Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây

27/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Trái Cây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây - Lâm Thần Di

爱上你爱上你
ài shàng nǐ ài shàng nǐ
Ai sang nỉ ai sang nỉ
Yêu phải anh yêu phải anh

像一个美梦
xiàng yī gè měi mèng
Xeng i cưa mẩy mâng
Như một giấc mộng đẹp

深呼吸深呼吸
shēnhūxī shēnhūxī
Sân hu xi sân hu xi
Hít thở sâu, hít thở sâu

就飘在天空
jiù piāo zài tiānkōng
Chiêu p’eo chai then khung
Như tung bay giữa trời xanh

你让我的心跳扑通扑通
nǐ ràng wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng
Nỉ rang ủa tơ xin theo p’u thung
Anh làm nhịp tim em thình thịch như trống dồn

甜蜜空气融化
tiánmì kōngqì rónghuà
Thén mi khung tri rúng hoa
Ngọt ngào hòa tan vào không khí

就这样靠近吧
jiù zhèyàng kàojìn ba
Chiêu chưa dang khao chin pa
Mình cứ vậy lại dần nhau đi

刚说了再见就有点想念
gāng shuō le zàijiàn jiù yǒudiǎn xiǎngniàn
Cang sua lơ chai chen chiêu dẩu tẻn xẻng nen
Vừa nói câu tạm biệt đã lại có chút nhớ nhung

一口青苹果不太甜
yīkǒu qīng píngguǒ bù tài tián
I khẩu tring p’ính của pu thai thén
Một miếng táo xanh không ngọt lắm

哎呀脑海中又浮现你的脸
āiyā nǎohǎi zhōng yòu fúxiàn nǐ de liǎn
Ai da nảo hải chung dâu phú xen nỉ tơ lẻn
Ơ kìa trong tâm trí lại hiện ra gương mặt anh

番茄都脸红了
fānqié dōu liǎnhóng le
Phan tría tâu lẻn húng lơ
Cà chua cũng đỏ mặt rồi

You're in my mind
YOU'RE IN MY MIND
Anh ở trong tâm trí em
You're in my mind

YOU'RE IN MY MIND
Anh ở trong tâm trí em
You got my heart
YOU GOT MY HEART
Anh chiếm lấy con tim em
You know I love you
YOU KNOW I LOVE YOU
Anh biết em yêu anh

1234嘟咕嘟咕
1 2 3 4 dū gūdū gū
1 2 3 4 tu cu tu cu
1 2 3 4 tu cu tu cu

爱上你爱上你
ài shàng nǐ ài shàng nǐ
Ai sang nỉ ai sang nỉ
Yêu phải anh yêu phải anh

像一个美梦
xiàng yī gè měi mèng
Xeng i cưa mẩy mâng
Như một giấc mộng đẹp

深呼吸深呼吸
shēnhūxī shēnhūxī
Sân hu xi sân hu xi
Hít thở sâu, hít thở sâu

就飘在天空
jiù piāo zài tiānkōng
Chiêu p’eo chai then khung
Như tung bay giữa trời xanh

你让我的心跳扑通扑通
nǐ ràng wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng
Nỉ rang ủa tơ xin theo p’u thung p’u thung
Anh làm nhịp tim em thình thịch như trống dồn

甜蜜空气融化
tiánmì kōngqì rónghuà
Thén mi khung tri rúng hoa
Ngọt ngào hòa tan vào không khí

就这样靠近吧
jiù zhèyàng kàojìn ba
CHiêu chưa dang khao chin pa
Mình cứ vậy lại dần nhau đi

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy trảo mấy thén thén
Dâu tây đỏ tươi ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháo p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ nhung

芒果芒果绵绵
mángguǒ mángguǒ miánmián
Máng của máng của mén mén
Những trái xoài mềm mại

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy trảo mấy thén thén
Dâu tây đỏ lịm ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháo p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ thương

只要你一个微笑
zhǐyào nǐ yī gè wēixiào
Chử dao nỉ i cưa uây xeo
Chỉ cần một nụ cười của anh

我的世界就晴天
wǒ de shìjiè jiù qíngtiān
Ủa tơ sư chia chiêu trính then
Thế giới em liền quang trong

樱桃般的吻让我忘记时间
yīngtáo bān de wěn ràng wǒ wàngjì shíjiān
Ing tháo pan tơ uẩn rang ủa oang chi sứ chen
Nụ hôn như anh đào làm em quên mất thời gian

有你的每天都新鲜
yǒu nǐ de měi tiān dōu xīnxiān
Dẩu nỉ tơ mẩy then tâu xin xen 
Mỗi ngày có anh đều tươi mới

靠在你的肩藏不住的喜欢
kào zài nǐ de jiān cáng bù zhù de xǐ·huan
Khao chai nỉ tơ chen tráng pu chu tơ xỉ hoan
Dựa trên bờ vai anh tình cảm chẳng thể che giấu

想和你去冒险
xiǎng hé nǐ qù màoxiǎn
Xẻng hứa nỉ truy mao xẻn
Muốn cùng anh đi mạo hiểm

You're in my mind
YOU'RE IN MY MIND
Anh ở trong tâm trí em
You're in my mind
YOU'RE IN MY MIND
Anh ở trong tâm trí em
You got my heart
YOU GOT MY HEART
Anh chiếm lấy con tim em
You know I love you
YOU KNOW I LOVE YOU
Anh biết em yêu anh

1234嘟咕嘟咕
1 2 3 4 dū gūdū gū
1 2 3 4 tu cu tu cu
1 2 3 4 tu gu tu gu

爱上你爱上你
ài shàng nǐ ài shàng nǐ
Ai sang nỉ ai sang nỉ
Yêu phải anh yêu phải anh

像一个美梦
xiàng yī gè měi mèng
Xeng I cưa mẩy mâng
Như một giấc mộng đẹp

深呼吸深呼吸
shēnhūxī shēnhūxī
Sân hu xi sân hu xi
Hít thở sâu, hít thở sâu

就飘在天空
jiù piāo zài tiānkōng
Chiêu p’éo chai then khung
Như tung bay giữa trời xanh

你让我的心跳扑通扑通
nǐ ràng wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng
Nỉ ràng ủa tơ xin theo p’u thung p’u thung
Anh làm nhịp tim em thình thịch như trống dồn

甜蜜空气融化
tiánmì kōngqì rónghuà
Thén mi khung tri rúng hoa
Ngọt ngào hòa tan vào không khí

就这样靠近吧
jiù zhèyàng kàojìn ba
Chiêu chưa dang khao chin pa
Mình cứ vậy lại dần nhau đi

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy tráo mấy thén thén
Dâu tây đỏ tươi ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháo p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ nhung

芒果芒果绵绵
mángguǒ mángguǒ miánmián
Máng của máng của mén mén
Những trái xoài mềm mại

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy trảo mấy thén thén
Dâu tây đỏ lịm ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháo p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ thương

只要你一个微笑
zhǐyào nǐ yī gè wēixiào
Chử dao nỉ i cưa uây xeo
Chỉ cần một nụ cười của anh

我的世界就晴天
wǒ de shìjiè jiù qíngtiān
Ủa tơ sư chia chiêu trính then
Thế giới em liền quang trong

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy trảo mấy thén thén
Dâu tây đỏ tươi ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháp p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ nhung

芒果芒果绵绵
mángguǒ mángguǒ miánmián
Máng của máng của mén mén
Những trái xoài mềm mại

草莓草莓甜甜
cǎoméi cǎoméi tián tián
Trảo mấy trảo mấy thén thén
Dâu tây đỏ lịm ngọt ngào

葡萄葡萄恋恋
pútáo pútáo liàn liàn
P’ú tháo p’ú tháo len len
Trái nho mang vị nhớ thương

只要你一个微笑
zhǐyào nǐ yī gè wēixiào
CHử dao nỉ i cưa uây xeo
Chỉ cần một nụ cười của anh

爱上你爱上你
ài shàng nǐ ài shàng nǐ
Ai sang nỉ ai sang nỉ
Yêu phải anh yêu phải anh

像一个美梦
xiàng yī gè měi mèng
Xeng i cưa mẩy mâng
Như một giấc mộng đẹp

深呼吸深呼吸
shēnhūxī shēnhūxī
Sân khu xi sân khu xi
Hít thở sâu, hít thở sâu

就飘在天空
jiù piāo zài tiānkōng
Chiêu p’eo chai then khung
Như tung bay giữa trời xanh

你让我的心跳扑通扑通
nǐ ràng wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng
Nỉ rang ủa tơ xin theo p’u thung p’u thung
Anh làm nhịp tim em thình thịch như trống dồn

甜蜜空气融化
tiánmì kōngqì rónghuà
Thén mi khung tri rúng hoa
Ngọt ngào hòa tan vào không khí

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Không Khoá

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Không Khoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mời Nhận Của Rơi

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mời Nhận Của Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mảnh Vỡ Ám Muội

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mảnh Vỡ Ám Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đơn Phương Lao Tới

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đơn Phương Lao Tới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Giải Trừ Quan Hệ

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Giải Trừ Quan Hệ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Ở Nơi Không Xa

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Ở Nơi Không Xa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Sao Khắp Trời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa