Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

15/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

Lời bài hát Đao Thương Bất Nhập tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

收拾好的旧餐布
shōu·shi hǎo de jiù cān bù
sâu sứ hảo tơ chiêu tran pu
Khăn trải bàn cũ được thu dọn gọn gàng

整理好的旧衣服
zhěnglǐ hǎo de jiù yī·fu
chẩng lỉ hảo tơ chiêu i phú
Bộ đồ cũ được thu xếp ngăn nắp

喝你煲的鸡汤有温度
hē nǐ bāo de jī tāng yǒu wēndù
hưa nỉ pao tơ chi thang dẩu uân tu
Uống canh gà em ninh hãy còn ấm 

看微凉的晨露
kàn wēi liàng de chén lòu
khan uây leng tơ trấn lâu
Ngắm sương sớm se lạnh 

风吹过窗外的树
fēng chuī guò chuāng wài de shù
phâng truây cua troang oai tơ su
Gió thổi qua cây ngoài cửa sổ

淋过雨的黑泥土
lín guò yǔ de hēi nítǔ
lín cua ủy tơ hây ní thủ
Đất bùn đen từng dầm trong mưa 

我在彩虹之上练着武
wǒ zài cǎihóng zhī shàng liàn zhe wǔ
ủa chai trải húng chư sang len chưa ủ
Anh luyện võ trên cây cầu vồng

练就一生有你就不会输
liàn jiù yīshēng yǒu nǐ jiù bù huì shū
len chiêu i sâng dẩu nỉ chiêu pu huây su
Luyện nên một đời có emlà sẽ không thua

爱上你使我刀枪不入
ài shàng nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
ai sang nỉ sử ủa tao treng pu ru
Yêu phải em khiến anh đao thương bất nhập

你是我来时的路
nǐ shì wǒ lái shí de lù
nỉ sư ủa lái sứ tơ lu
Em là con đường lúc anh đến

相信我这一生你不会错付
xiāngxìn wǒ zhè yīshēng nǐ bù huì cuò fù
xeng xin ủa chưa i sâng nỉ pu huây trua phu
Hãy tin an hem sẽ không trao lầm đời này

因为你使我刀枪不入
yīnwèi nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
in uây nỉ sử ủa tao treng pu ru
Bởi em khiến anh đao thương bất nhập 

是最柔情的侠骨
shì zuì róuqíng de xiá gǔ
sư chuây rấu trính tơ xé củ
Là hiệp cốt nhu tình nhất

相信我相信你就是归途
xiāngxìn wǒ xiāngxìn nǐ jiùshì guītú
xeng xin ủa xeng xin nỉ chiêu sư quây thú
Hãy tin anh tin rằng em chính là đường về

看你笑看过你哭
kàn nǐ xiào kàn guò nǐ kū
khan nỉ xeo khan cua nỉ khu
Nhìn em cười, từng nhìn em khóc

看过你胡闹态度
kàn guò nǐ húnào tài·du
khan cua nỉ hú nao thai tu
Từng thấy thái độ càn quấy của em 

看过你最坚持的付出
kàn guò nǐ zuì jiānchí de fùchū
khan cua nỉ chuây chen trứ tơ phu tru
Từng chứng kiến sự cho đi kiên trì nhất của em 

都是我的财富
dōu shì wǒ de cáifù
tâu sư ủa tơ trái phu
Đều là của cải của anh 

为你熬为你吃苦
wèi nǐ áo wèi nǐ chīkǔ
uây nỉ áo uây nỉ trư khủ
Anh chịu đựng chịu khổ vì em 

是最痛快的功夫
shì zuì tòngkuài de gōng·fu
sư chuây thung khoai tơ cung phu
Là bản lĩnh đã đời nhất

我在彩虹之上练着武
wǒ zài cǎihóng zhī shàng liàn zhe wǔ
ủa chai trải húng chư sang len chưa ủ
Anh luyện võ trên cây cầu vồng

背诵一生有你就不会输
bèisòng yīshēng yǒu nǐ jiù bù huì shū
pây xung i sâng dẩu nỉ chiêu pu huây su
Đọc thuộc một đời có em là sẽ không thua

爱上你使我刀枪不入
ài shàng nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
ai sang nỉ sử ủa tao treng pu ru
Yêu phải em khiến anh đao thương bất nhập

你是我来时的路
nǐ shì wǒ lái shí de lù
nỉ sư ủa lái sứ tơ lu
Em là con đường lúc anh đến

相信我这一生你不会错付
xiāngxìn wǒ zhè yīshēng nǐ bù huì cuò fù
xeng xin ủa chưa i sâng nỉ pu huây trua phu
Hãy tin an hem sẽ không trao lầm đời này

因为你使我刀枪不入
yīnwèi nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
in uây nỉ sử ủa tao treng pu ru
Bởi em khiến anh đao thương bất nhập 

是最柔情的侠骨
shì zuì róuqíng de xiá gǔ
sư chuây rấu trính tơ xé củ
Là hiệp cốt nhu tình nhất

相信我相信你就是归途
xiāngxìn wǒ xiāngxìn nǐ jiùshì guītú
xeng xin ủa xeng xin nỉ chiêu sư quây thú
Hãy tin anh tin rằng em chính là đường về

夜太黑我不累
yè tài hēi wǒ bù lèi
dê thai hây ủa pu lây
Đêm quá đen nhưng anh không mệt

有你陪我看日出
yǒu nǐ péi wǒ kàn rì chū
dẩu nỉ p'ấy ủa khan rư tru
Bởi anh biết có em cùng ngắm mặt trời lên 

漫天星光都在呐喊击鼓
màntiān xīng guāng dōu zài nàhǎn jīgǔ
man then xing quang tâu chai na hản chi củ
Ánh sao khắp trời đều đang đánh trống hò reo 

爱上你使我刀枪不入
ài shàng nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
ai sang nỉ sử ủa tao treng pu ru
Yêu phải em khiến anh đao thương bất nhập

你是我来时的路
nǐ shì wǒ lái shí de lù
nỉ sư ủa lái sứ tơ lu
Em là con đường lúc anh đến

相信我这一生你不会错付
xiāngxìn wǒ zhè yīshēng nǐ bù huì cuò fù
xeng xin ủa chưa i sâng nỉ pu huây trua phu
Hãy tin an hem sẽ không trao lầm đời này

因为你使我刀枪不入
yīnwèi nǐ shǐ wǒ dāoqiāngbùrù
in uây nỉ sử ủa tao treng pu ru
Bởi em khiến anh đao thương bất nhập 

是最柔情的侠骨
shì zuì róuqíng de xiá gǔ
sư chuây rấu trính tơ xé củ
Là hiệp cốt nhu tình nhất

相信我相信你就是归途
xiāngxìn wǒ xiāngxìn nǐ jiùshì guītú
xeng xin ủa xeng xin nỉ chiêu sư quây thú
Hãy tin anh tin rằng em chính là đường về

用最柔情的侠骨
yòng zuì róuqíng de xiá gǔ
dung chuây rấu trính tơ xé củ
Dùng hiệp cốt nhu tình nhất

相信我相信你
xiāngxìn wǒ xiāngxìn nǐ
xeng xin ủa xeng xin nỉ
Tin  lời anh tin rằng em 

就是归途
jiùshì guītú
chiêu sư quây thú
Chính là đường về
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Yêu Anh ấy - Châu Tinh Tinh (COVER)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Yêu Anh ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại - Kim Ngư

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thể Diện - Tô Tinh Tiệp, Lưu Tư Đạt LOFTHESTAR (REMIX Version)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thể Diện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa