Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

15/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Gió Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

Lời bài hát Nghe Gió Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

听风说你也来过会拥抱我
tīng fēng shuō nǐ yě lái guò huì yōngbào wǒ
thing phâng sua nỉ dể lái cua huây dung pao ủa
Nghe gió nói anh cũng từng đến ôm lấy phần sa sút em

不愿被看到的落魄
bù yuàn bèi kàn dào de luòpò
pu doen pây khan tao tơ lua p'ua
Không muốn bị ai thấy

就像山鹿和飞鸟怎有结果
jiù xiàng shān lù hé fēi niǎo zěn yǒu jiēguǒ
chiêu xeng san lu hứa phây nẻo chẩn dẩu chia của
Song tựa như nai rừng và chim bay sao có kết quả

我们的结局轻易概括
wǒ·men de jiéjú qīng·yì gàikuò
ủa mân tơ chía chúy tring i cai khua
Kết cục của mình dễ dàng khái quát

我梦里在一座岛屿
wǒ mèng lǐ zài yī zuò dǎoyǔ
ủa mâng lỉ chai i chua tảo ủy
Trong cõi mộng của là một hòn đảo

月光却掀起了潮汐
yuèguāng què xiānqǐ le cháoxī
duê quang truê xen trỉ lơ tráo xi
Ánh trăng lại dấy lên triều tịch

我多想能找到你
wǒ duō xiǎng néng zhǎo dào nǐ
ủa tua xẻng nấng chảo tao nỉ
Em rất muốn có thể tìm được anh

潜入了海底
qiánrù le hǎidǐ
trén ru lơ hải tỉ
Lặn xuống đáy biển

我多想能形影不离
wǒ duō xiǎng néng xíngyǐngbùlí
ủa tua xẻng nấng xính ỉnh pu lí
Em rất muốn có thể hình bóng không rời

可用离开教你珍惜
kě yòng líkāi jiāo nǐ zhēnxī
khửa dung lí khai cheo nỉ chân xi
Mà dùng rời xa dạy anh cách quý trọng

不是我的本意
bù·shi wǒ de běnyì
pu sư ủa tơ pẩn i
Không phải chủ ý của em

泪流到窒息
lèi liú dào zhìxī
lây liếu tao chư xi
Lệ rơi đến ngạt thở

或许在角落某一天能时空交错
huòxǔ zài jiǎoluò mǒu yītiān néng shí kōng jiāocuò
hua xủy chai chẻo lua mẩu i then nấng sứ khung cheo trua
Có lẽ tại góc nhỏ ngày nào ấy thời không có thể giao thoa

也许有转折我奉劝自己别执着
yěxǔ yǒu zhuǎnzhé wǒ fèngquàn zìjǐ bié zhízhuó
dể xủy dẩu choản chứa ủa phâng troen chư chỉ pía chứ chúa
Có lẽ có chuyển ngoặt em khuyên chính mình đừng cố chấp

听风说你也来过说着爱我
tīng fēng shuō nǐ yě lái guò shuō zhe ài wǒ
thing phâng sua nỉ dể lái cua sua chưa ai ủa
Nghe gió nói anh cũng từng đến nói lời yêu em

承诺却像流星坠落
chéngnuò què xiàng liúxīng zhuìluò
trấng nua truê xeng liếu xing chuây lua
Hứa hẹn lại rụng rơi tựa sao băng

那些短暂的誓言不如不说
nàxiē duǎnzàn de shìyán bùrú bù shuō
na xia toản chan tơ sư dén pu rú pu sua
Những lời thề ngắn ngủi kia chẳng bằng không nói

秋风吹落叶没有寄托
qiūfēng chuī luò yè méi·yǒu jìtuō
triêu phâng truây lua dê mấy dẩu chi thua
Gió thu thổi lá rơi chẳng có gì gởi gắm

听风说你也来过会拥抱我
tīng fēng shuō nǐ yě lái guò huì yōngbào wǒ
thing phâng sua nỉ dể lái cua huây dung pao ủa
Nghe gió nói anh cũng từng đến ôm lấy phần sa sút em

不愿被看到的落魄
bù yuàn bèi kàn dào de luòpò
pu doen pây khan tao tơ lua p'ua
Không muốn bị ai thấy

就像山鹿和飞鸟怎有结果
jiù xiàng shān lù hé fēi niǎo zěn yǒu jiēguǒ
chiêu xeng san lu hứa phây nẻo chẩn dẩu chia của
Song tựa như nai rừng và chim bay sao có kết quả

我们的结局轻易概括
wǒ·men de jiéjú qīng·yì gàikuò
ủa mân tơ chía chúy tring i cai khua
Kết cục của mình dễ dàng khái quát

或许在角落某一天能时空交错
huòxǔ zài jiǎoluò mǒu yītiān néng shí kōng jiāocuò
hua xủy chai chẻo lua mẩu i then nấng sứ khung cheo trua
Có lẽ tại góc nhỏ ngày nào ấy thời không có thể giao thoa

也许有转折我奉劝自己别执着
yěxǔ yǒu zhuǎnzhé wǒ fèngquàn zìjǐ bié zhízhuó
dể xủy dẩu choản chứa ủa phâng troen chư chỉ pía chứ chúa
Có lẽ có chuyển ngoặt em khuyên chính mình đừng cố chấp

听风说你也来过说着爱我
tīng fēng shuō nǐ yě lái guò shuō zhe ài wǒ
thing phâng sua nỉ dể lái cua sua chưa ai ủa
Nghe gió nói anh cũng từng đến nói lời yêu em

承诺却像流星坠落
chéngnuò què xiàng liúxīng zhuìluò
trấng nua truê xeng liếu xing chuây lua
Hứa hẹn lại rụng rơi tựa sao băng

那些短暂的誓言不如不说
nàxiē duǎnzàn de shìyán bùrú bù shuō
na xia toản chan tơ sư dén pu rú pu sua
Những lời thề ngắn ngủi kia chẳng bằng không nói

秋风吹落叶没有寄托
qiūfēng chuī luò yè méi·yǒu jìtuō
triêu phâng truây lua dê mấy dẩu chi thua
Gió thu thổi lá rơi chẳng có gì gởi gắm

听风说你也来过会拥抱我
tīng fēng shuō nǐ yě lái guò huì yōngbào wǒ
thing phâng sua nỉ dể lái cua huây dung pao ủa
Nghe gió nói anh cũng từng đến ôm lấy phần sa sút em

不愿被看到的落魄
bù yuàn bèi kàn dào de luòpò
pu doen pây khan tao tơ lua p'ua
Không muốn bị ai thấy

就像山鹿和飞鸟怎有结果
jiù xiàng shān lù hé fēi niǎo zěn yǒu jiēguǒ
chiêu xeng san lu hứa phây nẻo chẩn dẩu chia của
Song tựa như nai rừng và chim bay sao có kết quả

我们的结局轻易概括
wǒ·men de jiéjú qīng·yì gàikuò
ủa mân tơ chía chúy tring i cai khua
Kết cục của mình dễ dàng khái quát
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa