Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Hồ Điệp Phu Nhân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

Lời bài hát Hồ Điệp Phu Nhân tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

现在还不明白
xiànzài hái bùmíng bái
xen chai hái pu mính pái
Đến giờ vẫn chưa hiểu

关于你的离开
guānyú nǐ de líkāi
quan úy nỉ tơ lí khai
Về sự rời đi của người 

睡在冰冷的海
shuì zài bīnglěng de hǎi
suây chai ping lẩng tơ hải
Ngủ trong biển cả lạnh giá

我无法释怀
wǒ wúfǎ shì huái
ủa ú phả sư hoái
Tôi chẳng thể buông bỏ 

一直以来对你的依赖
yīzhí yǐlái duì nǐ de yīlài
i chứ ỉ lái tuây nỉ tơ i lai
Mọi ỷ lại trước giờ dành cho người

都变成了一种阻碍
dōu biànchéng le yī zhǒng zǔ'ài
tâu pen trấng lơ i chủng chủ ai
Đều biến thành một loại trở ngại 

才发现
cái fāxiàn
trái pha xen
Mới phát hiện 

心空出了一块
xīn kōng chū le yī kuài
xin khung tru lơ i khoai
Trong lòng một mảng trống rỗng

雨下了整夜
yǔ xià le zhěng yè
ủy xe lơ chẩng dê
Mưa rơi suốt cả đêm

再也没有再爱上谁
zài yě méi·yǒu zài ài shàng shuí
chai dể mấy dẩu chai ai sang suấy
Không còn đem lòng yêu thêm ai nữa

Ohohoh
OHOHOH

要告别在梦里才有的日月
yào gàobié zài mèng lǐ cái yǒu·de rìyuè
dao cao pía chai mâng lỉ trái dẩu tơ rư duê
Phải từ biệt nhật nguyệt chỉ trong mộng mới có

这诗要怎么写
zhè shī yào zěn·me xiě
chưa sư dao chẩn mơ xỉa
Bài thơ này hải viết làm sao 

而我却在这个没有了你的世界
ér wǒ què zài zhè·ge méi·yǒu le nǐ de shìjiè
ớ ủa truê chai chưa cưa mấy dẩu lơ nỉ tơ sư chia
Mà tôi lại ở trong thế giới không còn người này 

你是卷起狂风的蝴蝶
nǐ shì juǎn qǐ kuángfēng de húdié
nỉ sư choẻn trỉ khoáng phâng tơ hú tía
Người là cánh bướm cuốn lên cuồng phong

不必在意我这失重的落叶
bùbiÌ zàiyì wǒ zhè shīzhòng de luò yè
pu pi chai i ủa chưa sư chung tơ lua dê
Không cần để ý phiến lá mất trọng lượng là tôi này 

离开了我你能否好一些
líkāi le wǒ nǐ néng fǒu hǎo yīxiē
lí khai lơ ủa nỉ nấng phẩu hảo i xia
Rời khỏi tôi liệu người có thể tốt hơn chút không

好一些
hǎo yīxiē
hảo i xia
Tốt hơn chút

现在还不明白
xiànzài hái bùmíng bái
xen chai hái pu mính pái
Đến giờ vẫn chưa thể

明白你的离开
míng·bai nǐ de líkāi
mính pái nỉ tơ lí khai
Hiểu sự rời đi của người 

离开我的未来
líkāi wǒ de wèilái
lí khai ủa tơ uây lái
Rời đi khỏi tương lai của tôi 

未来在人海
wèilái zài rénhǎi
uây lái chai rấn hải
Tương lai trong biển người

一直以来对你的依赖
yīzhí yǐlái duì nǐ de yīlài
i chứ ỉ lái tuây nỉ tơ i lai
Mọi ỷ lại trước giờ dành cho người trước nay

被隔开了万里以外
bèi gékāi le wànlǐ yǐwài
pây cứa khai lơ oan lỉ ỉ oai
Bị ngăn cách ở ngoài vạn dặm

才发现
cái fāxiàn
trái pha xen
Mới phát hiện 

心空出了一块
xīn kōng chū le yī kuài
xin khung tru lơ i khoai
Trong lòng một mảng trống rỗng

雨下了整夜
yǔ xià le zhěng yè
ủy xe lơ chẩng dê
Mưa rơi suốt cả đêm

再也没有再爱上谁
zài yě méi·yǒu zài ài shàng shuí
chai dể mấy dẩu chai ai sang suấy
Không còn đem lòng yêu thêm ai nữa

Ohohoh
OHOHOH

要告别在梦里才有的日月
yào gàobié zài mèng lǐ cái yǒu·de rìyuè
dao cao pía chai mâng lỉ trái dẩu tơ rư duê
Phải từ biệt nhật nguyệt chỉ trong mộng mới có

这诗要怎么写
zhè shī yào zěn·me xiě
chưa sư dao chẩn mơ xỉa
Bài thơ này hải viết làm sao 

留在落笔以前
liú zài luòbǐ yǐqián
liếu chai lua pỉ ỉ trén
Dừng lại trước lúc hạ bút

没有了你的世界
méi·yǒu le nǐ de shìjiè
mấy dẩu lơ nỉ tơ sư chia
Thế giới không còn có người

你是带走昼夜的蝴蝶
nǐ shì dài zǒu zhòuyè de húdié
nỉ sư tai chẩu châu dê tơ hú tía
Người là cánh bướm đang đi đêm ngày

不必抱歉
bùbiÌ bàoqiàn
pu pi pao tren
Không cần xin lỗi

我这失重的句点
wǒ zhè shīzhòng de jù diǎn
ủa chưa sư chung tơ chuy tẻn
Dấu chấm mất trọng lượng là tôi đây

离开了我你能否好一些
líkāi le wǒ nǐ néng fǒu hǎo yīxiē
lí khai lơ ủa nỉ nấng phẩu hảo i xia
Rời xa tôi liệu người có thể tốt hơn chút không

失去你的圆缺
shīqù nǐ de yuán quē
sư truy nỉ tơ doén truê
Mất đi khuyết tròn của người

暴雨熄灭了蝴蝶
bàoyǔ xīmiè le húdié
pao ủy xi mia lơ hú tía
Mưa lớn dập tắt cánh bướm 

不完整地赴约
bù wánzhěng de fùyuē
pu oán chẩng tơ phu duê
Đến cuộc hẹn với vẻ không hoàn chỉnh 

诗篇要怎么婉约
shīpiān yào zěn·me wǎnyuē
sư p'en dao chẩn mơ oản duê
Áng thơ phải uyển chuyển làm sao 

浪费了满月
làngfèi le mǎnyuè
lang phây lơ mản duê
Lãng phí ánh trăng tròn 

像黑夜接替了黑夜
xiàng hēiyè jiētì le hēiyè
xeng hây dê chia thi lơ hây dê
Như đêm đen thế chân tiếp đêm đen 

要怎么去告别能怎么说
yào zěn·me qù gàobié néng zěn·me shuō
dao chẩn mơ truy cao pía nấng chẩn mơ sua
Phải từ biệt làm sao có thể nói thế nào 

下了整夜
xià le zhěng yè
xe lơ chẩng dê
Rơi suốt cả đêm

再也没有再爱上谁
zài yě méi·yǒu zài ài shàng shuí
chai dể mấy dẩu chai ai sang suấy
Không còn đem lòng yêu thêm ai nữa

Ohohoh
OHOHOH

要告别在梦里才有的日月
yào gàobié zài mèng lǐ cái yǒu·de rìyuè
dao cao pía chai mâng lỉ trái dẩu tơ rư duê
Phải từ biệt nhật nguyệt chỉ trong mộng mới có

诗要怎么写
shī yào zěn·me xiě
sư dao chẩn mơ xỉa
Thơ phải viết làm sao 

而我却在这个没有了你的世界
ér wǒ què zài zhè·ge méi·yǒu le nǐ de shìjiè
ớ ủa truê chai chưa cưa mấy dẩu lơ nỉ tơ sư chia
Mà tôi lại ở thế giới không còn người này
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa