Bài hát tiếng Trung: Đảo Sao Huyền Ảo 幻星岛 Huàn xīng dǎo

07/05/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Đảo Sao Huyền Ảo 幻星岛 Huàn xīng dǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đảo Sao Huyền Ảo 幻星岛 Huàn xīng dǎo- Trương Tề Sơn  张齐山

Lời bài hát Đảo Sao Huyền Ảo tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

看不到晴天也找不到原点
kàn bùdào qíngtiān yě zhǎo bùdào yuán diǎn
khan pu tao trính then dể chảo pu tao doén tẻn
Tia nắng mất dạng rồi điểm xuất phát cũng chẳng thấy

这时空再变迁也无法再完美
zhè shí kōng zài biànqiān yě wúfǎ zài wánměi
chưa sứ khung chai pen tren dể ú phả chai oán mẩy
Thời gian này dù có thay đổi cũng chẳng thể hoàn mỹ như trước

爱消失不见
ài xiāoshì bùjiàn
ai xeo sư pu chen
Tình yêu biến đâu mất rồi

我想用时光机器陪你到老
wǒ xiǎng yòng shíguāng jī·qì péi nǐ dào lǎo
ủa xẻng dung sứ quang chi tri p'ấy nỉ tao lảo
Anh muốn dùng cỗ máy thời gian để cùng em già đi

可惜你好像感觉不到
kěxī nǐ hǎoxiàng gǎnjué bùdào
khửa xi nỉ hảo xeng cản chuế pu tao
Tiếc thay dường như em chẳng cảm nhận được

还记得星星月亮岛
hái jìdé xīngxīng yuè·liang dǎo
hái chi tứa xing xing duê leng tảo
Vẫn nhớ như in đảo trăng sao

一万朵白云的岛
yī wàn duǒ bái yún de dǎo
i oan tủa pái uýn tơ tảo
Hòn đảo với vạn khóm mây trắng xóa

我想把时间暂停掉
wǒ xiǎng bǎ shíjiān zàntíng diào
ủa xẻng pả sứ chen chan thính teo
Anh muốn thời gian ngừng trôi

不管是冰雹还是海啸
bùguǎn shì bīngbáo hái·shi hǎixiào
pu quản sư ping páo hái sư hải xeo
Mặc kệ mưa đá hay sóng thần

哪怕在沙漠建座岛
nǎpà zài shāmò jiàn zuò dǎo
nả p'a chai sa mua chen chua tảo
Dù cho có phải xây đảo trên sa mạc

我想我们会见面时空会变迁
wǒ xiǎng wǒ·men huìjiàn miàn shí kōng huì biànqiān
ủa xẻng ủa mân huây chen men sứ khung huây pen tren
Anh muốn chúng mình sẽ gặp nhau, muốn thời không sẽ đổi dời

哪怕再一遍与时空转圈圈
nǎpà zài yī biàn yǔ shí kōngzhuàn juān juān
nả p'a chai i pen ủy sứ khung choan choen choen
Dù cho có phải xoay mòng mòng giữa thời không

为你筑起的宫殿为什么沦陷
wèi nǐ zhù qǐ de gōngdiàn wèishén·me lúnxiàn
uây nỉ chu trỉ tơ cung ten uây sấn mơ luấn xen
Cung điện xây dựng vì em, vì cớ sao đắm chìm

变荒岛的花园
biàn huāng dǎo de huāyuán
pen hoang tảo tơ hoa doén
Vườn hoa hóa hoang dại

看不到晴天也找不到原点
kàn bùdào qíngtiān yě zhǎo bùdào yuán diǎn
khan pu tao trính then dể chảo pu tao doén tẻn
Tia nắng mất dạng rồi điểm xuất phát cũng chẳng thấy

这时空再变迁也无法再完美
zhè shí kōng zài biànqiān yě wúfǎ zài wánměi
chưa sứ khung chai pen tren dể ú phả chai oán mẩy
Thời gian này dù có thay đổi cũng chẳng thể hoàn mỹ như trước

看不到明天爱消失不见
kàn bùdào míngtiān ài xiāoshì bùjiàn
khan pu tao mính then ai xeo sư pu chen
Tương lại mù mịt, tình yêu cũng mịt mờ

我回到了原点黑光触碰了电
wǒ huí dào le yuán diǎn hēiguāng chù pèng le diàn
ủa huấy tao lơ doén tẻn hây quang tru p'âng lơ ten
Anh trở về điểm xuất phát, tia điện đụng phải tia cực tím

爱消失不见
ài xiāoshì bùjiàn
ai xeo sư pu chen
Tình yêu biến đâu mất rồi

我想把时间暂停掉
wǒ xiǎng bǎ shíjiān zàntíng diào
ủa xẻng pả sứ chen chan thính teo
Anh muốn thời gian ngừng trôi

不管是冰雹还是海啸
bùguǎn shì bīngbáo hái·shi hǎixiào
pu quản sư ping páo hái sư hải xeo
Mặc kệ mưa đá hay sóng thần

哪怕在沙漠建座岛
nǎpà zài shāmò jiàn zuò dǎo
nả p'a chai sa mua chen chua tảo
Dù cho có phải xây đảo trên sa mạc

我想我们会见面时空会变迁
wǒ xiǎng wǒ·men huìjiàn miàn shí kōng huì biànqiān
ủa xẻng ủa mân huây chen men sứ khung huây pen tren
Anh muốn chúng mình sẽ gặp nhau, muốn thời không sẽ đổi dời

哪怕再一遍与时空转圈圈
nǎpà zài yī biàn yǔ shí kōngzhuàn juān juān
nả p'a chai i pen ủy sứ khung choan choen choen
Dù cho có phải xoay mòng mòng giữa thời không

为你筑起的宫殿为什么沦陷
wèi nǐ zhù qǐ de gōngdiàn wèishén·me lúnxiàn
uây nỉ chu trỉ tơ cung ten uây sấn mơ luấn xen
Cung điện xây dựng vì em, vì cớ sao đắm chìm

变荒岛的花园
biàn huāng dǎo de huāyuán
pen hoang tảo tơ hoa doén
Vườn hoa hóa hoang dại

看不到晴天也找不到原点
kàn bùdào qíngtiān yě zhǎo bùdào yuán diǎn
khan pu tao trính then dể chảo pu tao doén tẻn
Tia nắng mất dạng rồi điểm xuất phát cũng chẳng thấy

这时空再变迁也无法再完美
zhè shí kōng zài biànqiān yě wúfǎ zài wánměi
chưa sứ khung chai pen tren dể ú phả chai oán mẩy
Thời gian này dù có thay đổi cũng chẳng thể hoàn mỹ như trước

看不到明天爱消失不见
kàn bùdào míngtiān ài xiāoshì bùjiàn
khan pu tao mính then ai xeo sư pu chen
Tương lại mù mịt, tình yêu cũng mịt mờ

我回到了原点黑光触碰了电
wǒ huí dào le yuán diǎn hēiguāng chù pèng le diàn
ủa huấy tao lơ doén tẻn hây quang tru p'âng lơ ten
Anh trở về điểm xuất phát, tia điện đụng phải tia cực tím

看不到晴天也找不到原点
kàn bùdào qíngtiān yě zhǎo bùdào yuán diǎn
khan pu tao trính then dể chảo pu tao doén tẻn
Tia nắng mất dạng rồi điểm xuất phát cũng chẳng thấy

这时空再变迁也无法再完美
zhè shí kōng zài biànqiān yě wúfǎ zài wánměi
chưa sứ khung chai pen tren dể ú phả chai oán mẩy
Thời gian này dù có thay đổi cũng chẳng thể hoàn mỹ như trước

看不到明天爱消失不见
kàn bùdào míngtiān ài xiāoshì bùjiàn
khan pu tao mính then ai xeo sư pu chen
Tương lại mù mịt, tình yêu cũng mịt mờ

我回到了原点黑光触碰了电
wǒ huí dào le yuán diǎn hēiguāng chù pèng le diàn
ủa huấy tao lơ doén tẻn hây quang tru p'âng lơ ten
Anh trở về điểm xuất phát, tia điện đụng phải tia cực tím

爱消失不见
ài xiāoshì bùjiàn
ai xeo sư pu chen
Tình yêu biến đâu mất rồi

 • Bài hát tiếng Trung: Nơi Nơi Đều Là Anh 无一不是你 Wú yī bùshì nǐ

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nơi Nơi Đều Là Anh 无一不是你 Wú yī bùshì nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gửi Trăng Sáng 送明月 Sòng míngyuè

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gửi Trăng Sáng 送明月 Sòng míngyuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhiệt Tâm 105°C Của Cậu 热爱105°C的你 Rè'ài 105°C de nǐ

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhiệt Tâm 105°C Của Cậu 热爱105°C的你 Rè'ài 105°C de nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa