Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

Lời bài hát Anh Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

对我好对我好好到无路可退
duì wǒ hǎo duì wǒ hǎo hǎo dào wú lù kě tuì
tuây ủa hảo tuây ủa hảo hảo tao ú lu khửa thuây
Tốt với em  tốt với em tốt đến chẳng có đường lui

可是我也很想有个人陪
kěshì wǒ yě hěn xiǎng yǒu gèrén péi
khửa sư ủa dể hẩn xẻng dẩu cưa rấn p'ấy
Cơ mà em cũng rất muốn có người bầu bạn 

才不愿把你得罪于是那么迂回
cái bù yuàn bǎ nǐ dézuì yúshì nà·me yūhuí
trái pu doen pả nỉ tứa chuây úy sư na mơ uy huấy
Mới không muốn đắc tội anh thế là vòng vèo như thế

一时进一时退保持安全范围
yīshí jìn yīshí tuì bǎochí ānquán fànwéi
i sứ chin i sứ thuây pảo trứ an troén phan uấy
Lúc thì tiến lúc thì lui gìn giữ phạm vi an toàn 

这个阴谋让我好惭愧
zhè·ge yīnmóu ràng wǒ hǎo cánkuì
chưa cưa in mấu rang ủa hảo trán khuây
Âm mưu này làm em thấy thật hổ thẹn 

享受被爱滋味却不让你想入非非
xiǎngshòu bèi ài zīwèi què bùràng nǐ xiǎngrùfēifēi
xẻng sâu pây ai chư uây truê pu rang nỉ xẻng ru phây phây
Hưởng thụ cảm giác được yêu thương  lại không để anh nghĩ ngợi lung tung

就让我们虚伪
jiùràng wǒ·men xūwěi
chiêu rang ủa mân xuy uẩy
Hãy để chúng mình giả dối 

有感情别浪费
yǒu gǎnqíng bié làngfèi
dẩu cản trính pía lang phây
Có cảm tình đừng lãng phí

不能相爱的一对
bùnéng xiāng ài de yī duì
pu nấng xeng ai tơ i tuây
Một đôi không thể yêu nhau 

亲爱像两兄妹
qīnài xiàng liǎng xiōng mèi
trin ai xeng lẻng xiung mây
Thân thiết như hai anh em 

爱让我们虚伪
ài ràng wǒ·men xūwěi
ai rang ủa mân xuy uẩy
Yêu làm chúng mình giả dối 

我得到于事无补的安慰
wǒ dédào yú shì wúbǔ de ānwèi
ủa tứa tao úy sư ú pủ tơ an uây
Em có được những an ủi không giúp ích gì

你也得到模仿爱上一个人的机会
nǐ yě dédào mófǎng ài shàng yī gèrén de jī·huì
nỉ dể tứa tao múa phảng ai sang i cưa rấn tơ chi huây
Anh cúng có được cơ hội mô phỏng yêu một người 

残忍也不失慈悲
cánrěn yě bù shī cíbēi
trán rẩn dể pu sư trứ pây
Tàn nhẫn cũng lại không thiếu từ bi

这样的关系你说多完美
zhèyàng de guānxì nǐ shuō duō wánměi
chưa dang tơ quan xi nỉ sua tua oán mẩy
Mối quan hệ thế này hoàn mỹ bao đúng không anh 

眼看你看着我看得那么暧昧
yǎnkàn nǐ kàn zhe wǒ kàn dé nà·me àimèi
dẻn khan nỉ khan chưa ủa khan tứa na mơ ai mây
Mắt nhìn anh nhìn em nhìn một cách ám muội thế

被爱爱人原来一样可悲
bèi ài ài·ren yuánlái yīyàng kěbēi
pây ai ai rấn doén lái i dang khửa pây
Được yêu với đem lòng yêu hóa ra đáng buồn như nhau cả

为什么竟然防备别人给我献媚
wèishén·me jìngrán fángbèi biérén gěi wǒ xiànmèi
uây sấn mơ ching rán pháng pây pía rấn cẩy ủa xen mây
Ấy mà sao lại phòng bị người ta nịnh nọt lấy lòng em 

不能推不能要要了怕你误会
bùnéng tuī bùnéng yào yào le pà nǐ wùhuì
pu nấng thuây pu nấng dao dao lơ p'a nỉ u huây
Chẳng thể chối từ cũng chẳng thể nhận

让我想起曾经爱过谁
ràng wǒ xiǎng qǐ céngjīng ài guò shuí
rang ủa xẻng trỉ trấng ching ai cua suấy
Làm em nhớ tới từng đem lòng yêu ai 

我索要的她不给好像小偷一样卑微
wǒ suǒ yào de tā bù gěi hǎoxiàng xiǎotōu yīyàng bēiwēi
ủa xủa dao tơ tha pu cẩy hảo xeng xẻo thâu i dang pây uây
Thứ em cần người ấy chẳng trao hèn mọn như là kẻ trộm cắp

就让我们虚伪
jiùràng wǒ·men xūwěi
chiêu rang ủa mân xuy uẩy
Hãy để chúng mình giả dối 

有感情别浪费
yǒu gǎnqíng bié làngfèi
dẩu cản trính pía lang phây
Có cảm tình đừng lãng phí

不能相爱的一对
bùnéng xiāng ài de yī duì
pu nấng xeng ai tơ i tuây
Một đôi không thể yêu nhau 

亲爱像两兄妹
qīnài xiàng liǎng xiōng mèi
trin ai xeng lẻng xiung mây
Thân thiết như hai an hem 

爱让我们虚伪
ài ràng wǒ·men xūwěi
ai rang ủa mân xuy uẩy
Yêu làm chúng mình giả dối 

我得到于事无补的安慰
wǒ dédào yú shì wúbǔ de ānwèi
ủa tứa tao úy sư ú pủ tơ an uây
Em có được những an ủi không giúp ích gì

你也得到模仿爱上一个人的机会
nǐ yě dédào mófǎng ài shàng yī gèrén de jī·huì
nỉ dể tứa tao múa phảng ai sang i cưa rấn tơ chi huây
Anh cúng có được cơ hội mô phỏng yêu một người 

残忍也不失慈悲
cánrěn yě bù shī cíbēi
trán rẩn dể pu sư trứ pây
Tàn nhẫn cũng lại không thiếu từ bi

这样的关系你说多完美
zhèyàng de guānxì nǐ shuō duō wánměi
chưa dang tơ quan xi nỉ sua tua oán mẩy
Mối quan hệ thế này hoàn mỹ bao đúng không anh

残忍也不失慈悲
cánrěn yě bù shī cíbēi
trán rẩn dể pu sư trứ pây
Tàn nhẫn cũng lại không thiếu từ bi

这样的关系你说多完美
zhèyàng de guānxì nǐ shuō duō wánměi
chưa dang tơ quan xi nỉ sua tua oán mẩy
Mối quan hệ thế này hoàn mỹ bao đúng không anh

 • Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa