Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

01/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé - Ngải Thần | 艾辰

Lời bài hát Thời Không Ngân Hà tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

当折翼的蝴蝶飞一万光年
dāng zhé yì de húdié fēi yī wàn guāngnián
tang chứa i tơ hú tía phây i oan quang nén
Khi chú bướm gãy cánh bay được một vạn năm ánh sáng

你会否来赴我的约
nǐ huì fǒu lái fù wǒ de yuē
nỉ huây phẩu lái phu ủa tơ duê
Em sẽ đến buổi hẹn với tôi chứ

当干涸的沙漠下一场暴雪
dāng gānhé de shāmò xià yī chǎng bào xuě
tang can hứa tơ sa mua xe i trảng pao xuể
Khi sa mạc cẵn cỗi đón đợt tuyết tiếp theo

我们能否回到从前
wǒ·men néng fǒu huí dào cóngqián
ủa mân nấng phẩu huấy tao trúng trén
Liệu chúng ta có trở lại được như lúc đầu

时间穿越了交织的记忆点
shíjiān chuānyuè le jiāozhī de jìyì diǎn
sứ chen troan duê lơ cheo chư tơ chi i tẻn
Thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau

定格在初见的那天
dìnggé zài chūjiàn de nà tiān
ting cứa chai tru chen tơ na then
Dừng lại ở hình ảnh thuở mới quen

残阳和煦贴在你温润的脸
cányáng héxù tiē zài nǐ wēnrùn de liǎn
trán dáng hứa xuy thia chai nỉ uân ruân tơ lẻn
Ánh hoàng hôn kề bên mặt dịu dàng của em

过了多少年
guò le duōshǎo nián
cua lơ tua sảo nén
Nhiều năm trôi qua

你仍旧没变
nǐ réngjiù méi biàn
nỉ rấng chiêu mấy pen
Em vẫn như vậy

你是穿越时空路过梦中银河
nǐ shì chuānyuè shí kōng lùguò mèng zhōng yínhé
nỉ sư troan duê sứ khung lu cua mâng chung ín hứa
Em xuyên qua thời không lướt qua ngân hà trong giấc mộng

夜空最耀眼的那颗星
yè kōng zuì yàoyǎn de nà kē xīng
dê khung chuây dao dẻn tơ na khưa xing
Là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

你是千年万载万物故事淘汰
nǐ shì qiānnián wàn zài wànwù gùshì táotài
nỉ sư tren nén oan chai oan u cu sư tháo thai
Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm

我一生写不完的结局
wǒ yīshēng xiě bù wán de jiéjú
ủa i sâng xỉa pu oán tơ chía chúy
Là kết cục đời này tôi viết không xong

你是一秒光年距离在我眼前
nǐ shì yī miǎo guāngnián jùlí zài wǒ yǎnqián
nỉ sư i mẻo quang nén chuy lí chai ủa dẻn trén
Em trước mắt tôi, cách một giây ánh sáng

握不紧的触手不可及
wò bù jǐn de chùshǒu bùkě jí
ua pu chỉn tơ tru sẩu pu khửa chí
Ngoài tầm tay, với chẳng tới, nắm chẳng được

你是今生追忆你是无人可替
nǐ shì jīnshēng zhuīyì nǐ shì wú rén kě tì
nỉ sư chin sâng chuây i nỉ sư ú rấn khửa thi
Em là hồi ức của kiếp này, em là người không ai thay thế được

你是时空深处意难平
nǐ shì shí kōng shēn chǔ yì nán píng
nỉ sư sứ khung sân trủ i nán p'ính
Em là thời không sâu thẳm, là khắc cốt ghi tâm

时间穿越了交织的记忆点
shíjiān chuānyuè le jiāozhī de jìyì diǎn
sứ chen troan duê lơ cheo chư tơ chi i tẻn
Thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau

定格在初见的那天
dìnggé zài chūjiàn de nà tiān
ting cứa chai tru chen tơ na then
Dừng lại ở hình ảnh thuở mới quen

残阳和煦贴在你温润的脸
cányáng héxù tiē zài nǐ wēnrùn de liǎn
trán dáng hứa xuy thia chai nỉ uân ruân tơ lẻn
Ánh hoàng hôn kề bên mặt dịu dàng của em

过了多少年
guò le duōshǎo nián
cua lơ tua sảo nén
Nhiều năm trôi qua

你仍旧没变
nǐ réngjiù méi biàn
nỉ rấng chiêu mấy pen
Em vẫn như vậy

你是穿越时空路过梦中银河
nǐ shì chuānyuè shí kōng lùguò mèng zhōng yínhé
nỉ sư troan duê sứ khung lu cua mâng chung ín hứa
Em xuyên qua thời không lướt qua ngân hà trong giấc mộng

夜空最耀眼的那颗星
yè kōng zuì yàoyǎn de nà kē xīng
dê khung chuây dao dẻn tơ na khưa xing
Là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

你是千年万载万物故事淘汰
nǐ shì qiānnián wàn zài wànwù gùshì táotài
nỉ sư tren nén oan chai oan u cu sư tháo thai
Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm

我一生写不完的结局
wǒ yīshēng xiě bù wán de jiéjú
ủa i sâng xỉa pu oán tơ chía chúy
Là kết cục đời này tôi viết không xong

你是一秒光年距离在我眼前
nǐ shì yī miǎo guāngnián jùlí zài wǒ yǎnqián
nỉ sư i mẻo quang nén chuy lí chai ủa dẻn trén
Em trước mắt tôi, cách một giây ánh sáng

握不紧的触手不可及
wò bù jǐn de chùshǒu bùkě jí
ua pu chỉn tơ tru sẩu pu khửa chí
Ngoài tầm tay, với chẳng tới, nắm chẳng được

你是今生追忆你是无人可替
nǐ shì jīnshēng zhuīyì nǐ shì wú rén kě tì
nỉ sư chin sâng chuây i nỉ sư ú rấn khửa thi
Em là hồi ức của kiếp này, em là người không ai thay thế được

你是时空深处意难平
nǐ shì shí kōng shēn chǔ yì nán píng
nỉ sư sứ khung sân trủ i nán p'ính
Em là thời không sâu thẳm, là khắc cốt ghi tâm

你是穿越时空路过梦中银河
nǐ shì chuānyuè shí kōng lùguò mèng zhōng yínhé
nỉ sư troan duê sứ khung lu cua mâng chung ín hứa
Em xuyên qua thời không lướt qua ngân hà trong giấc mộng

夜空最耀眼的那颗星
yè kōng zuì yàoyǎn de nà kē xīng
dê khung chuây dao dẻn tơ na khưa xing
Là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

你是千年万载万物故事淘汰
nǐ shì qiānnián wàn zài wànwù gùshì táotài
nỉ sư tren nén oan chai oan u cu sư tháo thai
Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm

我一生写不完的结局
wǒ yīshēng xiě bù wán de jiéjú
ủa i sâng xỉa pu oán tơ chía chúy
Là kết cục đời này tôi viết không xong

你是一秒光年距离在我眼前
nǐ shì yī miǎo guāngnián jùlí zài wǒ yǎnqián
nỉ sư i mẻo quang nén chuy lí chai ủa dẻn trén
Em trước mắt tôi, cách một giây ánh sáng

握不紧的触手不可及
wò bù jǐn de chùshǒu bùkě jí
ua pu chỉn tơ tru sẩu pu khửa chí
Ngoài tầm tay, với chẳng tới, nắm chẳng được

你是今生追忆你是无人可替
nǐ shì jīnshēng zhuīyì nǐ shì wú rén kě tì
nỉ sư chin sâng chuây i nỉ sư ú rấn khửa thi
Em là hồi ức của kiếp này, em là người không ai thay thế được

你是时空深处意难平
nǐ shì shí kōng shēn chǔ yì nán píng
nỉ sư sứ khung sân trủ i nán p'ính
Em là thời không sâu thẳm, là khắc cốt ghi tâm
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Cố 如故 Rúgù

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Cố 如故 Rúgù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢 Bù gāi fàn de chǔn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa