Học bài hát tiếng Trung: Gượng cười 苦笑 Kǔxiào

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Gượng cười 苦笑 Kǔxiàoì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Gượng cười 苦笑 Kǔxiào- Lý Gia Lâm 李家鑫

Lời bài hát Gượng cười tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后
fēnshǒu zhīhòu
phân sẩu chư hâu
Sau khi chia tay

就分开
jiù fēnkāi
chiêu phân khai
Chia tay đi

我把车窗偷偷偷偷摇下来
wǒ bǎ chē chuāng tōutōu tōutōu yáo xiàlái
ủa pả trưa troang thâu thâu thâu thâu dáo xe lái
Anh âm thầm hạ cửa xe xuống

看不见你脸上点点点点悲哀
kàn bùjiàn nǐ liǎn shàng diǎndiǎn diǎndiǎn bēi'āi
khan pu chen nỉ lẻn sang tẻn tẻn tẻn tẻn pây ai
Chẳng thấy dù chỉ một chút buồn bã trên gương mặt em

后照镜里反射我的无奈
hòu zhào jìng lǐ fǎnshè wǒ de wúnài
hâu chao ching lỉ phản sưa ủa tơ ú nai
Chỉ phản chiếu gương mặt bất đắc dĩ của anh

你不明白
nǐ bùmíng bái
nỉ pu mính pái
Em không hiểu

还等待
hái děngdài
hái tẩng tai
Vẫn đang đợi

我还在原地傻傻傻傻的等待
wǒ hái zài yuán de shǎ shǎ shǎ shǎ de děngdài
ủa hái chai doén tơ sả sả sả sả tơ tẩng tai
Anh vẫn ở đó ngây ngốc chờ em

所有情绪在我脸上发呆
suǒyǒu qíng·xù zài wǒ liǎn shàng fādāi
xủa dẩu trính xuy chai ủa lẻn sang pha ta
Mọi ưu thương đều bộc lộ hết trên gương mặt anh

突然间他影子出现太快
tūrán jiàn tā yǐng·zi chūxiàn tài kuài
thu rán chen tha ỉnh chư tru xen thai khoai
Bỗng thấy bóng dáng anh ta lướt qua

故事精彩
gùshì jīngcǎi
cu sư ching trải
Câu chuyện thật đẹp

你说他对你温柔疼爱
nǐ shuō tā duì nǐ wēnróu téng'ài
nỉ sua tha tuây nỉ uân rấu thấng ai
Em nói anh ta đối với em rất dịu dàng, yêu thương em

我想我是学不来
wǒ xiǎng wǒ shì xué bù lái
ủa xẻng ủa sư xuế pu lái
Anh nghĩ anh không học được điều đó

怪我没把爱说出
guài wǒ méi bǎ ài shuō chū·lai
quai ủa mấy pả ai sua tru lái
Trách anh chẳng nói ra lời yêu

我苦笑着释怀你给的伤害
wǒ kūxiào zhe shì huái nǐ gěi de shānghài
ủa khủ xeo chưa sư hoái nỉ cẩy tơ sang hai
Anh gượng cười xua tan tổn thương em trao anh

你苦笑着等待已没有未来
nǐ kūxiào zhe děngdài yǐ méi·yǒu wèilái
nỉ khủ xeo chưa tẩng tai ỉ mấy dẩu uây lái
Em gượng cười đón chờ tương lai mịt mờ

故事花开花败都有人去猜
gùshì huā kāihuà bài dōu yǒu rén qù cāi
cu sư hoa khai hoa pai tâu dẩu rấn truy trai
Chuyện xưa hoa nở hoa tàn ai cũng đoán được

你用优雅姿态说你不会回来
nǐ yòng yōuyǎ zītài shuō nǐ bù huì huílái
nỉ dung dâu dả chư thai sua nỉ pu huây huấy lái
Dáng vẻ ưu nhã, em nói em sẽ không quay về

我的爱从没有离开
wǒ de ài cóng méi·yǒu líkāi
ủa tơ ai trúng mấy dẩu lí khai
Tình yêu của anh trước giờ chưa từng mất đi 

可惜两人相爱总会有无奈
kěxī liǎng rén xiāng ài zǒnghuì yǒu wúnài
khửa xi lẻng rấn xeng ai chủng huây dẩu ú nai
Tiếc thay người yêu nhau bao giờ cũng có nỗi niềm riêng

你的爱很慷慨分享的愉快
nǐ de ài hěn kāngkǎi fēnxiǎng de yúkuài
nỉ tơ ai hẩn khang khải phân xẻng tơ úy khoai
Tình yêu của em thật hào phóng và sảng khoái

原谅我只能挥手说拜拜
yuánliàng wǒ zhǐ néng huīshǒu shuō bài·ba
doén leng ủa chử nấng huây sẩu sua pai pai
Tha thứ cho anh chỉ có thể vẫy tay nói tạm biệt

就分开
jiù fēnkāi
chiêu phân khai
Chia tay đi

我把车窗偷偷偷偷摇下来
wǒ bǎ chē chuāng tōutōu tōutōu yáo xiàlái
ủa pả trưa troang thâu thâu thâu thâu dáo xe lái
Anh âm thầm hạ cửa xe xuống

看不见你脸上点点点点悲哀
kàn bùjiàn nǐ liǎn shàng diǎndiǎn diǎndiǎn bēi'āi
khan pu chen nỉ lẻn sang tẻn tẻn tẻn tẻn pây ai
Chẳng thấy dù chỉ một chút buồn bã trên gương mặt em

后照镜里反射我的无奈
hòu zhào jìng lǐ fǎnshè wǒ de wúnài
hâu chao ching lỉ phản sưa ủa tơ ú nai
Chỉ phản chiếu gương mặt bất đắc dĩ của anh

你不明白
nǐ bùmíng bái
nỉ pu mính pái
Em không hiểu

还等待
hái děngdài
hái tẩng tai
Vẫn đang đợi

我还在原地傻傻傻傻的等待
wǒ hái zài yuán de shǎ shǎ shǎ shǎ de děngdài
ủa hái chai doén tơ sả sả sả sả tơ tẩng tai
Anh vẫn ở đó ngây ngốc chờ em

所有情绪在我脸上发呆
suǒyǒu qíng·xù zài wǒ liǎn shàng fādāi
xủa dẩu trính xuy chai ủa lẻn sang pha ta
Mọi ưu thương đều bộc lộ hết trên gương mặt anh

突然间他影子出现太快
tūrán jiàn tā yǐng·zi chūxiàn tài kuài
thu rán chen tha ỉnh chư tru xen thai khoai
Bỗng thấy bóng dáng anh ta lướt qua

故事精彩
gùshì jīngcǎi
cu sư ching trải
Câu chuyện thật đẹp

你说他对你温柔疼爱
nǐ shuō tā duì nǐ wēnróu téng'ài
nỉ sua tha tuây nỉ uân rấu thấng ai
Em nói anh ta đối với em rất dịu dàng, yêu thương em

我想我是学不来
wǒ xiǎng wǒ shì xué bù lái
ủa xẻng ủa sư xuế pu lái
Anh nghĩ anh không học được điều đó

怪我没把爱说出
guài wǒ méi bǎ ài shuō chū·lai
quai ủa mấy pả ai sua tru lái
Trách anh chẳng nói ra lời yêu

我苦笑着释怀你给的伤害
wǒ kūxiào zhe shì huái nǐ gěi de shānghài
ủa khủ xeo chưa sư hoái nỉ cẩy tơ sang hai
Anh gượng cười xua tan tổn thương em trao anh

你苦笑着等待已没有未来
nǐ kūxiào zhe děngdài yǐ méi·yǒu wèilái
nỉ khủ xeo chưa tẩng tai ỉ mấy dẩu uây lái
Em gượng cười đón chờ tương lai mịt mờ

故事花开花败都有人去猜
gùshì huā kāihuà bài dōu yǒu rén qù cāi
cu sư hoa khai hoa pai tâu dẩu rấn truy trai
Chuyện xưa hoa nở hoa tàn ai cũng đoán được

你用优雅姿态说你不会回来
nǐ yòng yōuyǎ zītài shuō nǐ bù huì huílái
nỉ dung dâu dả chư thai sua nỉ pu huây huấy lái
Dáng vẻ ưu nhã, em nói em sẽ không quay về

我的爱从没有离开
wǒ de ài cóng méi·yǒu líkāi
ủa tơ ai trúng mấy dẩu lí khai
Tình yêu của anh trước giờ chưa từng mất đi 

可惜两人相爱总会有无奈
kěxī liǎng rén xiāng ài zǒnghuì yǒu wúnài
khửa xi lẻng rấn xeng ai chủng huây dẩu ú nai
Tiếc thay người yêu nhau bao giờ cũng có nỗi niềm riêng

你的爱很慷慨分享的愉快
nǐ de ài hěn kāngkǎi fēnxiǎng de yúkuài
nỉ tơ ai hẩn khang khải phân xẻng tơ úy khoai
Tình yêu của em thật hào phóng và sảng khoái

原谅我只能挥手说拜拜
yuánliàng wǒ zhǐ néng huīshǒu shuō bài·ba
doén leng ủa chử nấng huây sẩu sua pai pai
Tha thứ cho anh chỉ có thể vẫy tay nói tạm biệt

我苦笑着释怀你给的伤害
wǒ kūxiào zhe shì huái nǐ gěi de shānghài
ủa khủ xeo chưa sư hoái nỉ cẩy tơ sang hai
Anh gượng cười xua tan tổn thương em trao anh

你苦笑着等待已没有未来
nǐ kūxiào zhe děngdài yǐ méi·yǒu wèilái
nỉ khủ xeo chưa tẩng tai ỉ mấy dẩu uây lái
Em gượng cười đón chờ tương lai mịt mờ

故事花开花败都有人去猜
gùshì huā kāihuà bài dōu yǒu rén qù cāi
cu sư hoa khai hoa pai tâu dẩu rấn truy trai
Chuyện xưa hoa nở hoa tàn ai cũng đoán được

你用优雅姿态说你不会回来
nǐ yòng yōuyǎ zītài shuō nǐ bù huì huílái
nỉ dung dâu dả chư thai sua nỉ pu huây huấy lái
Dáng vẻ ưu nhã, em nói em sẽ không quay về

我的爱从没有离开
wǒ de ài cóng méi·yǒu líkāi
ủa tơ ai trúng mấy dẩu lí khai
Tình yêu của anh trước giờ chưa từng mất đi 

可惜两人相爱总会有无奈
kěxī liǎng rén xiāng ài zǒnghuì yǒu wúnài
khửa xi lẻng rấn xeng ai chủng huây dẩu ú nai
Tiếc thay người yêu nhau bao giờ cũng có nỗi niềm riêng

你的爱很慷慨分享的愉快
nǐ de ài hěn kāngkǎi fēnxiǎng de yúkuài
nỉ tơ ai hẩn khang khải phân xẻng tơ úy khoai
Tình yêu của em thật hào phóng và sảng khoái

原谅我只能挥手说拜拜
yuánliàng wǒ zhǐ néng huīshǒu shuō bài·ba
doén leng ủa chử nấng huây sẩu sua pai pai
Tha thứ cho anh chỉ có thể vẫy tay nói tạm biệt

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后
fēnshǒu zhīhòu 
phân sẩu chư hâu 
Sau khi chia tay

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

分手之后你的温柔
fēnshǒu zhīhòu nǐ de wēnróu
phân sẩu chư hâu nỉ tơ uân rấu
Sau khi chia tay, sự dịu dàng của em

 • Bài hát tiếng Trung: Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你 Wǒ de shìjiè méiyǒu nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa