Bài hát tiếng Trung: Đất Bụi - Viên Vương Nguyệt (COVER)

27/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Đất Bụi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đất Bụi - Viên Vương Nguyệt (COVER)

Lời bài hát Đất Bụi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

星星一直都在这一片云海
xīngxīng yīzhí dōu zài zhè yī piān yúnhǎi
Xing xing i chứ tâu chai chưa i p’en uýn hải
Ngôi sao mãi luôn ở lại khoảng trời biển mây này

等着太阳疲倦之后离开
děng zhe tàiyáng píjuàn zhīhòu líkāi
Tẩng chưa thai dáng p’í choen chư hâu lí khai
Đợi mãi mặt trời kia mệt mỏi rồi rời đi

我也一直待在这个模糊地带
wǒ yě yīzhí dāi zài zhè·ge mó·hu dìdài
Ủa dể i chứ tai chai chưa cưa múa hú ti tai
Anh cũng mãi luôn ở lại khu vực mơ hồ này

等着你疲倦了回来
děng zhe nǐ píjuàn le huílái
Tẩng chưa nỉ p’í choen lơ huấy lái
Đợi em mệt mỏi rồi quay lại

天黑之后才拥有光彩
tiānhēi zhīhòu cái yōngyǒu guāngcǎi
Then hây chư hâu trái dung sẩu quang trải
Sau khi trời tối mới có hào quang

才能看见微弱的存在
cáinéng kàn·jiàn wēiruò de cúnzài
Trái nấng khan chen uây rua tơ truấn chai
Mới có thể thấy sự tồn tại nhỏ yếu

我就好像星星在距你千里之外
wǒ jiù hǎoxiàng xīngxīng zài jù nǐ qiānlǐ zhī wài
Ủa chiêu hảo xeng xing xing chai chuy nỉ tren lỉ chư oai
Anh tựa là ngôi sao cách em nơi ngoài ngàn dặm

白云总是对蓝天依赖
bái yún zǒngshì duì lán tiān yīlài
Pái uýn chủng sư tuây lán then i lai
Mây trăng bao giờ cũng ỷ lại với trời xanh

我的爱也因你而存在
wǒ de ài yě yīn nǐ ér cúnzài
Ủa tơ ai dể in nỉ ớ truấn chai
Tình yêu anh cũng vì em mà tồn tại

哪怕你不懂我感慨和等待
nǎpà nǐ bù dǒng wǒ gǎnkǎi hé děngdài
Nả p’a nỉ pu tủng ủa cản khải hứa tẩng tai
Dù cho em không hiểu cảm khái của anh cũng đợi chờ

我的爱像尘埃
wǒ de ài xiàng chén'āi
Ủa tơ ai xeng trấn ai
Tình yêu anh như đất bụi

散落在边疆地带
sànluò zài biānjiāng dìdài
Xan lua chai pen cheng ti tai
Rải rác nơi khu vực biên cương

不再对谁期待
bù zài duì shuí qīdài
Pu chai tuây suấy tri tai
Không còn mong đợi với ai

难道是一种自由自在
nándào shì yī zhǒng zìyóuzìzài
Nán tao sư i chủng chư dấu chư chai
Lẽ nào là một kiểu tự do tự tại

而承诺像尘埃
ér chéngnuò xiàng chén'āi
Ớ trấng nua xeng trấn ai
Mà hứa hẹn như cát bụi

不断被时间掩埋
bùduàn bèi shíjiān yǎnmái
Pu toan pây sứ chen dẻn mái
Không ngừng bị thời gian vùi lấp

谁还记得大雨之中的告白
shuí hái jìdé dàyǔ zhī zhōng de gàobái
Suấy hái chi tứa ta ủa chư chung tơ cao pái
Ai còn nhớ lời thổ lộ trong cơn mưa lớn

时间走得太快要爱得痛快
shíjiān zǒu dé tài kuàiyào ài dé tòngkuài
Sứ chen chẩu tứa thai khoai dao ai tứa thung khoai
Thời gian bước đi quá mau phải yêu cho thật sảng khoái

宁愿受伤也不想要空白
níngyuàn shòushāng yě bùxiǎng yào kòngbái
NÍnh doen sâu sang dể pu xẻng dao khung pái
Thà rằng chịu tổn thương cũng không muốn bỏ trống

谁都想被疼爱找一个未来
shuí dōu xiǎng bèi téng'ài zhǎo yī gè wèilái
Suấy tâu xẻng pây thấng ai chảo i cưa uây lái
Ai cũng muốn được thương yêu tìm một tương lai thuộc về mình

不要在孤独里徘徊
bùyào zài gūdú lǐ páihuái
Pu dao chai cu tú lỉ p’ái hoái
không muốn quẩn quanh trong cô đơn

天黑之后才拥有光彩
tiānhēi zhīhòu cái yōngyǒu guāngcǎi
Then hây chư hâu trái dung dẩu quang trải
Sau khi trời tối mới có hào quang

才能看见微弱的存在
cáinéng kàn·jiàn wēiruò de cúnzài
Trái nấng khan chen uây rua tơ truấn chai
Mới có thể thấy sự tồn tại nhỏ yếu

我就好像星星在距你千里之外
wǒ jiù hǎoxiàng xīngxīng zài jù nǐ qiānlǐ zhī wài
Ủa chiêu hảo xeng xing xing chai chuy nỉ tren lỉ chư oai
Anh tựa là ngôi sao cách em nơi ngoài ngàn dặm

白云总是对蓝天依赖
bái yún zǒngshì duì lán tiān yīlài
Pái uýn chủng sư tuây lán then i lai
Mây trăng bao giờ cũng ỷ lại với trời xanh

我的爱也因你而存在
wǒ de ài yě yīn nǐ ér cúnzài
Ủa tơ ai dể in nỉ ớ truấn chai
Tình yêu anh cũng vì em mà tồn tại

哪怕你不懂我感慨和等待
nǎpà nǐ bù dǒng wǒ gǎnkǎi hé děngdài
Nả p’a nỉ pu tủng ủa tơ cản khải hứa tẩng tai
Dù cho em không hiểu cảm khái của anh cũng đợi chờ

我的爱像尘埃
wǒ de ài xiàng chén'āi
Ủa tơ ai xeng trấn ai
Tình yêu anh như đất bụi

散落在边疆地带
sànluò zài biānjiāng dìdài
Xan lua chai pen cheng ti tai
Rải rác nơi khu vực biên cương

不再对谁期待
bù zài duì shuí qīdài
Pu chai tuây suấy tri tai
Không còn mong đợi với ai

难道是一种自由自在
nándào shì yī zhǒng zìyóuzìzài
Nán tao chư i chủng chư dấu chưa chai
Lẽ nào là một kiểu tự do tự tại

而承诺像尘埃
ér chéngnuò xiàng chén'āi
Ớ trấng nua xeng trấn ai
Mà hứa hẹn như cát bụi

不断被时间掩埋
bùduàn bèi shíjiān yǎnmái
Pu toan pây sứ chen dẻn mái
Không ngừng bị thời gian vùi lấp

谁还记得大雨之中的告白
shuí hái jìdé dàyǔ zhī zhōng de gàobái
Suấy hái chi tứa ta uayr chư chung tơ cao pái
Ai còn nhớ lời thổ lộ trong cơn mưa lớn

 • Bài hát tiếng Trung: Sống Chết Không Rời

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sống Chết Không Rời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Trái Cây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Không Khoá

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Không Khoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mời Nhận Của Rơi

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mời Nhận Của Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mảnh Vỡ Ám Muội

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mảnh Vỡ Ám Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đơn Phương Lao Tới

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đơn Phương Lao Tới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Giải Trừ Quan Hệ

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Giải Trừ Quan Hệ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Ở Nơi Không Xa

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Ở Nơi Không Xa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Sao Khắp Trời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa