Bài hát tiếng Trung: Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn– Vương Tĩnh Văn không mập 王靖雯不胖

Lời bài hát Dễ thay đổi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

身后公园是第一次遇见
shēnhòu gōngyuán shì dìyī cì yùjiàn
sân hâu cung doén sư ti i trư uy chen
Lần đầu gặp gỡ là sau công viên

转角花店见证牵手两年
zhuǎnjiǎo huā diàn jiànzhèng qiān shǒu liǎng nián
choản chẻo hoa ten chen châng tren sẩu lẻng nén
Nơi ngã rẽ chỗ tiệm hoa, chứng kiến hai năm chúng ta dắt tay nhau 

这城市散落着太多纪念
zhè chéngshì sànluò zhe tài duō jìniàn
chưa trấng sư xan lua chưa thai tua chi nen
Từng góc trong thành phố đều có kỉ niệm

总是在我们之间兜圈
zǒngshì zài wǒ·men zhī jiàn dōu juān
chủng sư chai ủa mân chư chen tou choen
Luôn quanh quẩn giữa hai ta

如果我是你眼里的景点
rúguǒ wǒ shì nǐ yǎn lǐ de jǐng diǎn
rú của ủa sư nỉ dẻn lỉ tơ chỉnh tẻn
Nếu như em chỉ là hình ảnh trong mắt anh

路过就好何必留下想念
lùguò jiù hǎo hébì liú xià xiǎngniàn
lu cua chiêu hảo hứa pi liếu xe xẻng nen
Đi lướt qua em là được, hà cớ để lại nỗi nhớ

何必让故事用微笑开篇
hébì ràng gùshì yòng wēixiào kāipiān
hứa pi rang cu sư dung uây xeo khai p'en
Cớ sao để câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười

结局眼泪悼念
jiéjú yǎnlèi dàoniàn
chía chúy dẻn lây tao nen
Rồi kết thúc trong nước mắt

只怪有你的从前美的太过惊艳
zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měi de tài guò jīng yàn
chử quai dẩu nỉ tơ trúng trén mẩy tơ thai cua ching den
Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ

才会当热情变浅决裂明显
cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn
trái huây tang rưa trính pen trẻn chuế liê mính xẻn
Rồi khi sự nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế

爱是谁也绕不开的抛物线
ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn
ai sư suấy dể rao pu khai tơ p'ao u xen
Tình yêu là đường parabol không ai tránh được

从前你穿越风雨都会仓促见一面
cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn
trúng trén nỉ troan duê phâng ủy tu huây trang tru chen i men
Khi xưa anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em

后来连伞的边缘你都懒得分一点
hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎn·de fēn yī diǎn
hâu lái lén xản tơ pen doén nỉ tâu lản tơ phân i tẻn
Sau này dù em bên cạnh anh, anh cũng không ngó đến

是我们低估了时间的善变
shì wǒ·men dīgū le shíjiān de shàn biàn
sư ủa mân ti cu lơ sứ chen tơ san pen
Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay

太轻易让浓烈的故事翻篇
tài qīng·yì ràng nóng liè de gùshì fān piān
thai tring i rang núng liê tơ cu sư phan p'en
Quá dễ dàng để rẽ câu chuyện sang hướng khác 

从前你穿过半座城市陪我一起失眠
cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p'ấy ủa i trỉ sư mén
Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

后来你好像跟你的方向盘更近一点
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn
hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p'án câng chin i tẻn
Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

只是当泪水又滑落在照片
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p'en
Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删
què shě·bu·de shān
truê sửa pu tứa san
Lại không nỡ lau đi

只怪有你的从前美的太过惊艳
zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měi de tài guò jīng yàn
chử quai dẩu nỉ tơ trúng trén mẩy tơ thai cua ching den
Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ

才会当热情变浅决裂明显
cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn
trái huây tang rưa trính pen trẻn chuế liê mính xẻn
Rồi khi sự nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế

爱是谁也绕不开的抛物线
ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn
ai sư suấy dể rao pu khai tơ p'ao u xen
Tình yêu là đường parabol không ai tránh được

从前你穿越风雨都会仓促见一面
cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn
trúng trén nỉ troan duê phâng ủy tu huây trang tru chen i men
Khi xưa anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em

后来连伞的边缘你都懒得分一点
hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎn·de fēn yī diǎn
hâu lái lén xản tơ pen doén nỉ tâu lản tơ phân i tẻn
Sau này dù em bên cạnh anh, anh cũng không ngó đến

是我们低估了时间的善变
shì wǒ·men dīgū le shíjiān de shàn biàn
sư ủa mân ti cu lơ sứ chen tơ san pen
Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay

太轻易让浓烈的故事翻篇
tài qīng·yì ràng nóng liè de gùshì fān piān
thai tring i rang núng liê tơ cu sư phan p'en
Quá dễ dàng để rẽ câu chuyện sang hướng khác 

从前你穿过半座城市陪我一起失眠
cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p'ấy ủa i trỉ sư mén
Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

后来你好像跟你的方向盘更近一点
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn
hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p'án câng chin i tẻn
Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

只是当泪水又滑落在照片
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p'en
Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删
què shě·bu·de shān
truê sửa pu tứa san
Lại không nỡ lau đi

从前你穿过半座城市陪我一起失眠
cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián
trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p'ấy ủa i trỉ sư mén
Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

后来你好像跟你的方向盘更近一点
hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn
hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p'án câng chin i tẻn
Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

只是当泪水又滑落在照片
zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn
chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p'en
Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删
què shě·bu·de shān
truê sửa pu tứa san
Lại không nỡ lau đi

好歹让这一幕幕从前不只像谎言
hǎodǎi ràng zhè yī mù mù cóngqián bùzhǐ xiàng huǎngyán
hảo tải rang chưa i mu mu trúng trén pu chử xeng hoảng dén
Dù sao hãy để cảnh trong hồi ức không chỉ là một lời nói dối

 • Học bài hát tiếng Trung: Gượng cười 苦笑 Kǔxiào

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Gượng cười 苦笑 Kǔxiàoì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你 Wǒ de shìjiè méiyǒu nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa