Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

Lời bài hát Đêm Nay Có Mưa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

当焰火夜空燃起
dāng yànhuǒ yè kōng rán qǐ
tang den hủa dê khung rán trỉ
Khi pháo hoa bùng cháy trên trời 

当我们不在一起
dāng wǒ·men bùzài yīqǐ
tang ủa mân pu chai i trỉ
Khi chúng mình không ở bên nhau

当乌云泄露了雨
dāng wūyún xièlòu le yǔ
tang u uýn xia lâu lơ ủy
Khi mây đen để lộ hạt mưa 

温湿的空气
wēn shī de kōngqì
uân sư tơ khung tri
Bầu không khí ẩm thấp

让某人滞留在原地
ràng mǒu rén zhìliú zài yuán de
rang mẩu rấn chư liếu chai doén tơ
Làm ai đó dừng lại tại chốn cũ 

淋着雨寻觅
lín zhe yǔ xúnmì
lín chưa ủy xuýn mi
Dầm trong mưa kiếm tìm 

你消失的痕迹
nǐ xiāoshì de hénjì
nỉ xeo sư tơ hấn chi
Vết tích em biến mất 

当雷声突然响起
dāng léi shēng tūrán xiǎng qǐ
tang lấy sâng thu rán xẻng trỉ
Khi tiếng sấm đột nhiên vang lên 

当我又把你想起
dāng wǒ yòu bǎ nǐ xiǎng qǐ
tang ủa dâu pả nỉ xẻng trỉ
Khi anh lại nhớ đến em 

当好久没再联系
dāng hǎojiǔ méi zài liánxì
tang hảo chiểu mấy chai lén xi
Khi rất lâu không còn liên lạc 

你销声匿迹
nǐ xiāoshēngnìjī
nỉ xeo sâng ni chi
Em mai danh ẩn tích 

没有人知道你踪迹
méi·yǒu rén zhīdào nǐ zōngjì
mấy dẩu rấn chư tao nỉ chung chi
Không ai biết tung tích của em 

这算不算是逃避
zhè suàn bù suànshì táobì
chưa xoan pu xoan sư tháo pi
Đây có tính là trốn tránh 

就与我为敌
jiù yǔ wǒ wèi dí
chiêu ủy ủa uây tí
Đối địch chống lại anh 

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa

今夜失去你
jīn yè shīqù nǐ
chin dê sư truy nỉ
Đêm nay anh mất đi em 

你在哪里
nǐ zài nǎ·li
nỉ chai nả lỉ
Em ở nơi đâu 

像沉睡的秘密
xiàng chénshuì de mìmì
xeng trấn suây tơ mi mi
Tựa là bí mật ngủ say 

甩开手那天起
shuǎi kāi shǒu nà tiān qǐ
soải khai sẩu na then trỉ
Từ ngày vung tay ra ấy đi 

全世界有雨
quán shìjiè yǒu yǔ
troén sư chia dẩu ủy
Cả thế giới đổ mưa 

你说的话重复听
nǐ shuō ·dehuà chóngfù tīng
nỉ sua tơ hoa trúng phu thing
Nghe đi nghe lại lời em nói 

轰轰烈烈的曾经
hōnghōnglièliè de céngjīng
hung hung liê liê tơ trấng ching
Quá khứ từng rất mặn nồng

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa

今夜还爱你
jīn yè hái ài nǐ
chin dê hái ai nỉ
Đêm nay vẫn yêu em 

在你眼里
zài nǐ yǎn lǐ
chai nỉ dẻn lỉ
Trong đôi mắt em 

我不过是空气
wǒ bùguò shì kōngqì
ủa pu cua sư khung tri
Anh chẳng qua là không khí

在空旷的梦里
zài kōngkuàng de mèng lǐ
chai khung khoang tơ mâng lỉ
Trong giấc mộng mênh mông 

你如此清晰
nǐ rúcǐ qīngxī
nỉ rú trử tring xi
Em rõ ràng đến thế

或近或远多么熟悉
huò jìn huò yuǎn duō·me shúxī
hua chin hua doẻn tua mơ sú xi
Lúc gần lúc hoặc xa, thân thuộc đến thế

我站在雨里
wǒ zhàn zài yǔ lǐ
ủa chan chai ủy lỉ
Anh đứng trong cơn mưa 

想你
xiǎng nǐ
xẻng nỉ
Nhớ em 

当雷声突然响起
dāng léi shēng tūrán xiǎng qǐ
tang lấy sâng thu rán xẻng trỉ
Khi tiếng sấm đột nhiên vang lên 

当我又把你想起
dāng wǒ yòu bǎ nǐ xiǎng qǐ
tang ủa dâu pả nỉ xẻng trỉ
Khi anh lại nhớ đến em 

当好久没再联系
dāng hǎojiǔ méi zài liánxì
tang hảo chiểu mấy chai lén xi
Khi rất lâu không còn liên lạc 

你销声匿迹
nǐ xiāoshēngnìjī
nỉ xeo sâng ni chi
Em mai danh ẩn tích 

没有人知道你踪迹
méi·yǒu rén zhīdào nǐ zōngjì
mấy dẩu rấn chư tao nỉ chung chi
Không ai biết tung tích của em 

这算不算是逃避
zhè suàn bù suànshì táobì
chưa xoan pu xoan sư tháo pi
Đây có tính là trốn tránh 

就与我为敌
jiù yǔ wǒ wèi dí
chiêu ủy ủa uây tí
Đối địch chống lại anh 

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa

今夜失去你
jīn yè shīqù nǐ
chin dê sư truy nỉ
Đêm nay anh mất đi em 

你在哪里
nǐ zài nǎ·li
nỉ chai nả lỉ
Em ở nơi đâu 

像沉睡的秘密
xiàng chénshuì de mìmì
xeng trấn suây tơ mi mi
Tựa là bí mật ngủ say 

甩开手那天起
shuǎi kāi shǒu nà tiān qǐ
soải khai sẩu na then trỉ
Từ ngày vung tay ra ấy đi 

全世界有雨
quán shìjiè yǒu yǔ
troén sư chia dẩu ủy
Cả thế giới đổ mưa 

你说的话重复听
nǐ shuō ·dehuà chóngfù tīng
nỉ sua tơ hoa trúng phu thing
Nghe đi nghe lại lời em nói 

轰轰烈烈的曾经
hōnghōnglièliè de céngjīng
hung hung liê liê tơ trấng ching
Quá khứ từng rất mặn nồng

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa

今夜还爱你
jīn yè hái ài nǐ
chin dê hái ai nỉ
Đêm nay vẫn yêu em 

在你眼里
zài nǐ yǎn lǐ
chai nỉ dẻn lỉ
Trong đôi mắt em 

我不过是空气
wǒ bùguò shì kōngqì
ủa pu cua sư khung tri
Anh chẳng qua là không khí

在空旷的梦里
zài kōngkuàng de mèng lǐ
chai khung khoang tơ mâng lỉ
Trong giấc mộng mênh mông 

你如此清晰
nǐ rúcǐ qīngxī
nỉ rú trử tring xi
Em rõ ràng đến thế

或近或远多么熟悉
huò jìn huò yuǎn duō·me shúxī
hua chin hua doẻn tua mơ sú xi
Lúc gần lúc hoặc xa, thân thuộc đến thế

我站在雨里
wǒ zhàn zài yǔ lǐ
ủa chan chai ủy lỉ
Anh đứng trong cơn mưa

等你
děng nǐ
tẩng nỉ
Đợi em

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa
今夜失去你
jīn yè shīqù nǐ
chin dê sư truy nỉ
Đêm nay anh mất đi em 

你在哪里
nǐ zài nǎ·li
nỉ chai nả lỉ
Em ở nơi đâu 

像沉睡的秘密
xiàng chénshuì de mìmì
xeng trấn suây tơ mi mi
Tựa là bí mật ngủ say 

甩开手那天起
shuǎi kāi shǒu nà tiān qǐ
soải khai sẩu na then trỉ
Từ ngày vung tay ra ấy đi 

全世界有雨
quán shìjiè yǒu yǔ
troén sư chia dẩu ủy
Cả thế giới đổ mưa 

你说的话重复听
nǐ shuō ·dehuà chóngfù tīng
nỉ sua tơ hoa trúng phu thing
Nghe đi nghe lại lời em nói 

轰轰烈烈的曾经
hōnghōnglièliè de céngjīng
hung hung liê liê tơ trấng ching
Quá khứ từng rất mặn nồng

今夜会下雨
jīn yè huì xià yǔ
chin dê huây xe ủy
Đêm nay sẽ đổ mưa

今夜还爱你
jīn yè hái ài nǐ
chin dê hái ai nỉ
Đêm nay vẫn yêu em 

在你眼里
zài nǐ yǎn lǐ
chai nỉ dẻn lỉ
Trong đôi mắt em 

我不过是空气
wǒ bùguò shì kōngqì
ủa pu cua sư khung tri
Anh chẳng qua là không khí

在空旷的梦里
zài kōngkuàng de mèng lǐ
chai khung khoang tơ mâng lỉ
Trong giấc mộng mênh mông 

你如此清晰
nǐ rúcǐ qīngxī
nỉ rú trử tring xi
Em rõ ràng đến thế

或近或远多么熟悉
huò jìn huò yuǎn duō·me shúxī
hua chin hua doẻn tua mơ sú xi
Lúc gần lúc hoặc xa, thân thuộc đến thế

我站在雨里
wǒ zhàn zài yǔ lǐ
ủa chan chai ủy lỉ
Anh đứng trong cơn mưa

等你
děng nǐ
tẩng nỉ
Đợi em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa