Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

15/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Thua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Thua - Bạch Đông Vũ

Lời bài hát Kẻ Thua tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

回忆太浅 
huíyì tài qiǎn
huấy i thai trẻn
Hồi ức quá cạn

在我心里被搁浅
zài wǒ xīn·li bèi gēqiǎn
chai ủa xin lỉ pây cưa trẻn
Bị mắc cạn bên trong tim anh

我的思念
wǒ de sīniàn
ủa tơ xư nen
Nhớ nhung của anh

进不了你的世界
jìn bùliǎo nǐ de shìjiè
chin pu lẻo nỉ tơ sư chia
Chẳng vào được thế giới của em

眼泪滴成线
yǎnlèi dī chéng xiàn
dẻn lây ti trấng xen
Nước mắt rơi thành hàng

像从前越走越远
xiàng cóngqián yuè zǒu yuè yuǎn
xeng trúng trén duê chẩu duê doẻn
Càng đi càng xa tựa quá khứ đôi mình

而我还贪恋你曾爱我的细节
ér wǒ hái tānliàn nǐ céng ài wǒ de xìjié
ớ ủa hái than len nỉ trấng ai ủa tơ xi chía
Mà anh vẫn còn luyến lưu chi tiết em từng yêu anh

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

被风干的回忆
bèi fēnggān de huíyì
pây phâng can tơ huấy i
Hồi ức bị thời gian sấy khô

还如此清晰
hái rúcǐ qīngxī
hái rú trử tring xi
Vẫn rõ ràng đến thế

我像是灵魂被抽离
wǒ xiàng shì línghún bèi chōu lí
ủa xeng sư lính huấn pây trâu lí
Anh như bị rút đi linh hồn

麻木的幻想着爱情
mámù de huànxiǎng zhe àiqíng
má mu tơ hoan xẻng chưa ai trính
Đẫn đờ tưởng tượng chi tiết tình yêu

怪我看不清我们的结局
guài wǒ kàn bù qīng wǒ·men de jiéjú
quai ủa khan pu tring ủa mân tơ chía chúy
Trách anh không nhìn rõ kết cục của hai ta

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

十几年的风景
shí jǐ nián de fēngjǐng
sứ chỉ nén tơ phâng chỉnh
Phong cảnh mười mấy năm

留不下你背影
liú bùxià nǐ bèiyǐng
liếu pu xe nỉ pây ỉnh
Chẳng giữ được bóng hình em

我困在失落的遗迹
wǒ kùn zài shīluò de yíjì
ủa khuân chai sư lua tơ í chi
Anh giam mình trong mớ di tích làm lòng lạc lõng

想找回熟悉的曾经
xiǎng zhǎo huí shúxī de céngjīng
xẻng chảo huấy sú xi tơ trấng ching
Muốn tìm lại quá khứ thân thuộc ấy

多熟悉的曾经找不回你
duō shúxī de céngjīng zhǎo bù huí nǐ
tua sú xi tơ trấng ching chảo pu huấy nỉ
Quá khứ thân thuộc biết bao kia chẳng tìm lại được em

回忆太浅
huíyì tài qiǎn
huấy i thai trẻn
Hồi ức quá cạn

在我心里被搁浅
zài wǒ xīn·li bèi gēqiǎn
chai ủa xin lỉ pây cưa trẻn
Bị mắc cạn bên trong tim anh

我的思念
wǒ de sīniàn
ủa tơ xư nen
Nhớ nhung của anh

进不了你的世界
jìn bùliǎo nǐ de shìjiè
chin pu lẻo nỉ tơ sư chia
Chẳng vào được thế giới của em

眼泪滴成线
yǎnlèi dī chéng xiàn
dẻn lây ti trấng xen
Nước mắt rơi thành hàng

像从前越走越远
xiàng cóngqián yuè zǒu yuè yuǎn
xeng trúng trén duê chẩu duê doẻn
Càng đi càng xa tựa quá khứ đôi mình

而我还贪恋你曾爱我的细节
ér wǒ hái tānliàn nǐ céng ài wǒ de xìjié
ớ ủa hái than len nỉ trấng ai ủa tơ xi chía
Mà anh vẫn còn luyến lưu chi tiết em từng yêu anh

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

被风干的回忆
bèi fēnggān de huíyì
pây phâng can tơ huấy i
Hồi ức bị thời gian sấy khô

还如此清晰
hái rúcǐ qīngxī
hái rú trử tring xi
Vẫn rõ ràng đến thế

我像是灵魂被抽离
wǒ xiàng shì línghún bèi chōu lí
ủa xeng sư lính huấn pây trâu lí
Anh như bị rút đi linh hồn

麻木的幻想着爱情
mámù de huànxiǎng zhe àiqíng
má mu tơ hoan xẻng chưa ai trính
Đẫn đờ tưởng tượng chi tiết tình yêu

怪我看不清我们的结局
guài wǒ kàn bù qīng wǒ·men de jiéjú
quai ủa khan pu tring ủa mân tơ chía chúy
Trách anh không nhìn rõ kết cục của hai ta

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

十几年的风景
shí jǐ nián de fēngjǐng
sứ chỉ nén tơ phâng chỉnh
Phong cảnh mười mấy năm

留不下你背影
liú bùxià nǐ bèiyǐng
liếu pu xe nỉ pây ỉnh
Chẳng giữ được bóng hình em

我困在失落的遗迹
wǒ kùn zài shīluò de yíjì
ủa khuân chai sư lua tơ í chi
Anh giam mình trong mớ di tích làm lòng lạc lõng

想找回熟悉的曾经
xiǎng zhǎo huí shúxī de céngjīng
xẻng chảo huấy sú xi tơ trấng ching
Muốn tìm lại quá khứ thân thuộc ấy

多熟悉的曾经找不回你
duō shúxī de céngjīng zhǎo bù huí nǐ
tua sú xi tơ trấng ching chảo pu huấy nỉ
Quá khứ thân thuộc biết bao kia chẳng tìm lại được em

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

被风干的回忆
bèi fēnggān de huíyì
pây phâng can tơ huấy i
Hồi ức bị thời gian sấy khô

还如此清晰
hái rúcǐ qīngxī
hái rú trử tring xi
Vẫn rõ ràng đến thế

我像是灵魂被抽离
wǒ xiàng shì línghún bèi chōu lí
ủa xeng sư lính huấn pây trâu lí
Anh như bị rút đi linh hồn

麻木的幻想着爱情
mámù de huànxiǎng zhe àiqíng
má mu tơ hoan xẻng chưa ai trính
Đẫn đờ tưởng tượng chi tiết tình yêu

怪我看不清我们的结局
guài wǒ kàn bù qīng wǒ·men de jiéjú
quai ủa khan pu tring ủa mân tơ chía chúy
Trách anh không nhìn rõ kết cục của hai ta

爱情这场赌局
àiqíng zhè chǎng dǔjú
ai trính chưa trảng tủ chúy
Trong ván cược tình yêu này

我输得多彻底
wǒ shū dé duō chèdǐ
ủa su tứa tua trưa tỉ
Anh thua rất chi triệt để

十几年的风景
shí jǐ nián de fēngjǐng
sứ chỉ nén tơ phâng chỉnh
Phong cảnh mười mấy năm

留不下你背影
liú bùxià nǐ bèiyǐng
liếu pu xe nỉ pây ỉnh
Chẳng giữ được bóng hình em

我困在失落的遗迹
wǒ kùn zài shīluò de yíjì
ủa khuân chai sư lua tơ í chi
Anh giam mình trong mớ di tích làm lòng lạc lõng

想找回熟悉的曾经
xiǎng zhǎo huí shúxī de céngjīng
xẻng chảo huấy sú xi tơ trấng ching
Muốn tìm lại quá khứ thân thuộc ấy

多熟悉的曾经找不回你
duō shúxī de céngjīng zhǎo bù huí nǐ
tua sú xi tơ trấng ching chảo pu huấy nỉ
Quá khứ thân thuộc biết bao kia chẳng tìm lại được em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa