Bài hát tiếng Trung: Gửi Trăng Sáng 送明月 Sòng míngyuè

07/05/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Gửi Trăng Sáng 送明月 Sòng míngyuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Gửi Trăng Sáng 送明月 Sòng míngyuè- Là Thất Thúc Đây 是七叔呢

Lời bài hát Gửi Trăng Sáng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

冬寒夏暖春过几番
dōnghán xià nuǎn chūn guò jǐ pān
tung hán xe noản truân cua chỉ p'an
Đã qua bao mùa đông lạnh xuân ấm

远尘烟望层栾把酒言欢
yuǎn chén yān wàng céng luán bǎjiǔ yán huān
doẻn trấn den oang trấng loán pá chiểu dén hoan
Rời bụi trần, nhìn tầng hoa Loan, nâng rượu mừng vui

这世间甚眷恋眷恋有你的世间
zhè shìjiān shèn juànliàn juànliàn yǒu nǐ de shìjiān
chưa sư chen sân choen len choen len dẩu nỉ tơ sư chen
Quyến luyến, quyến luyến thế gian, thế gian có nàng

得一知心把天涯走遍
dé yī zhīxīn bǎ tiānyá zǒu biàn
tứa i chư xin pả then dá chẩu pen
Hiếm được tri kỷ cùng đi khắp thế gian

水墨不能绘
shuǐ mò bùnéng huì
suẩy mua pu nấng huây
Thủy mặc chẳng vẽ nổi

言语不曾言
yányǔ bùcéng yán
dén ủy pu trấng dén
Có những lời chưa từng nói

君心似我心生死相伴
jūn xīn shì wǒ xīn shēngsǐ xiāng bàn
chuyn xin sư ủa xin sâng xử xeng pan
Dò quân tâm tựa như bầu bạn với sinh tử

刻画你侧脸千声万字情何限
kèhuà nǐ cè liǎn qiān shēng wàn zì qíng hé xiàn
khưa hoa nỉ trưa lẻn tren sâng oan chư trính hứa xen
Khắc họa góc mặt người, ngàn thanh vạn ngữ, tình vô hạn

踏入险路惊鸿了华年
tà rù xiǎn lù jīng hóng le huá nián
tha ru xẻn lu ching húng lơ hóa nén
Hồng nhan bước chân vào hiểm lộ, năm tháng phồn hoa

偏偏不听这世间
piānpiān bù tīng zhè shìjiān
p'en p'en pu thing chưa sư chen
Vẫn khăng khăng không chịu thuận theo thế gian

命运差遣
mìngyùn chāiqiǎn
ming uyn trai trẻn
Vận mệnh thoi đưa

我顾影自怜
wǒ gùyǐngzìlián
ủa cu ỉnh chư lén
Ta nghĩ lại xót cho thân này

西边太阳落下
xī·bian tàiyáng luò xià
xi pen thai dáng lua xe
Mặt trời dần khuất bóng về tây

明月挂东边
míng yuè guà dōng·bian
mính duê qua tung pen
Trắng sáng treo đằng Đông

偏偏不讲那情面
piānpiān bù jiǎng nà qíng·miàn
p'en p'en pu chẻng na trính men
Thôi không nói về đoạn tình cảm ấy

沧海桑田
cānghǎisāngtián
trang hải xang thén
Thương hải tang điền

把故事重念
bǎ gùshì zhòng niàn
pả cu sư chung nen
Nhẩm chuyện cũ lại một lần

何人知晓心愿
hé rén zhīxiǎo xīnyuàn
hứa rấn chư xẻo xin doen
Có ai biết chăng ý nguyện lòng ta

情如山长绵
qíng rú shān cháng mián
trính rú san tráng mén
Tình như núi cao sông dài

冬寒夏暖春过几番
dōnghán xià nuǎn chūn guò jǐ pān
tung hán xe noản truân cua chỉ p'an
Đã qua bao mùa đông lạnh xuân ấm

远尘烟望层栾把酒言欢
yuǎn chén yān wàng céng luán bǎjiǔ yán huān
doẻn trấn den oang trấng loán pá chiểu dén hoan
Rời bụi trần, nhìn tầng hoa Loan, nâng rượu mừng vui

这世间甚眷恋眷恋有你的世间
zhè shìjiān shèn juànliàn juànliàn yǒu nǐ de shìjiān
chưa sư chen sân choen len choen len dẩu nỉ tơ sư chen
Quyến luyến, quyến luyến thế gian, thế gian có nàng

得一知心把天涯走遍
dé yī zhīxīn bǎ tiānyá zǒu biàn
tứa i chư xin pả then dá chẩu pen
Hiếm được tri kỷ cùng đi khắp thế gian

水墨不能绘
shuǐ mò bùnéng huì
suẩy mua pu nấng huây
Thủy mặc chẳng vẽ nổi

言语不曾言
yányǔ bùcéng yán
dén ủy pu trấng dén
Có những lời chưa từng nói

君心似我心生死相伴
jūn xīn shì wǒ xīn shēngsǐ xiāng bàn
chuyn xin sư ủa xin sâng xử xeng pan
Dò quân tâm tựa như bầu bạn với sinh tử

刻画你侧脸千声万字情何限
kèhuà nǐ cè liǎn qiān shēng wàn zì qíng hé xiàn
khưa hoa nỉ trưa lẻn tren sâng oan chư trính hứa xen
Khắc họa góc mặt người, ngàn thanh vạn ngữ, tình vô hạn

踏入险路惊鸿了华年
tà rù xiǎn lù jīng hóng le huá nián
tha ru xẻn lu ching húng lơ hóa nén
Hồng nhan bước chân vào hiểm lộ, năm tháng phồn hoa

偏偏不听这世间
piānpiān bù tīng zhè shìjiān
p'en p'en pu thing chưa sư chen
Vẫn khăng khăng không chịu thuận theo thế gian

命运差遣
mìngyùn chāiqiǎn
ming uyn trai trẻn
Vận mệnh thoi đưa

我顾影自怜
wǒ gùyǐngzìlián
ủa cu ỉnh chư lén
Ta nghĩ lại xót cho thân này

西边太阳落下
xī·bian tàiyáng luò xià
xi pen thai dáng lua xe
Mặt trời dần khuất bóng về tây

明月挂东边
míng yuè guà dōng·bian
mính duê qua tung pen
Trắng sáng treo đằng Đông

偏偏不讲那情面
piānpiān bù jiǎng nà qíng·miàn
p'en p'en pu chẻng na trính men
Thôi không nói về đoạn tình cảm ấy

沧海桑田
cānghǎisāngtián
trang hải xang thén
Thương hải tang điền

把故事重念
bǎ gùshì zhòng niàn
pả cu sư chung nen
Nhẩm chuyện cũ lại một lần

何人知晓心愿
hé rén zhīxiǎo xīnyuàn
hứa rấn chư xẻo xin doen
Có ai biết chăng ý nguyện lòng ta

情如山长绵
qíng rú shān cháng mián
trính rú san tráng mén
Tình như núi cao sông dài

偏偏不听这世间
piānpiān bù tīng zhè shìjiān
p'en p'en pu thing chưa sư chen
Vẫn khăng khăng không chịu thuận theo thế gian

命运差遣
mìngyùn chāiqiǎn
ming uyn trai trẻn
Vận mệnh thoi đưa

我顾影自怜
wǒ gùyǐngzìlián
ủa cu ỉnh chư lén
Ta nghĩ lại xót cho thân này

西边太阳落下
xī·bian tàiyáng luò xià
xi pen thai dáng lua xe
Mặt trời dần khuất bóng về tây

明月挂东边
míng yuè guà dōng·bian
mính duê qua tung pen
Trắng sáng treo đằng Đông

偏偏不讲那情面
piānpiān bù jiǎng nà qíng·miàn
p'en p'en pu chẻng na trính men
Thôi không nói về đoạn tình cảm ấy

沧海桑田
cānghǎisāngtián
trang hải xang thén
Thương hải tang điền

把故事重念
bǎ gùshì zhòng niàn
pả cu sư chung nen
Nhẩm chuyện cũ lại một lần

何人知晓心愿
hé rén zhīxiǎo xīnyuàn
hứa rấn chư xẻo xin doen
Có ai biết chăng ý nguyện lòng ta

情如山长绵
qíng rú shān cháng mián
trính rú san tráng mén
Tình như núi cao sông dài

何人知晓心愿
hé rén zhīxiǎo xīnyuàn
hứa rấn chư xẻo xin doen
Có ai biết chăng ý nguyện lòng ta

情如山长绵
qíng rú shān cháng mián
trính rú san tráng mén
Tình như núi cao sông dài

 • Bài hát tiếng Trung: Nhiệt Tâm 105°C Của Cậu 热爱105°C的你 Rè'ài 105°C de nǐ

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhiệt Tâm 105°C Của Cậu 热爱105°C的你 Rè'ài 105°C de nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái

  07/05/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa