Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

15/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

Lời bài hát Thanh Âm Của Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

是你的声音穿越了千万里
shì nǐ de shēngyīn chuānyuè le qiānwàn lǐ
sư nỉ tơ sâng in troan duê lơ tren oan lỉ
LÀ thanh âm của anh vượt qua muôn vàn dặm

穿过了昼夜传入到你的耳里
chuānguò le zhòuyè chuán rù dào nǐ de ěr lǐ
troan cua lơ châu dê troán ru tao nỉ tơ ở lỉ
Xuyên qua đêm với ngày truyền vào trong tai anh 

我爱吃的甜点会为你留一半
wǒ ài chī de tiándiǎn huì wèi nǐ liú yībàn
ủa ai trư tơ thén tẻn huây uây nỉ liếu í pan
Đồ ngọt em thích ăn sẽ dành phân nửa cho anh 

你也会接受我所有的喜欢
nǐ yě huì jiēshòu wǒ suǒyǒu de xǐ·huan
nỉ dể huây chia sâu ủa xủa dẩu tơ xỉ hoan
Anh cũng sẽ chấp nhận mọi yêu thích của em 

所谓的安全感不过就是有你在身边
suǒwèi de ānquán gǎn bùguò jiùshì yǒu nǐ zài shēnbiān
xủa uây tơ an troén cản pu cua chiêu sư dẩu nỉ chai sân pen
Cái gọi cảm giác an toàn chính là có anh ở bên 

I just need you
My favorite girl

无论刮风下雨有你在都会是天晴
wúlùn guā fēng xià yǔ yǒu nǐ zài dūhuì shì tiān qíng
ú luân qua phâng xe ủy dẩu nỉ chai tu huây sư then trính
Dù gió cắt mưa rơi có anh đều sẽ là ngày trời quang

相距多远多少距离
xiāngjù duō yuǎn duōshǎo jùlí
xeng chuy tua doẻn tua sảo chuy lí
Cách biệt bao xa, khoảng cách chừng nào 

好像你就在我的眼前
hǎoxiàng nǐ jiù zài wǒ de yǎnqián
hảo xeng nỉ chiêu chai ủa tơ dẻn trén
Dường như anh ở ngay trước mắt em 

是你的声音穿越了千万里
shì nǐ de shēngyīn chuānyuè le qiānwàn lǐ
sư nỉ tơ sâng in troan duê lơ tren oan lỉ
Là thanh âm của anh vượt qua muôn ngàn dặm 

穿过了昼夜传入到你的耳里
chuānguò le zhòuyè chuán rù dào nǐ de ěr lǐ
troan cua lơ châu dê troán ru tao nỉ tơ ở lỉ
Xuyên qua đêm ngày truyền vào trong tai anh 

如果收到请小心翼翼藏心底
rúguǒ shōu dào qíng xiǎoxīnyìyì cáng xīndǐ
rú của sâu tao trính xẻo xin i i tráng xin tỉ
Nếu như nhận được xin cẩn thận cất vào lòng

再给我个回应
zài gěi wǒ gè huíyìng
chai cẩy ủa cưa huấy ing
Rồi cho em một phản hồi 

是你的声音胜过所有旋律
shì nǐ de shēngyīn shèng guò suǒyǒu xuánlǜ
sư nỉ tơ sâng in sâng cua xủa dẩu xoén luy
Là thanh âm của anh chiến thắng mọi hoàn luật 

浪漫很具体有你都会是天晴
làngmàn hěn jùtǐ yǒu nǐ dūhuì shì tiān qíng
lang man hẩn chuy thỉ dẩu nỉ tu huây sư then trính
Lãng mạn rất cụ thể có anh đều sẽ là trời quang 

我已收到且点点滴滴藏心底
wǒ yǐ shōu dào jū diǎndiǎn dī dī cáng xīndǐ
ủa ỉ sâu tao chuy tẻn tẻn ti ti tráng xin tỉ
Em đã nhận được đồng thời cất từng chút vào lòng

这份爱很满意
zhè fèn ài hěn mǎnyì
chưa phân ai hẩn mản i
Phần yêu này hài lòng

I just need you
My favorite girl

无论刮风下雨有你在都会是天晴
wúlùn guā fēng xià yǔ yǒu nǐ zài dūhuì shì tiān qíng
ú luân qua phâng xe ủy dẩu nỉ chai tu huây sư then trính
Dù gió cắt mưa rơi có anh đều sẽ là ngày trời quang

相距多远多少距离
xiāngjù duō yuǎn duōshǎo jùlí
xeng chuy tua doẻn tua sảo chuy lí
Cách biệt bao xa, khoảng cách chừng nào 

好像你就在我的眼前
hǎoxiàng nǐ jiù zài wǒ de yǎnqián
hảo xeng nỉ chiêu chai ủa tơ dẻn trén
Dường như anh ở ngay trước mắt em 

是你的声音穿越了千万里
shì nǐ de shēngyīn chuānyuè le qiānwàn lǐ
sư nỉ tơ sâng in troan duê lơ tren oan lỉ
Là thanh âm của anh vượt qua muôn ngàn dặm 

穿过了昼夜传入到你的耳里
chuānguò le zhòuyè chuán rù dào nǐ de ěr lǐ
troan cua lơ châu dê troán ru tao nỉ tơ ở lỉ
Xuyên qua đêm ngày truyền vào trong tai anh 

如果收到请小心翼翼藏心底
rúguǒ shōu dào qíng xiǎoxīnyìyì cáng xīndǐ
rú của sâu tao trính xẻo xin i i tráng xin tỉ
Nếu như nhận được xin cẩn thận cất vào lòng

再给我个回应
zài gěi wǒ gè huíyìng
chai cẩy ủa cưa huấy ing
Rồi cho em một phản hồi 

是你的声音胜过所有旋律
shì nǐ de shēngyīn shèng guò suǒyǒu xuánlǜ
sư nỉ tơ sâng in sâng cua xủa dẩu xoén luy
Là thanh âm của anh chiến thắng mọi hoàn luật 

浪漫很具体有你都会是天晴
làngmàn hěn jùtǐ yǒu nǐ dūhuì shì tiān qíng
lang man hẩn chuy thỉ dẩu nỉ tu huây sư then trính
Lãng mạn rất cụ thể có anh đều sẽ là trời quang 

我已收到且点点滴滴藏心底
wǒ yǐ shōu dào jū diǎndiǎn dī dī cáng xīndǐ
ủa ỉ sâu tao chuy tẻn tẻn ti ti tráng xin tỉ
Em đã nhận được đồng thời cất từng chút vào lòng

这份爱很满意
zhè fèn ài hěn mǎnyì
chưa phân ai hẩn mản i
Phần yêu này hài lòng

是你的声音穿越了千万里
shì nǐ de shēngyīn chuānyuè le qiānwàn lǐ
sư nỉ tơ sâng in troan duê lơ tren oan lỉ
Là thanh âm của anh vượt qua muôn ngàn dặm 

穿过了昼夜传入到你的耳里
chuānguò le zhòuyè chuán rù dào nǐ de ěr lǐ
troan cua lơ châu dê troán ru tao nỉ tơ ở lỉ
Xuyên qua đêm ngày truyền vào trong tai anh 

如果收到请小心翼翼藏心底
rúguǒ shōu dào qíng xiǎoxīnyìyì cáng xīndǐ
rú của sâu tao trính xẻo xin i i tráng xin tỉ
Nếu như nhận được xin cẩn thận cất vào lòng

再给我个回应
zài gěi wǒ gè huíyìng
chai cẩy ủa cưa huấy ing
Rồi cho em một phản hồi 

是你的声音胜过所有旋律
shì nǐ de shēngyīn shèng guò suǒyǒu xuánlǜ
sư nỉ tơ sâng in sâng cua xủa dẩu xoén luy
Là thanh âm của anh chiến thắng mọi hoàn luật 

浪漫很具体有你都会是天晴
làngmàn hěn jùtǐ yǒu nǐ dūhuì shì tiān qíng
lang man hẩn chuy thỉ dẩu nỉ tu huây sư then trính
Lãng mạn rất cụ thể có anh đều sẽ là trời quang 

我已收到且点点滴滴藏心底
wǒ yǐ shōu dào jū diǎndiǎn dī dī cáng xīndǐ
ủa ỉ sâu tao chuy tẻn tẻn ti ti tráng xin tỉ
Em đã nhận được đồng thời cất từng chút vào lòng

这份爱很满意
zhè fèn ài hěn mǎnyì
chưa phân ai hẩn mản i
Phần yêu này hài lòng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Yêu Anh ấy - Châu Tinh Tinh (COVER)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Yêu Anh ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại - Kim Ngư

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Thế Giới Khởi Động Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thể Diện - Tô Tinh Tiệp, Lưu Tư Đạt LOFTHESTAR (REMIX Version)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thể Diện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa