Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

10/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

Lời bài hát Mười Tám Giờ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

睁眼那一刻怎么还是黑的
zhēng yǎn nà yīkè zěn·me hái·shi hēi de
châng dẻn na i khưa chẩn mơ hái sư hây tơ
Khoảnh khắc mở mắt ấy sao vẫn là một màu đen 

原来是我错过了太阳调皮的时刻
yuánlái shì wǒ cuòguò le tàiyáng tiáopí de shíkè
doén lái sư ủa trua cua lơ thai dáng théo p'í tơ sứ khưa
Hóa ra là anh bỏ lỡ mất lúc mặt trời tinh nghịch 

那时明明周围全是你撒的光
nà shí míngmíng zhōuwéi quán shì nǐ sǎ de guāng
na sứ mính mính châu uấy troén sư nỉ xả tơ quang
Lúc đó rõ ràng xung quanh toàn là tía sáng em rải 

却沦为半入深渊的不堪局面
què lún wèi bàn rù shēnyuān de bùkān júmiàn
truê luấn uây pan ru sân doen tơ pu khan chúy men
Lại rơi vào cục diện một chân lọt xuống vực sâu

那一些梦飘散在时钟18:00的位置
nà yīxiē mèng piāo sàn zài shízhōng 18:00 de wèi·zhi
na i xia mâng p'eo xan chai sứ chung 18:00 tơ uây chư
Những giấc mộng kia trôi dạt tại vị trí 18:00 giờ đồng hồ

呼喊着我惊醒了我
hūhǎn zhe wǒ jīngxǐng le wǒ
hu hản chưa ủa ching xỉnh lơ ủa
Kêu gào tên anh làm anh choàng tỉnh 

能否别再把一刻的热烈当作嗜好
néng fǒu bié zài bǎ yīkè de rèliè dāng zuò shìhào
nấng phẩu pía chai pả i khưa tơ rưa liê tang chua sư hao
Có thể đừng coi nhiệt liệt nhất thời làm sở thích không 

参杂着让人无法抗拒的味道
cānzá zhe ràng rén wúfǎ kàngjù de wèi·dao
tran chá chưa rang rấn ú phả khang chuy tơ uây tao
Pha trộn mùi vị làm người ta chẳng thể chối từ

说的多美好昼夜被颠倒
shuō de duō měihǎo zhòuyè bèi diāndǎo
sua tơ tua mẩy hảo châu dê pây tentảo
Nói đẹp đẽ làm sao đêm ngày bị đảo lộn 

其实你根本不敢要
qíshí nǐ gēnběn bùgǎn yào
trí sứ nỉ cân pẩn pu cản dao
Thực ra em hoàn toàn chẳng dám nhận 

回忆还没定格之前能熬一熬
huíyì hái méi dìnggé zhīqián néng áo yī áo
huấy i hái mấy ting cứa chư trén nấng áo i áo
Trước khi hồi ức đóng khung vẫn chịu được thêm chút

来恢复曾经的晴朗应该趁早
lái huīfù céngjīng de qínglǎng yīnggāi chènzǎo
lái huây phu trấng ching tơ trính lảng ing cai trân chảo
Phục hồi trời quang ngày trước nên nhân còn sớm

想的多美好我却无法做到
xiǎng de duō měihǎo wǒ què wúfǎ zuò dào
xẻng tơ tua mẩy hảo ủa truê ú phả chua tao
Nghĩ đẹp đẽ biết bao anh lại chẳng thể làm được 

谁能帮我删除看见你那一秒
shuí néng bāng wǒ shānchú kàn·jiàn nǐ nà yī miǎo
suấy nấng pang ủa san trú khan chen nỉ na i mẻo
Ai có thể giúp anh xóa bỏ giây nhìn thấy em đó 

听最多的是你说还爱着我
tīng zuì duō de shì nǐ shuō hái ài zhe wǒ
thing chuây tua tơ sư nỉ sua hái ai chưa ủa
Câu nghe nhiều nhất là em nói vẫn còn yêu anh 

如果没把细节遗落
rúguǒ méi bǎ xìjié wèi luò
rú của mấy pả xi chía uây lua
Nếu không lỡ quên mất những điều nhỏ nhặt 

时间也没错
shíjiān yě méi cuò
sứ chen dể mấy trua
Thời gian cũng chẳng sai 

原来是梦飘散在时钟18:00的位置
yuánlái shì mèng piāo sàn zài shízhōng 18:00 de wèi·zhi
doén lái sư mâng p'eo xan chai sứ chung 18:00 tơ uây chư
Hóa ra là mộng trôi dạt tại vị trí 18:00 giờ đồng hồ 

呼喊着我惊醒了我
hūhǎn zhe wǒ jīngxǐng le wǒ
hu hản chưa ủa ching xỉnh lơ ủa
Kêu gào tên anh, làm anh choàng tỉnh 

能否别再把一刻的热烈当作嗜好
néng fǒu bié zài bǎ yīkè de rèliè dāng zuò shìhào
nấng phẩu pía chai pả i khưa tơ rưa liê tang chua sư hao
Có thể đừng coi nhiệt liệt nhất thời làm sở thích không 

参杂着让人无法抗拒的味道
cānzá zhe ràng rén wúfǎ kàngjù de wèi·dao
tran chá chưa rang rấn ú phả khang chuy tơ uây tao
Pha trộn mùi vị làm người ta chẳng thể chối từ

说的多美好昼夜被颠倒
shuō de duō měihǎo zhòuyè bèi diāndǎo
sua tơ tua mẩy hảo châu dê pây tentảo
Nói đẹp đẽ làm sao đêm ngày bị đảo lộn 

其实你根本不敢要
qíshí nǐ gēnběn bùgǎn yào
trí sứ nỉ cân pẩn pu cản dao
Thực ra em hoàn toàn chẳng dám nhận 

回忆还没定格之前能熬一熬
huíyì hái méi dìnggé zhīqián néng áo yī áo
huấy i hái mấy ting cứa chư trén nấng áo i áo
Trước khi hồi ức đóng khung vẫn chịu được thêm chút

来恢复曾经的晴朗应该趁早
lái huīfù céngjīng de qínglǎng yīnggāi chènzǎo
lái huây phu trấng ching tơ trính lảng ing cai trân chảo
Phục hồi trời quang ngày trước nên nhân còn sớm

想的多美好我却无法做到
xiǎng de duō měihǎo wǒ què wúfǎ zuò dào
xẻng tơ tua mẩy hảo ủa truê ú phả chua tao
Nghĩ đẹp đẽ biết bao anh lại chẳng thể làm được 

谁能帮我删除看见你那一秒
shuí néng bāng wǒ shānchú kàn·jiàn nǐ nà yī miǎo
suấy nấng pang ủa san trú khan chen nỉ na i mẻo
Ai có thể giúp anh xóa bỏ giây nhìn thấy em đó 

能否别再把一刻的热烈当作嗜好
néng fǒu bié zài bǎ yīkè de rèliè dāng zuò shìhào
nấng phẩu pía chai pả i khưa tơ rưa liê tang chua sư hao
Có thể đừng coi nhiệt liệt nhất thời làm sở thích không 

参杂着让人无法抗拒的味道
cānzá zhe ràng rén wúfǎ kàngjù de wèi·dao
tran chá chưa rang rấn ú phả khang chuy tơ uây tao
Pha trộn mùi vị làm người ta chẳng thể chối từ

说的多美好昼夜被颠倒
shuō de duō měihǎo zhòuyè bèi diāndǎo
sua tơ tua mẩy hảo châu dê pây tentảo
Nói đẹp đẽ làm sao đêm ngày bị đảo lộn 

其实你根本不敢要
qíshí nǐ gēnběn bùgǎn yào
trí sứ nỉ cân pẩn pu cản dao
Thực ra em hoàn toàn chẳng dám nhận 

回忆还没定格之前能熬一熬
huíyì hái méi dìnggé zhīqián néng áo yī áo
huấy i hái mấy ting cứa chư trén nấng áo i áo
Trước khi hồi ức đóng khung vẫn chịu được thêm chút

来恢复曾经的晴朗应该趁早
lái huīfù céngjīng de qínglǎng yīnggāi chènzǎo
lái huây phu trấng ching tơ trính lảng ing cai trân chảo
Phục hồi trời quang ngày trước nên nhân còn sớm

想的多美好我却无法做到
xiǎng de duō měihǎo wǒ què wúfǎ zuò dào
xẻng tơ tua mẩy hảo ủa truê ú phả chua tao
Nghĩ đẹp đẽ biết bao anh lại chẳng thể làm được 

谁能帮我删除看见你那一秒
shuí néng bāng wǒ shānchú kàn·jiàn nǐ nà yī miǎo
suấy nấng pang ủa san trú khan chen nỉ na i mẻo
Ai có thể giúp anh xóa bỏ giây nhìn thấy em đó
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Yêu Anh ấy - Châu Tinh Tinh (COVER)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Yêu Anh ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại - Kim Ngư

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thể Diện - Tô Tinh Tiệp, Lưu Tư Đạt LOFTHESTAR (REMIX Version)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thể Diện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa