Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không Nỡ Lại Làm Sao - Đàn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa

Lời bài hát Không Nỡ Lại Làm Sao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我停止了所有的猜测
wǒ tíngzhǐ le suǒyǒu de cāicè
ủa thính chử lơ xủa dẩu tơ trai trưa
Em ngừng lại mọi suy đoán

也放下了仅有的执着
yě fàngxià le jǐn yǒu·de zhízhuó
dể phang xe lơ chỉn dẩu tơ chứ chúa
Cũng buông xuống chút cố chấp còn có

也许我是真的累了
yěxǔ wǒ shì zhēn de lèi le
dể xủy ủa sư chân tơ lây lơ
Có lẽ em thật sự mệt rồi

只怪这份爱太过深刻
zhǐ guài zhè fèn ài tài guò shēnkè
chử quai chưa phân ai thai cua sân khưa
Chỉ trách phần yêu này quá sắc sâu

我尝试着学习洒脱
wǒ chángshì zhe xuéxí sǎ·tuo
ủa tráng sư chưa xuế xí xả thua
Em thử học cách trở nên tiêu sái

也听遍了伤心的歌
yě tīng biàn le shāngxīn de gē
dể thing pen lơ sang xin tơ cưa
Cũng nghe hết lượt bản nhạc đau lòng

可是回忆总忽冷忽热
kěshì huíyì zǒng hū lěng hū rè
khửa sư huấy i chủng hu lẩng hu rưa
Cơ mà hồi ức luôn lúc lạnh lúc nóng

让我不知所措
ràng wǒ bùzhīsuǒcuò
rang ủa pu chư xủa trua
Làm em không biết loay hoay làm sao

我舍不得可又能如何
wǒ shě·bu·de kě yòu néng rúhé
ủa sửa pu tứa khửa dâu nấng rú hứa
Em thấy không nỡ lại làm gi được đây

是你走了狠心丢下我
shì nǐ zǒu le hěnxīn diū xià wǒ
sư nỉ chẩu lơ hẩn xin tiêu xe ủa
Là anh rời đi tàn nhẫn bỏ lại em

我明知道不会有结果
wǒ míngzhī dào bù huì yǒu jiēguǒ
ủa mính chư tao pu huây dẩu chia của
Em biết rõ sẽ không có kết quả

可是思念它不听我的
kěshì sīniàn tā bù tīng wǒ de
khửa sư xư nen tha pu thing ủa tơ
Nhưng nhớ nhung nó chẳng nghe lời em

我舍不得又能怎样呢
wǒ shě·bu·de yòu néng zěnyàng ne
ủa sửa pu tứa dâu nấng chẩn dang nưa
Em thấy không nỡ lại thế nào được đây

我知道你根本没爱过
wǒ zhīdào nǐ gēnběn méi ài guò
ủa chư tao nỉ cân pẩn mấy ai cua
Em biết anh hoàn toàn chẳng từng yêu

你的近况我已经听说
nǐ de jìnkuàng wǒ yǐ·jing tīng shuō
nỉ tơ chin khoang ủa ỉ chinh thing sua
Em đã nghe nói tình hình anh dạo đây

其实你已经开始了新的生活
qíshí nǐ yǐ·jing kāishǐ le xīn de shēnghuó
trí sứ nỉ ỉ chinh khai sử lơ xin tơ sâng húa
Thực ra anh đã bắt đầu cuộc sống mới

我尝试着学习洒脱
wǒ chángshì zhe xuéxí sǎ·tuo
ủa tráng sư chưa xuế xí xả thua
Em thử học cách trở nên tiêu sái

也听遍了伤心的歌
yě tīng biàn le shāngxīn de gē
dể thing pen lơ sang xin tơ cưa
Cũng nghe hết lượt bản nhạc đau lòng

可是回忆总忽冷忽热
kěshì huíyì zǒng hū lěng hū rè
khửa sư huấy i chủng hu lẩng hu rưa
Cơ mà hồi ức luôn lúc lạnh lúc nóng

让我不知所措
ràng wǒ bùzhīsuǒcuò
rang ủa pu chư xủa trua
Làm em không biết loay hoay làm sao

我舍不得可又能如何
wǒ shě·bu·de kě yòu néng rúhé
ủa sửa pu tứa khửa dâu nấng rú hứa
Em thấy không nỡ lại làm gi được đây

是你走了狠心丢下我
shì nǐ zǒu le hěnxīn diū xià wǒ
sư nỉ chẩu lơ hẩn xin tiêu xe ủa
Là anh rời đi tàn nhẫn bỏ lại em

我明知道不会有结果
wǒ míngzhī dào bù huì yǒu jiēguǒ
ủa mính chư tao pu huây dẩu chia của
Em biết rõ sẽ không có kết quả

可是思念它不听我的
kěshì sīniàn tā bù tīng wǒ de
khửa sư xư nen tha pu thing ủa tơ
Nhưng nhớ nhung nó chẳng nghe lời em

我舍不得又能怎样呢
wǒ shě·bu·de yòu néng zěnyàng ne
ủa sửa pu tứa dâu nấng chẩn dang nưa
Em thấy không nỡ lại thế nào được đây

我知道你根本没爱过
wǒ zhīdào nǐ gēnběn méi ài guò
ủa chư tao nỉ cân pẩn mấy ai cua
Em biết anh hoàn toàn chẳng từng yêu

你的近况我已经听说
nǐ de jìnkuàng wǒ yǐ·jing tīng shuō
nỉ tơ chin khoang ủa ỉ chinh thing sua
Em đã nghe nói tình hình anh dạo đây

其实你已经开始了新的生活
qíshí nǐ yǐ·jing kāishǐ le xīn de shēnghuó
trí sứ nỉ ỉ chinh khai sử lơ xin tơ sâng húa
Thực ra anh đã bắt đầu cuộc sống mới

至始至终你都不属于我
zhì shǐ zhì zhōng nǐ dōu bù shǔyú wǒ
chư sử chư chung nỉ tâu pu sủ úy ủa
Từ đầu chí cuối anh đều chẳng thuộc về em

一直是我对你恋恋不舍
yīzhí shì wǒ duì nǐ liànliànbùshě
i chứ sư ủa tuây nỉ len len pu sửa
Mãi luôn là em luyến lưu anh chẳng nỡ

也许你我分开以后
yěxǔ nǐ wǒ fēnkāi yǐhòu
dể xủy nỉ ủa phân khai ỉ hâu
Có lẽ sau khi hai ta tách chia

你会变快乐
nǐ huì biàn kuàilè
nỉ huây pen khoai lưa
Anh sẽ trở nên vui

我舍不得可又能如何
wǒ shě·bu·de kě yòu néng rúhé
ủa sửa pu tứa khửa dâu nấng rú hứa
Em thấy không nỡ lại làm gi được đây

是你走了狠心丢下我
shì nǐ zǒu le hěnxīn diū xià wǒ
sư nỉ chẩu lơ hẩn xin tiêu xe ủa
Là anh rời đi tàn nhẫn bỏ lại em

我明知道不会有结果
wǒ míngzhī dào bù huì yǒu jiēguǒ
ủa mính chư tao pu huây dẩu chia của
Em biết rõ sẽ không có kết quả

可是思念它不听我的
kěshì sīniàn tā bù tīng wǒ de
khửa sư xư nen tha pu thing ủa tơ
Nhưng nhớ nhung nó chẳng nghe lời em

我舍不得又能怎样呢
wǒ shě·bu·de yòu néng zěnyàng ne
ủa sửa pu tứa dâu nấng chẩn dang nưa
Em thấy không nỡ lại thế nào được đây

我知道你根本没爱过
wǒ zhīdào nǐ gēnběn méi ài guò
ủa chư tao nỉ cân pẩn mấy ai cua
Em biết anh hoàn toàn chẳng từng yêu

你的近况我已经听说
nǐ de jìnkuàng wǒ yǐ·jing tīng shuō
nỉ tơ chin khoang ủa ỉ chinh thing sua
Em đã nghe nói tình hình anh dạo đây

其实你已经开始了新的生活
qíshí nǐ yǐ·jing kāishǐ le xīn de shēnghuó
trí sứ nỉ ỉ chinh khai sử lơ xin tơ sâng húa
Thực ra anh đã bắt đầu cuộc sống mới
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa