Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

15/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

Lời bài hát Trận Ngày Mưa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

为什么夏天逃不过分手的季节
wèishén·me xiàtiān táo bùguò fēnshǒu de jìjié
uây sấn mơ xe then tháo pu cua phân sẩu tơ chi chía
Vì sao mùa hè không thoát được cảnh mùa chia ly

明明我们曾有过共同的话题
míngmíng wǒ·men céng yǒu guò gòngtóng ·dehuà tí
mính mính ủa mân trấng dẩu cua cung thúng tơ hoa thí
Rõ ràng mình từng có rất nhiều chủ đề chung

你不知道的秘密可一件件说给你
nǐ bù zhīdào de mìmì kě yī jiàn jiàn shuō gěi nǐ
nỉ pu chư tao tơ mi mi khửa i chen chen sua cẩy nỉ
Bí mật anh không biết em có thể nói với anh từng điều

时间的步履太急来不及惋惜
shíjiān de bùlǚ tài jí lái·bují wǎnxī
sứ chen tơ pu lủy thai chí lái pu chí oản xi
Bước chân của thời quá vội, không kịp thương tiếc

用过去埋葬过去
yòng guòqù máizàng guòqù
dung cua truy mái chang cua truy
Dùng quá khứ chôn vùi hồi ức 

用回忆治愈回忆
yòng huíyì zhì yù huíyì
dung huấy i chư uy huấy i
Dùng hồi ức chữa lành hồi ức 

我认真的样子如此滑稽
wǒ rènzhēn de yàng·zi rúcǐ huájī
ủa rân chân tơ dang chư rú trử hóa chi
Dáng vẻ em nghiêm túc khôi hài đến thế 

反正你知道了也毫不在意
fǎnzhèng nǐ zhīdào le yě háo bùzàiyì
phản châng nỉ chư tao lơ dể háo pu chai i
Mà dù sao anh biết rồi cũng chẳng hề để tâm 

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
 Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

连绵不绝下了一整个季节
liánmián bù jué xià le yī zhěnggè jìjié
lén mén pu chuế xe lơ i chẩng cưa chi chía
Liên mien chẳng dứt rơi suốt cả mùa hè

时而出现时而告别
shíér chūxiàn shíér gàobié
sứ ớ tru xen sứ ớ cao pía
Lúc thì xuất hiện lúc thì từ biệt 

我抓不住你像抓不住雨点
wǒ zhuā bù zhù nǐ xiàng zhuā bù zhù yǔdiǎn
ủa choa pu chu nỉ xeng choa pu chu ủy tẻn
Em không nắm được nah như không nắm được hạt mưa

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

点点圈圈落在了我的心间
diǎndiǎn juān juān luò zài le wǒ de xīn jiàn
tẻn tẻn choen choen lua chai lơ ủa tơ xin chen
Rơi xuống lòng em tạo thành từng vòng gợn sóng 

你的爱来时那样强烈
nǐ de ài lái shí nàyàng qiángliè
nỉ tơ ai lái sứ na dang tréng liê
Lúc tình anh đến nó mãnh liệt như thế

却短暂得我无法幸免
què duǎnzàn dé wǒ wúfǎ xìngmiǎn
truê toản chan tứa ủa ú phả xing mẻn
Lại rất ngắn ngủi đến em cũng chẳng thể ngoại lệ 

用过去埋葬过去
yòng guòqù máizàng guòqù
dung cua truy mái chang cua truy
Dùng quá khứ chôn vùi hồi ức 

用回忆治愈回忆
yòng huíyì zhì yù huíyì
dung huấy i chư uy huấy i
Dùng hồi ức chữa lành hồi ức 

我认真的样子如此滑稽
wǒ rènzhēn de yàng·zi rúcǐ huájī
ủa rân chân tơ dang chư rú trử hóa chi
Dáng vẻ em nghiêm túc khôi hài đến thế 

反正你知道了也毫不在意
fǎnzhèng nǐ zhīdào le yě háo bùzàiyì
phản châng nỉ chư tao lơ dể háo pu chai i
Mà dù sao anh biết rồi cũng chẳng hề để tâm 

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
 Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

连绵不绝下了一整个季节
liánmián bù jué xià le yī zhěnggè jìjié
lén mén pu chuế xe lơ i chẩng cưa chi chía
Liên mien chẳng dứt rơi suốt cả mùa hè

时而出现时而告别
shíér chūxiàn shíér gàobié
sứ ớ tru xen sứ ớ cao pía
Lúc thì xuất hiện lúc thì từ biệt 

我抓不住你像抓不住雨点
wǒ zhuā bù zhù nǐ xiàng zhuā bù zhù yǔdiǎn
ủa choa pu chu nỉ xeng choa pu chu ủy tẻn
Em không nắm được nah như không nắm được hạt mưa

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

点点圈圈落在了我的心间
diǎndiǎn juān juān luò zài le wǒ de xīn jiàn
tẻn tẻn choen choen lua chai lơ ủa tơ xin chen
Rơi xuống lòng em tạo thành từng vòng gợn sóng 

你的爱来时那样强烈
nǐ de ài lái shí nàyàng qiángliè
nỉ tơ ai lái sứ na dang tréng liê
Lúc tình anh đến nó mãnh liệt như thế

却短暂得我无法幸免
què duǎnzàn dé wǒ wúfǎ xìngmiǎn
truê toản chan tứa ủa ú phả xing mẻn
Lại rất ngắn ngủi đến em cũng chẳng thể ngoại lệ 

雨下了这一夜又一夜
yǔ xià le zhè yī yè yòu yī yè
ủy xe lơ chưa i dê dâu i dê
Mưa rơi rồi đêm này lại là một đêm nữa

故事却怎么也无法翻篇
gùshì què zěn·me yě wúfǎ fān piān
cu sư truê chẩn mơ dể ú phả phan p'en
Câu chuyện lại chẳng tài nào sang trang được 

如果说当时我没能和你遇见
rúguǒ shuō dāngshí wǒ méi néng hé nǐ yùjiàn
rú của sua tang sứ ủa mấy nấng hứa nỉ uy chen
Nếu nói khi ấy em không gặp anh 

也不必还在乎会被你疏远
yě bùbiÌ hái zài·hu huì bèi nǐ shūyuǎn
dể pu pi hái chai hu huây pây nỉ su doẻn
Cũng chẳng cần để tâm sẽ bị anh xa cách

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
 Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

连绵不绝下了一整个季节
liánmián bù jué xià le yī zhěnggè jìjié
lén mén pu chuế xe lơ i chẩng cưa chi chía
Liên mien chẳng dứt rơi suốt cả mùa hè

时而出现时而告别
shíér chūxiàn shíér gàobié
sứ ớ tru xen sứ ớ cao pía
Lúc thì xuất hiện lúc thì từ biệt 

我抓不住你像抓不住雨点
wǒ zhuā bù zhù nǐ xiàng zhuā bù zhù yǔdiǎn
ủa choa pu chu nỉ xeng choa pu chu ủy tẻn
Em không nắm được nah như không nắm được hạt mưa

你是六月无风也会过境的阵雨天
nǐ shì liù yuè wú fēng yě huì guòjìng de zhènyǔ tiān
nỉ sư liêu duê ú phâng dể huây cua ching tơ chân ủy then
Anh là trận mưa tháng sáu không có gió cũng sẽ quá cảnh 

点点圈圈落在了我的心间
diǎndiǎn juān juān luò zài le wǒ de xīn jiàn
tẻn tẻn choen choen lua chai lơ ủa tơ xin chen
Rơi xuống lòng em tạo thành từng vòng gợn sóng 

你的爱来时那样强烈
nǐ de ài lái shí nàyàng qiángliè
nỉ tơ ai lái sứ na dang tréng liê
Lúc tình anh đến nó mãnh liệt như thế

却短暂得我无法幸免
què duǎnzàn dé wǒ wúfǎ xìngmiǎn
truê toản chan tứa ủa ú phả xing mẻn
Lại rất ngắn ngủi đến em cũng chẳng thể ngoại lệ 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Yêu Anh ấy - Châu Tinh Tinh (COVER)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Yêu Anh ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại - Kim Ngư

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thể Diện - Tô Tinh Tiệp, Lưu Tư Đạt LOFTHESTAR (REMIX Version)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thể Diện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa