Bài hát tiếng Trung: Đều Trách - Li-2c

16/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đều Trách - Li-2c

Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

整夜无话过程窒息的挣扎
zhěng yè wú huà guòchéng zhìxī de zhēngzhá
chẩng dê ú hoa cua trấng chư xi tơ châng chá
Trong đêm im ắng là sự giãy giụa đến nghẹt thở

躺在沙发想把回忆都蒸发
tǎng zài shāfā xiǎng bǎ huíyì dōu zhēngfā
thảng chai sa pha xẻng pả huấy i tâu châng pha
Nằm trên sofa muốn làm cho mọi hồi ức bốc hơi

我们都冷静一下
wǒ·men dōu lěngjìng yīxià
ủa mân tâu lẩng ching i xe
Hai ta đều cùng bình tĩnh lại

用沉默来回应狠话
yòng chénmò láihuí yìng hěn huà
dung trấn mua lái huấy inh hẩn hoa
Dùng lặng im về đáp trả những lời nặng nề

歇斯底里气氛格外的压抑
xiēsīdǐlǐ qìfēn géwài de yāyì
xia xư tỉ lỉ tri phân cứa oai tơ da i
Bầu không khí kích động làm lòng rất nặng nề

不想回击给彼此留些余地
bùxiǎng huíjī gěi bǐcǐ liú xiē yúdì
pu xẻng huấy chi cẩy pỉ trử liếu xia úy ti
Không muốn trả đòn chừa chút khoảng trống cho nhau

我们之间的距离
wǒ·men zhī jiàn de jùlí
ủa mân chư chen tơ chuy lí
Khoảng cách giữa chúng mình

在这一刻变得无穷无尽又无形
zài zhè yīkè biàn déwú qióng wú jìn yòu wúxíng
chai chưa i khưa pen tứa ú triúng ú chin dâu ú xính
Tại khoảnh khắc này trở nên vô tận lại vô hình

都怪我不太温柔的爱
dōu guài wǒ bù tài wēnróu de ài
tâu quai ủa pu thai uân rấu tơ ai
Đều trách tình yêu chẳng lắm dịu dàng của em

你的不安我不明白
nǐ de bù'ān wǒ bùmíng bái
nỉ tơ pu an ủa pu mính pái
Mãi chẳng hiểu bất an lòng anh

是自己活该辜负你的期待
shì zìjǐ huógāi gūfù nǐ de qīdài
sư chư chỉ húa cai cu phu nỉ tơ tri tai
Là em đáng đời, đã phụ kỳ vọng của anh

都怪明知故犯的伤害
dōu guài míngzhī gù fàn de shānghài
tâu quai mính chư cu phan tơ sang hai
Đều trách sự tổn thương biết vẫn còn phạm

你的心酸我才明白
nǐ de xīnsuān wǒ cái míng·bai
nỉ tơ xin xoan ủa trái mính pái
Xót xa lòng anh giờ em mới hiểu

我一直难改有愧你对我的热爱
wǒ yīzhí nán gǎi yǒu kuì nǐ duì wǒ de rèài
ủa i chứ nán cải dẩu khuây nỉ tuây ủa tơ rưa ai
Em mãi khó sửa, hổ thẹn với tình yêu anh trao

整夜无话过程窒息的挣扎
zhěng yè wú huà guòchéng zhìxī de zhēngzhá
chẩng dê ú hoa cua trấng chư xi tơ châng chá
Trong đêm im ắng là sự giãy giụa đến nghẹt thở

躺在沙发想把回忆都蒸发
tǎng zài shāfā xiǎng bǎ huíyì dōu zhēngfā
thảng chai sa pha xẻng pả huấy i tâu châng pha
Nằm trên sofa muốn làm cho mọi hồi ức bốc hơi

我们都冷静一下
wǒ·men dōu lěngjìng yīxià
ủa mân tâu lẩng ching i xe
Hai ta đều cùng bình tĩnh lại

用沉默来回应狠话
yòng chénmò láihuí yìng hěn huà
dung trấn mua lái huấy inh hẩn hoa
Dùng lặng im về đáp trả những lời nặng nề

歇斯底里气氛格外的压抑
xiēsīdǐlǐ qìfēn géwài de yāyì
xia xư tỉ lỉ tri phân cứa oai tơ da i
Bầu không khí kích động làm lòng rất nặng nề

不想回击给彼此留些余地
bùxiǎng huíjī gěi bǐcǐ liú xiē yúdì
pu xẻng huấy chi cẩy pỉ trử liếu xia úy ti
Không muốn trả đòn chừa chút khoảng trống cho nhau

我们之间的距离
wǒ·men zhī jiàn de jùlí
ủa mân chư chen tơ chuy lí
Khoảng cách giữa chúng mình

在这一刻变得无穷无尽又无形
zài zhè yīkè biàn déwú qióng wú jìn yòu wúxíng
chai chưa i khưa pen tứa ú triúng ú chin dâu ú xính
Tại khoảnh khắc này trở nên vô tận lại vô hình

都怪我不太温柔的爱
dōu guài wǒ bù tài wēnróu de ài
tâu quai ủa pu thai uân rấu tơ ai
Đều trách tình yêu chẳng lắm dịu dàng của em

你的不安我不明白
nǐ de bù'ān wǒ bùmíng bái
nỉ tơ pu an ủa pu mính pái
Mãi chẳng hiểu bất an lòng anh

是自己活该辜负你的期待
shì zìjǐ huógāi gūfù nǐ de qīdài
sư chư chỉ húa cai cu phu nỉ tơ tri tai
Là em đáng đời, đã phụ kỳ vọng của anh

都怪明知故犯的伤害
dōu guài míngzhī gù fàn de shānghài
tâu quai mính chư cu phan tơ sang hai
Đều trách sự tổn thương biết vẫn còn phạm

你的心酸我才明白
nǐ de xīnsuān wǒ cái míng·bai
nỉ tơ xin xoan ủa trái mính pái
Xót xa lòng anh giờ em mới hiểu

我一直难改有愧你对我的热爱
wǒ yīzhí nán gǎi yǒu kuì nǐ duì wǒ de rèài
ủa i chứ nán cải dẩu khuây nỉ tuây ủa tơ rưa ai
Em mãi khó sửa, hổ thẹn với tình yêu anh trao

可是我翻来覆去任回忆超载也无法释怀
kěshì wǒ fānláifùqù rèn huíyì chāozài yě wúfǎ shì huái
khửa sư ủa phan lái phu truy rân huấy i trao chai dể ú phả sư hoái
Cơ mà em bao lần trăn trở chịu đựng hồi ức vượt tải cũng chẳng thể buông bỏ

当初的挚爱事到如今却比谁先放开
dāngchū de zhì'ài shì dào rújīn què bǐ shuí xiān fàng kāi
tang tru tơ chư ai sư tao rú chin truê pỉ suấy xen phang khai
Tình yêu ban đầu đến nước này lại bì ai buông trước

都怪我不太温柔的爱
dōu guài wǒ bù tài wēnróu de ài
tâu quai ủa pu thai uân rấu tơ ai
Đều trách tình yêu chẳng lắm dịu dàng của em

你的不安我不明白
nǐ de bù'ān wǒ bùmíng bái
nỉ tơ pu an ủa pu mính pái
Mãi chẳng hiểu bất an lòng anh

是自己活该辜负你的期待
shì zìjǐ huógāi gūfù nǐ de qīdài
sư chư chỉ húa cai cu phu nỉ tơ tri tai
Là em đáng đời, đã phụ kỳ vọng của anh

都怪明知故犯的伤害
dōu guài míngzhī gù fàn de shānghài
tâu quai mính chư cu phan tơ sang hai
Đều trách sự tổn thương biết vẫn còn phạm

你的心酸我才明白
nǐ de xīnsuān wǒ cái míng·bai
nỉ tơ xin xoan ủa trái mính pái
Xót xa lòng anh giờ em mới hiểu

我一直难改有愧你对我的热爱
wǒ yīzhí nán gǎi yǒu kuì nǐ duì wǒ de rèài
ủa i chứ nán cải dẩu khuây nỉ tuây ủa tơ rưa ai
Em mãi khó sửa, hổ thẹn với tình yêu anh trao
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tạm Biệt. Đôi Mình - KeyKey

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tạm Biệt Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Gió Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa