Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

15/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

Lời bài hát Vùng Trung Tâm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

风吹起了海的裙摆被层层拨开
fēng chuī qǐ le hǎi de qún bǎi bèi céng céng bōkāi
phâng truây trỉ lơ hải tơ truýn pải pây trấng trấng pua khai
Gió tốc lên vạt váy của biển bị tầng tầng xô ra

像极了鼓足勇气却又退缩的爱
xiàng jí le gǔ zú yǒngqì què yòu tuìsuō de ài
xeng chí lơ củ chú dủng tri truê dâu thuây xua tơ ai
Giống hệt tình yêu vực dậy dũng khí song lại chùn chân

时间没有回头走得很快
shíjiān méi·yǒu huítóu zǒu dé hěn kuài
sứ chen mấy dẩu huấy thấu chẩu tứa hẩn khoai
Thời gian chẳng quay đầu bước đi rất mau

逐渐变成很遥远的存在
zhújiàn biànchéng hěn yáoyuǎn de cúnzài
chú chen pen trấng hẩn dáo doẻn tơ truấn chai
Dần dà biến thành sự tồn tại rất xa vời

我们之间似乎没人说开怎耐
wǒ·men zhī jiàn siÌ·hu méi rén shuō kāi zěn nài
ủa mân chư chen sư hu mấy rấn sua khai chẩn nai
Giữa hai ta dường như chẳng ai nói rõ bất lực

要怎么才能够让你明白
yào zěn·me cáinéng gòu ràng nǐ míng·bai
dao chẩn mơ trái nấng câu rang nỉ mính pái
Làm sao mới có thể khiến anh hiểu được

风吹起了海的裙摆被层层拨开
fēng chuī qǐ le hǎi de qún bǎi bèi céng céng bōkāi
phâng truây trỉ lơ hải tơ truýn pải pây trấng trấng pua khai
Gió tốc lên vạt váy của biển bị tầng tầng xô ra

像极了鼓足勇气却又退缩的爱
xiàng jí le gǔ zú yǒngqì què yòu tuìsuō de ài
xeng chí lơ củ chú dủng tri truê dâu thuây xua tơ ai
Giống hệt tình yêu vực dậy dũng khí song lại chùn chân

没来由这一刻突然很想你在
méi láiyóu zhè yīkè tūrán hěn xiǎng nǐ zài
mấy lái dấu chưa i khưa thu rán hẩn xẻng nỉ chai
Lúc này đột nhiên vô cớ rất muốn anh ở bên

海无声地靠近了风的中心地带
hǎi wúshēng de kàojìn le fēng de zhōngxīn dìdài
hải ú sâng tơ khao chin lơ phâng tơ chung xin ti tai
Biển lặng lẽ lại gần vùng trung tâm của gió

却意料之外被拥入怀
què yìliào zhī wài bèi yōng rù huái
truê i leo chư oai pây dung ru hoái
Lại chẳng ngờ bị ôm vào lòng

怎想温柔如此慷慨
zěn xiǎng wēnróu rúcǐ kāngkǎi
chẩn xẻng uân rấu rú trử khang khải
Nào nghĩ dịu dàng hào hiệp đến vậy

时间没有回头走得很快
shíjiān méi·yǒu huítóu zǒu dé hěn kuài
sứ chen mấy dẩu huấy thấu chẩu tứa hẩn khoai
Thời gian chẳng quay đầu bước đi rất mau

逐渐变成很遥远的存在
zhújiàn biànchéng hěn yáoyuǎn de cúnzài
chú chen pen trấng hẩn dáo doẻn tơ truấn chai
Dần dà biến thành sự tồn tại rất xa vời

我们之间似乎没人说开怎耐
wǒ·men zhī jiàn siÌ·hu méi rén shuō kāi zěn nài
ủa mân chư chen sư hu mấy rấn sua khai chẩn nai
Giữa hai ta dường như chẳng ai nói rõ bất lực

要怎么才能够让你明白
yào zěn·me cáinéng gòu ràng nǐ míng·bai
dao chẩn mơ trái nấng câu rang nỉ mính pái
Làm sao mới có thể khiến anh hiểu được

风吹起了海的裙摆被层层拨开
fēng chuī qǐ le hǎi de qún bǎi bèi céng céng bōkāi
phâng truây trỉ lơ hải tơ truýn pải pây trấng trấng pua khai
Gió tốc lên vạt váy của biển bị tầng tầng xô ra

像极了鼓足勇气却又退缩的爱
xiàng jí le gǔ zú yǒngqì què yòu tuìsuō de ài
xeng chí lơ củ chú dủng tri truê dâu thuây xua tơ ai
Giống hệt tình yêu vực dậy dũng khí song lại chùn chân

没来由这一刻突然很想你在
méi láiyóu zhè yīkè tūrán hěn xiǎng nǐ zài
mấy lái dấu chưa i khưa thu rán hẩn xẻng nỉ chai
Lúc này đột nhiên vô cớ rất muốn anh ở bên

海无声地靠近了风的中心地带
hǎi wúshēng de kàojìn le fēng de zhōngxīn dìdài
hải ú sâng tơ khao chin lơ phâng tơ chung xin ti tai
Biển lặng lẽ lại gần vùng trung tâm của gió

却意料之外被拥入怀
què yìliào zhī wài bèi yōng rù huái
truê i leo chư oai pây dung ru hoái
Lại chẳng ngờ bị ôm vào lòng

怎想温柔如此慷慨
zěn xiǎng wēnróu rúcǐ kāngkǎi
chẩn xẻng uân rấu rú trử khang khải
Nào nghĩ dịu dàng hào hiệp đến vậy

风吹起了海的裙摆被层层拨开
fēng chuī qǐ le hǎi de qún bǎi bèi céng céng bōkāi
phâng truây trỉ lơ hải tơ truýn pải pây trấng trấng pua khai
Gió tốc lên vạt váy của biển bị tầng tầng xô ra

像极了鼓足勇气却又退缩的爱
xiàng jí le gǔ zú yǒngqì què yòu tuìsuō de ài
xeng chí lơ củ chú dủng tri truê dâu thuây xua tơ ai
Giống hệt tình yêu vực dậy dũng khí song lại chùn chân

没来由这一刻突然很想你在
méi láiyóu zhè yīkè tūrán hěn xiǎng nǐ zài
mấy lái dấu chưa i khưa thu rán hẩn xẻng nỉ chai
Lúc này đột nhiên vô cớ rất muốn anh ở bên

海无声地靠近了风的中心地带
hǎi wúshēng de kàojìn le fēng de zhōngxīn dìdài
hải ú sâng tơ khao chin lơ phâng tơ chung xin ti tai
Biển lặng lẽ lại gần vùng trung tâm của gió

却意料之外被拥入怀
què yìliào zhī wài bèi yōng rù huái
truê i leo chư oai pây dung ru hoái
Lại chẳng ngờ bị ôm vào lòng

怎想温柔如此慷慨
zěn xiǎng wēnróu rúcǐ kāngkǎi
chẩn xẻng uân rấu rú trử khang khải
Nào nghĩ dịu dàng hào hiệp đến vậy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa