Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

02/03/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

Lời bài hát Xoá tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

好过自己太卑微
hǎoguò zìjǐ tài bēiwēi
hảo cua chư chỉ thai pây uây
Tốt hơn khom mình sống hèn mọn

我终于狠下心说出口让你把我删了
wǒ zhōngyú hěn xià xīn shuō chūkǒu ràng nǐ bǎ wǒ shān le
ủa chung úy hẩn xe xin sua tru khẩu rang nỉ pả ủa san lơ
Anh cuối cùng cũng quyết lòng nói ra câu kêu em xoá anh đi

别让我总期待手机响的那刻
bié ràng wǒ zǒng qīdài shǒu jī xiǎng de nà kè
pía rang ủa chủng tri tai sẩu chi xẻng tơ na khưa
Đừng để anh mãi mong đợi khoảnh khắc điện thoại vang chuông

总好过幻想着你会主动找我
zǒng hǎoguò huànxiǎng zhe nǐ huì zhǔdòng zhǎo wǒ
chủng hảo cua hoan xẻng chưa nỉ huây chủ tung chảo ủa
Cũng tốt hơn ảo tưởng em sẽ chủ động tìm anh

可惜是我想太多
kěxī shì wǒ xiǎng tài duō
khửa xi sư ủa xẻng thai tua
Đáng tiếc là anh nghĩ quá nhiều

电话还是占线信息发了几遍
diànhuà hái·shi zhànxiàn xìnxī fā le jǐ biàn
ten hoa hái sư chan xen xin xi pha lơ chỉ pen
Điện thoại vẫn là đang bận bận tin nhắn gửi hết mấy lần

和谁聊到天黑
hé shuí liáo dào tiānhēi
hứa suấy léo tao then hây
Chuyện trò với ai đến tối trời

担心从未停止长篇大论几次
dānxīn cóngwèi tíngzhǐ chángpiāndàlùn jǐ cì
tan xin trúng uây thính chử cháng p'en ta luân chỉ trư
Lắng lo chưa từng dừng nghỉ thao thao bất tuyệt mấy lần

你还是不理会
nǐ hái·shi bùlǐhuì
nỉ hái sư pu lỉ huây
Em vẫn là chẳng quan tâm

给自己一次机会
gěi zìjǐ yī cì jī·huì
cẩy chư chỉ i trư chi huây
Cho chính mình một lần cơ hội

别总是那么狼狈
bié zǒngshì nà·me lángbèi
pía chủng sư na mơ láng pây
Đừng mãi thảm hại như thế

长篇大论一大堆
chángpiāndàlùn yī dà duī
cháng p'en ta luân i ta tuây
Thao thao bất tuyệt một mớ

好过自己太卑微
hǎoguò zìjǐ tài bēiwēi
hảo cua chư chỉ thai pây uây
Tốt hơn khom mình sống hèn mọn

我终于狠下心说出口让你把我删了
wǒ zhōngyú hěn xià xīn shuō chūkǒu ràng nǐ bǎ wǒ shān le
ủa chung úy hẩn xe xin sua tru khẩu rang nỉ pả ủa san lơ
Anh cuối cùng cũng quyết lòng nói ra câu kêu em xoá anh đi

别让我总期待手机响的那刻
bié ràng wǒ zǒng qīdài shǒu jī xiǎng de nà kè
pía rang ủa chủng tri tai sẩu chi xẻng tơ na khưa
Đừng để anh mãi mong đợi khoảnh khắc điện thoại vang chuông

总好过幻想着你会主动找我
zǒng hǎoguò huànxiǎng zhe nǐ huì zhǔdòng zhǎo wǒ
chủng hảo cua hoan xẻng chưa nỉ huây chủ tung chảo ủa
Cũng tốt hơn ảo tưởng em sẽ chủ động tìm anh

可惜是我想太多
kěxī shì wǒ xiǎng tài duō
khửa xi sư ủa xẻng thai tua
Đáng tiếc là anh nghĩ quá nhiều

我以为你也会遗憾吧能有一点不舍
wǒ yǐwéi nǐ yě huì yíhàn ba néng yǒu yī diǎn bù shě
ủa ỉ uấy nỉ dể huây í han pa nấng dẩu i tẻn pu sửa
Anh cứ ngỡ em cũng sẽ thấy tiếc nuối có thể có chút luyến tiếc

是不是少了我你该会更快乐
shì bù·shi shǎo le wǒ nǐ gāi huì gèng kuàilè
sư pu sư sảo lơ ủa nỉ cai huây câng khoai lưa
Mà có phải không còn anh đời em sẽ càng vui

不差我这一个可有可无的角色
bùchā wǒ zhè yī gè kě yǒu kě wú de juésè
pu tra ủa chưa i cưa khửa dẩu khửa ú tơ chuế xưa
Không thiếu một nhân vật chẳng quan trọng là anh đây

给自己一次机会
gěi zìjǐ yī cì jī·huì
cẩy chư chỉ i trư chi huây
Cho chính mình một lần cơ hội

别总是那么狼狈
bié zǒngshì nà·me lángbèi
pía chủng sư na mơ láng pây
Đừng mãi thảm hại như thế

长篇大论一大堆
chángpiāndàlùn yī dà duī
cháng p'en ta luân i ta tuây
Thao thao bất tuyệt một mớ

好过自己太卑微
hǎoguò zìjǐ tài bēiwēi
hảo cua chư chỉ thai pây uây
Tốt hơn khom mình sống hèn mọn

我终于狠下心说出口让你把我删了
wǒ zhōngyú hěn xià xīn shuō chūkǒu ràng nǐ bǎ wǒ shān le
ủa chung úy hẩn xe xin sua tru khẩu rang nỉ pả ủa san lơ
Anh cuối cùng cũng quyết lòng nói ra câu kêu em xoá anh đi

别让我总期待手机响的那刻
bié ràng wǒ zǒng qīdài shǒu jī xiǎng de nà kè
pía rang ủa chủng tri tai sẩu chi xẻng tơ na khưa
Đừng để anh mãi mong đợi khoảnh khắc điện thoại vang chuông

总好过幻想着你会主动找我
zǒng hǎoguò huànxiǎng zhe nǐ huì zhǔdòng zhǎo wǒ
chủng hảo cua hoan xẻng chưa nỉ huây chủ tung chảo ủa
Cũng tốt hơn ảo tưởng em sẽ chủ động tìm anh

可惜是我想太多
kěxī shì wǒ xiǎng tài duō
khửa xi sư ủa xẻng thai tua
Đáng tiếc là anh nghĩ quá nhiều

我以为你也会遗憾吧能有一点不舍
wǒ yǐwéi nǐ yě huì yíhàn ba néng yǒu yī diǎn bù shě
ủa ỉ uấy nỉ dể huây í han pa nấng dẩu i tẻn pu sửa
Anh cứ ngỡ em cũng sẽ thấy tiếc nuối có thể có chút luyến tiếc

是不是少了我你该会更快乐
shì bù·shi shǎo le wǒ nǐ gāi huì gèng kuàilè
sư pu sư sảo lơ ủa nỉ cai huây câng khoai lưa
Mà có phải không còn anh đời em sẽ càng vui

不差我这一个可有可无的角色
bùchā wǒ zhè yī gè kě yǒu kě wú de juésè
pu tra ủa chưa i cưa khửa dẩu khửa ú tơ chuế xưa
Không thiếu một nhân vật chẳng quan trọng là anh đây

我终于狠下心说出口让你把我删了
wǒ zhōngyú hěn xià xīn shuō chūkǒu ràng nǐ bǎ wǒ shān le
ủa chung úy hẩn xe xin sua tru khẩu rang nỉ pả ủa san lơ
Anh cuối cùng cũng quyết lòng nói ra câu kêu em xoá anh đi

别让我总期待手机响的那刻
bié ràng wǒ zǒng qīdài shǒu jī xiǎng de nà kè
pía rang ủa chủng tri tai sẩu chi xẻng tơ na khưa
Đừng để anh mãi mong đợi khoảnh khắc điện thoại vang chuông

总好过幻想着你会主动找我
zǒng hǎoguò huànxiǎng zhe nǐ huì zhǔdòng zhǎo wǒ
chủng hảo cua hoan xẻng chưa nỉ huây chủ tung chảo ủa
Cũng tốt hơn ảo tưởng em sẽ chủ động tìm anh

可惜是我想太多
kěxī shì wǒ xiǎng tài duō
khửa xi sư ủa xẻng thai tua
Đáng tiếc là anh nghĩ quá nhiều

我以为你也会遗憾吧能有一点不舍
wǒ yǐwéi nǐ yě huì yíhàn ba néng yǒu yī diǎn bù shě
ủa ỉ uấy nỉ dể huây í han pa nấng dẩu i tẻn pu sửa
Anh cứ ngỡ em cũng sẽ thấy tiếc nuối có thể có chút luyến tiếc

是不是少了我你该会更快乐
shì bù·shi shǎo le wǒ nǐ gāi huì gèng kuàilè
sư pu sư sảo lơ ủa nỉ cai huây câng khoai lưa
Mà có phải không còn anh đời em sẽ càng vui

不差我这一个可有可无的角色
bùchā wǒ zhè yī gè kě yǒu kě wú de juésè
pu tra ủa chưa i cưa khửa dẩu khửa ú tơ chuế xưa
Không thiếu một nhân vật chẳng quan trọng là anh đây
 

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Yêu Anh ấy - Châu Tinh Tinh (COVER)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Yêu Anh ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa