Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

15/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

Lời bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你我之间切半的圆无法还原
nǐ wǒ zhī jiàn qiē bàn de yuán wúfǎ huányuán
nỉ ủa chư chen tria pan tơ doén ú phả hoán doén
Giữa anh và em vòng tròn cắt đôi, chẳng thể hoàn nguyên

眼前的你感觉那么远从前一切像幻觉
yǎnqián de nǐ gǎnjué nà·me yuǎn cóngqián yīqiè xiàng huànjué
dẻn trén tơ nỉ cản chuế na mơ doẻn trúng trén i tria xeng hoan chuế
Anh trước mắt này cảm giác xa vời thế tất cả ngày trước tựa ảo giác

爱的交点错位永远将我反复催眠
ài de jiāodiǎn cuò wèi yǒngyuǎn jiāng wǒ fǎnfù cuīmián
ai tơ cheo tẻn trua uây dủng doẻn cheng ủa phản phu truây mén
Giao điểm tình yêu mãi mãi sai lệch không ngừng thôi miên em mãi

慢慢的你远离我的视线
màn màn de nǐ yuǎn lí wǒ de shìxiàn
man man tơ nỉ doẻn lí ủa tơ sư xen
Cứ thế chầm chậm, anh rời xa tầm mắt em

曾经也不顾一切
céngjīng yě bùgù yīqiè
trấng ching dể pu cu i tria
Từng chẳng màng tất cả

想要把未来兑现
xiǎng yào bǎ wèilái duìxiàn
xẻng dao pả uây lái tuây xen
Một lòng muốn thực hiện tương lai

可还是输给时间
kě hái·shi shū gěi shíjiān
khửa hái sư su cẩy sứ chen
Mà vẫn là để thua thời gian

后来我试着妥协
hòulái wǒ shì zhe tuǒxié
hâu lái ủa sư chưa thủa xía
Sau này em thử thoả hiệp

为了你就此改变
wèi·le nǐ jiùcǐ gǎibiàn
uây lơ nỉ chiêu trử cải pen
Ra sức thay đổi vì anh

只想换一个成全
zhǐ xiǎng huàn yī gè chéngquán
chử xẻng hoan i cưa trấng troén
Chỉ muốn đổi một tác thành

为什么你慢慢疏远
wèishén·me nǐ màn màn shūyuǎn
uây sấn mơ nỉ man man su doẻn
Vì sao anh chầm chậm xa cách

是不是我让你没了悸动感觉
shì bù·shi wǒ ràng nǐ méi le jì dònggǎn jiào
sư pu sư ủa rang nỉ mấy lơ chi tung cản cheo
Có phải là em khiến anh không còn cảm giác rung động

摩擦争吵成唯一重点
mócā zhēngchǎo chéng wěi yī zhòngdiǎn
múa tra châng trảo trấng uẩy i chung tẻn
Xung đột tranh cãi thành trọng điểm

眼泪在劝诫
yǎnlèi zài quàn jiè
dẻn lây chai troen chia
Nước mắt đang khuyên nhủ

结局行走在崩溃的边缘
jiéjú xíngzǒu zài bēngkuì de biānyuán
chía chúy xính chẩu chai pâng khuây tơ pen doén
Kết cục lê bước tại giáp giới của suy sụp

你我之间切半的圆无法还原
nǐ wǒ zhī jiàn qiē bàn de yuán wúfǎ huányuán
nỉ ủa chư chen tria pan tơ doén ú phả hoán doén
Giữa anh và em vòng tròn cắt đôi, chẳng thể hoàn nguyên

眼前的你感觉那么远从前一切像幻觉
yǎnqián de nǐ gǎnjué nà·me yuǎn cóngqián yīqiè xiàng huànjué
dẻn trén tơ nỉ cản chuế na mơ doẻn trúng trén i tria xeng hoan chuế
Anh trước mắt này cảm giác xa vời thế tất cả ngày trước tựa ảo giác

爱的交点错位永远将我反复催眠
ài de jiāodiǎn cuò wèi yǒngyuǎn jiāng wǒ fǎnfù cuīmián
ai tơ cheo tẻn trua uây dủng doẻn cheng ủa phản phu truây mén
Giao điểm tình yêu mãi mãi sai lệch không ngừng thôi miên em mãi

慢慢的你远离我的视线
màn màn de nǐ yuǎn lí wǒ de shìxiàn
man man tơ nỉ doẻn lí ủa tơ sư xen
Cứ thế chầm chậm, anh rời xa tầm mắt em

没说再见
méi shuō zàijiàn
mấy sua chai chen
Không nói tạm biệt

为什么你慢慢疏远
wèishén·me nǐ màn màn shūyuǎn
uây sấn mơ nỉ man man su doẻn
Vì sao anh chầm chậm xa cách

是不是我让你没了悸动感觉
shì bù·shi wǒ ràng nǐ méi le jì dònggǎn jiào
sư pu sư ủa rang nỉ mấy lơ chi tung cản cheo
Có phải là em khiến anh không còn cảm giác rung động

摩擦争吵成唯一重点
mócā zhēngchǎo chéng wěi yī zhòngdiǎn
múa tra châng trảo trấng uẩy i chung tẻn
Xung đột tranh cãi thành trọng điểm

眼泪在劝诫
yǎnlèi zài quàn jiè
dẻn lây chai troen chia
Nước mắt đang khuyên nhủ

结局行走在崩溃的边缘
jiéjú xíngzǒu zài bēngkuì de biānyuán
chía chúy xính chẩu chai pâng khuây tơ pen doén
Kết cục lê bước tại giáp giới của suy sụp

你我之间切半的圆无法还原
nǐ wǒ zhī jiàn qiē bàn de yuán wúfǎ huányuán
nỉ ủa chư chen tria pan tơ doén ú phả hoán doén
Giữa anh và em vòng tròn cắt đôi, chẳng thể hoàn nguyên

眼前的你感觉那么远从前一切像幻觉
yǎnqián de nǐ gǎnjué nà·me yuǎn cóngqián yīqiè xiàng huànjué
dẻn trén tơ nỉ cản chuế na mơ doẻn trúng trén i tria xeng hoan chuế
Anh trước mắt này cảm giác xa vời thế tất cả ngày trước tựa ảo giác

爱的交点错位永远将我反复催眠
ài de jiāodiǎn cuò wèi yǒngyuǎn jiāng wǒ fǎnfù cuīmián
ai tơ cheo tẻn trua uây dủng doẻn cheng ủa phản phu truây mén
Giao điểm tình yêu mãi mãi sai lệch không ngừng thôi miên em mãi

慢慢的你远离我的视线
màn màn de nǐ yuǎn lí wǒ de shìxiàn
man man tơ nỉ doẻn lí ủa tơ sư xen
Cứ thế chầm chậm, anh rời xa tầm mắt em

没说再见
méi shuō zàijiàn
mấy sua chai chen
Không nói tạm biệt

你我之间切半的圆无法还原
nǐ wǒ zhī jiàn qiē bàn de yuán wúfǎ huányuán
nỉ ủa chư chen tria pan tơ doén ú phả hoán doén
Giữa anh và em vòng tròn cắt đôi, chẳng thể hoàn nguyên

眼前的你感觉那么远从前一切像幻觉
yǎnqián de nǐ gǎnjué nà·me yuǎn cóngqián yīqiè xiàng huànjué
dẻn trén tơ nỉ cản chuế na mơ doẻn trúng trén i tria xeng hoan chuế
Anh trước mắt này cảm giác xa vời thế tất cả ngày trước tựa ảo giác

爱的交点错位永远将我反复催眠
ài de jiāodiǎn cuò wèi yǒngyuǎn jiāng wǒ fǎnfù cuīmián
ai tơ cheo tẻn trua uây dủng doẻn cheng ủa phản phu truây mén
Giao điểm tình yêu mãi mãi sai lệch không ngừng thôi miên em mãi

慢慢的你远离我的视线
màn màn de nǐ yuǎn lí wǒ de shìxiàn
man man tơ nỉ doẻn lí ủa tơ sư xen
Cứ thế chầm chậm, anh rời xa tầm mắt em

没说再见
méi shuō zàijiàn
mấy sua chai chen
Không nói tạm biệt
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa