úy nỉ tí trính cưa
Anh viết cho núi anh viết cho biển

轰轰烈烈是我向你奔涌的选择
hōnghōnglièliè shì wǒ xiàng nǐ bēnyǒng de xuǎnzé
hung hung liê liê sư ủa xeng nỉ pân dủng tơ xoẻn chứa
Rầm rầm rộ rộ là tả chọn lựa ùa về phía em của anh

心中悸动在夜空在晚风中
xīnzhōng jì dòng zài yè kōng zài wǎn fēng zhōng
xin chung chi tung chai dê khung chai oản phâng chung
Dưới trời đêm, trong ngọn gió đêm

紧紧的相拥
jǐnjǐn de xiāng yōng
chỉn chỉn tơ xeng dung
Sít sao ấp ôm

就算路再坎坷也相爱着
jiùsuàn lù zài kǎnkě yě xiāng ài zhe
chiêu xoan lu chai khán khửa dể xeng ai chưa
Dù con đường trắc trở nữa cũng vẫn yêu

当天空下雨了
dàngtiān kōng xià yǔ le
tang then khung xe ủy lơ
Khi bầu trời đổ cơn mưa

灰蒙蒙的是我
huīmēngmēng de shì wǒ
huây mâng mâng tơ sư ủa
Một mảng mờ mịt là anh

对你慢慢想着
duì nǐ màn màn xiǎng zhe
tuây nỉ man man xẻng chưa
Đang nhớ nghĩ về em

听海岸又哭了
tīng hǎi'àn yòu kū le
thing hải an dâu khu lơ
Nghe bờ biển lại khóc rồi

温柔的风轻声的和
wēnróu de fēng qīngshēng de hé
uân rấu tơ phâng tring sâng tơ hứa
Ngọn gió dịu dàng nhẹ nhàng phụ hoạ

我爱你隔着人潮的气息
wǒ ài nǐ gé zhe réncháo de qìxī
ủa ai nỉ cứa chưa rấn tráo tơ tri xi
Anh cách biển người một lòng yêu em

山与海皆可平
shān yǔ hǎi jiē kě píng
san ủy hải chia khửa p'ính
Núi với biển đều có thể bằng

向你走近八万里的海底
xiàng nǐ zǒu jìn bā wànlǐ de hǎidǐ
xeng nỉ chẩu chin pa oan lỉ tơ hải tỉ
Lại gần về phía em đáy biển tám vạn dặm

爱无关距离
ài wúguān jùlí
ai ú quan chuy lí
Yêu không dính dáng với khoảng cách

这是我给山写的给海写的
zhè shì wǒ gěi shān xiě de gěi hǎi xiě de
chưa sư ủa cẩy san xỉa tơ cẩy hải xỉa tơ
Đây là bản tình ca về em 

关于你的情歌
guānyú nǐ díqíng gē
quan úy nỉ tí trính cưa
Anh viết cho núi anh viết cho biển

轰轰烈烈是我向你奔涌的选择
hōnghōnglièliè shì wǒ xiàng nǐ bēnyǒng de xuǎnzé
hung hung liê liê sư ủa xeng nỉ pân dủng tơ xoẻn chứa
Rầm rầm rộ rộ là tả chọn lựa ùa về phía em của anh

心中悸动在夜空在晚风中
xīnzhōng jì dòng zài yè kōng zài wǎn fēng zhōng
xin chung chi tung chai dê khung chai oản phâng chung
Dưới trời đêm, trong ngọn gió đêm

紧紧的相拥
jǐnjǐn de xiāng yōng
chỉn chỉn tơ xeng dung
Sít sao ấp ôm

就算路再坎坷也相爱着
jiùsuàn lù zài kǎnkě yě xiāng ài zhe
chiêu xoan lu chai khán khửa dể xeng ai chưa
Dù con đường trắc trở nữa cũng vẫn yêu

这是我给山写的给海写的
zhè shì wǒ gěi shān xiě de gěi hǎi xiě de
chưa sư ủa cẩy san xỉa tơ cẩy hải xỉa tơ
Đây là bản tình ca về em 

关于你的情歌
guānyú nǐ díqíng gē
quan úy nỉ tí trính cưa
Anh viết cho núi anh viết cho biển

轰轰烈烈是我向你奔涌的选择
hōnghōnglièliè shì wǒ xiàng nǐ bēnyǒng de xuǎnzé
hung hung liê liê sư ủa xeng nỉ pân dủng tơ xoẻn chứa
Rầm rầm rộ rộ là tả chọn lựa ùa về phía em của anh

心中悸动在夜空在晚风中
xīnzhōng jì dòng zài yè kōng zài wǎn fēng zhōng
xin chung chi tung chai dê khung chai oản phâng chung
Dưới trời đêm, trong ngọn gió đêm

紧紧的相拥
jǐnjǐn de xiāng yōng
chỉn chỉn tơ xeng dung
Sít sao ấp ôm

就算路再坎坷也相爱着
jiùsuàn lù zài kǎnkě yě xiāng ài zhe
chiêu xoan lu chai khán khửa dể xeng ai chưa
Dù con đường trắc trở nữa cũng vẫn yêu
 

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa