Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

15/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

Lời bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我的眼泪比不上玫瑰
wǒ de yǎnlèi bǐbùshàng méi·gui
ủa tơ dẻn lây pỉ pu sang mấy quây
Nước mắt em chẳng bì được với bông hồng

我本想贪心多一些
wǒ běn xiǎng tānxīn duō yīxiē
ủa pẩn xẻng than xin tua i xia
Em vốn muốn tham lam thêm chút

我好想和你
wǒ hǎo xiǎng hé nǐ
ủa hảo xẻng hứa nỉ
Em thật muốn cùng anh

有个好的结尾
yǒu gè hǎo de jiéwěi
dẩu cưa hảo tơ chía uẩy
Có một cái kết tốt đẹp

如果我果断一些
rúguǒ wǒ guǒduàn yīxiē
rú của ủa của toan i xia
Nếu em quyết đoán một chút

你会不会后悔
nǐ huì bù huì hòuhuǐ
nỉ huây pu huây hâu huẩy
Liệu anh sẽ hối hận không

我的青春比不上时间
wǒ de qīngchūn bǐbùshàng shíjiān
ủa tơ tring truân pỉ pu sang sứ chen
Thanh xuân của em chẳng bì lại được thời gian

褪去新鲜感你又换了谁
tùnqù xīnxiān gǎn nǐ yòu huàn le shuí
thuây truy xin xen cản nỉ dâu hoan lơ suấy
Trút đi cảm giác mới mẻ anh lại đổi sang ai

我好想问你会不会有歉意
wǒ hǎo xiǎng wèn nǐ huì bù huì yǒu qiànyì
ủa hảo xẻng uân nỉ huây pu huây dẩu tren i
Em thật muốn hỏi anh liệu có ray rứt chút nào

如果角色互换
rúguǒ juésè hùhuàn
rú của chuế xưa hu hoan
Nếu vai diễn mình đổi cho nhau

你会不会这么快释怀
nǐ huì bù huì zhè·me kuài shì huái
nỉ huây pu huây chưa mơ khoai sư hoái
Liệu anh cũng sẽ buông xuống mau vậy chứ

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

我只是尽力地去附和
wǒ zhǐshì jìnlì de qù fùhè
ủa chử sư chin li tơ truy phu hứa
Em chỉ là gắng sức mình đi phụ hoạ

多余的我像是拼凑的
duōyú de wǒ xiàng shì pīncòu de
tua úy tơ ủa xeng sư p'in trâu tơ
Em dư thừa này như là chắp vá

扮演不重要的角色
bànyǎn bù zhòngyào de juésè
pan dẻn pu chung dao tơ chuế xưa
Sắm vai nhân vật không quan trọng

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

偏偏只多余我一个
piānpiān zhǐ duōyú wǒ yī gè
p'en p'en chử tua úy ủa i cưa
Một mực chỉ dư thừa mỗi mình em

就当我没有资格
jiù dāng wǒ méi·yǒu zīgé
chiêu tang ủa mấy dẩu chư cứa
Coi như em không có tư cách

也不值得
yě bùzhí dé
dể pu chứ tứa
Cũng không xứng đáng

我的青春比不上时间
wǒ de qīngchūn bǐbùshàng shíjiān
ủa tơ tring truân pỉ pu sang sứ chen
Thanh xuân của em chẳng bì lại được thời gian

褪去新鲜感你又换了谁
tùnqù xīnxiān gǎn nǐ yòu huàn le shuí
thuây truy xin xen cản nỉ dâu hoan lơ suấy
Trút đi cảm giác mới mẻ anh lại đổi sang ai

我好想问你会不会有歉意
wǒ hǎo xiǎng wèn nǐ huì bù huì yǒu qiànyì
ủa hảo xẻng uân nỉ huây pu huây dẩu tren i
Em thật muốn hỏi anh liệu có ray rứt chút nào

如果角色互换
rúguǒ juésè hùhuàn
rú của chuế xưa hu hoan
Nếu vai diễn mình đổi cho nhau

你会不会这么快释怀
nǐ huì bù huì zhè·me kuài shì huái
nỉ huây pu huây chưa mơ khoai sư hoái
Liệu anh cũng sẽ buông xuống mau vậy chứ

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

我只是尽力地去附和
wǒ zhǐshì jìnlì de qù fùhè
ủa chử sư chin li tơ truy phu hứa
Em chỉ là gắng sức mình đi phụ hoạ

多余的我像是拼凑的
duōyú de wǒ xiàng shì pīncòu de
tua úy tơ ủa xeng sư p'in trâu tơ
Em dư thừa này như là chắp vá

扮演不重要的角色
bànyǎn bù zhòngyào de juésè
pan dẻn pu chung dao tơ chuế xưa
Sắm vai nhân vật không quan trọng

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

偏偏只多余我一个
piānpiān zhǐ duōyú wǒ yī gè
p'en p'en chử tua úy ủa i cưa
Một mực chỉ dư thừa mỗi mình em

就当我没有资格
jiù dāng wǒ méi·yǒu zīgé
chiêu tang ủa mấy dẩu chư cứa
Coi như em không có tư cách

也不值得
yě bùzhí dé
dể pu chứ tứa
Cũng không xứng đáng

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

我只是尽力地去附和
wǒ zhǐshì jìnlì de qù fùhè
ủa chử sư chin li tơ truy phu hứa
Em chỉ là gắng sức mình đi phụ hoạ

多余的我像是拼凑的
duōyú de wǒ xiàng shì pīncòu de
tua úy tơ ủa xeng sư p'in trâu tơ
Em dư thừa này như là chắp vá

扮演不重要的角色
bànyǎn bù zhòngyào de juésè
pan dẻn pu chung dao tơ chuế xưa
Sắm vai nhân vật không quan trọng

好像全世界都很快乐
hǎoxiàng quán shìjiè dōu hěn kuàilè
hảo xeng troén sư chia tâu hẩn khoai lưa
Dường như cả thế giới đều rất vui vẻ

偏偏只多余我一个
piānpiān zhǐ duōyú wǒ yī gè
p'en p'en chử tua úy ủa i cưa
Một mực chỉ dư thừa mỗi mình em

就当我没有资格
jiù dāng wǒ méi·yǒu zīgé
chiêu tang ủa mấy dẩu chư cứa
Coi như em không có tư cách

也不值得
yě bùzhí dé
dể pu chứ tứa
Cũng không xứng đáng
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa