Bài hát tiếng Trung: Đợi Mùa Đông (Memories) - h3R3

16/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mùa Đông qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đợi Mùa Đông (Memories) - h3R3

Lời bài hát Đợi Mùa Đông (Memories) tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

让我捡起散落的片段
ràng wǒ jiǎn qǐ sànluò de piànduàn
rang ủa chẻn trỉ xan lua tơ p'en toan
Để anh nhặt lên những phân đoạn rải rác

那些在我脑海错乱的片段
nàxiē zài wǒ nǎohǎi cuòluàn de piànduàn
na xia chai ủa nảo hải trua loan tơ p'en toan
Những phiên đoạn hỗn loạn trong tâm trí anh

你出现的那刻时间在变慢
nǐ chūxiàn de nà kè shíjiān zài biàn màn
nỉ tru xen tơ na khưa sứ chen chai pen man
Khoảnh khắc em xuất hiện thời gian chợt chậm lại

我承认我还是会因为你而心动
wǒ chéngrèn wǒ hái·shi huì yīnwèi nǐ ér xīn dòng
ủa trấng rân ủa hái sư huây in uây nỉ ớ xin tung
Anh thừa nhận anh vẫn là sẽ rung động vì em

我输的太彻底
wǒ shū de tài chèdǐ
ủa su tơ thai trưa tỉ
Anh thua quá chi triệt để

像是迷宫逃不出的Memories
xiàng shì mí gōng táo bù chū de MEMORIES
xeng sư mí cung tháo pu tru tơ MEMORIES
Những ký ức mình tựa mê cung chẳng thể thoát

没人教我怎么才能忘了你
méi rén jiāo wǒ zěn·me cáinéng wàng le nǐ
mấy rấn cheo ủa chẩn mơ trái nấng oang lơ nỉ
Không ai dạy anh sao mới có thể quên đi em

你的每句抱歉都能将我彻底打碎
nǐ de měi jù bàoqiàn dōu néng jiāng wǒ chèdǐ dǎ suì
nỉ tơ mẩy chuy pao tren tâu nấng cheng ủa trưa tỉ tả xuây
Mỗi câu em xin lỗi đều có thể hoàn toàn đập nát anh

我和陌生人还有着什么差别
wǒ hé mòshēngrén hái yǒu·zhe shén·me chābié
ủa hứa mua sâng rấn hái dẩu chơ sấn mơ tra pía
Anh còn có gì khác biệt với người lạ

将我困住的全都是你的画面
jiāng wǒ kùn zhù de quándōu shì nǐ de huàmiàn
cheng ủa khuân chu tơ troén tu sư nỉ tơ hoa men
Vây hãm anh đây toàn là hình ảnh về em

谁又能代替你来将我麻醉
shuí yòu néng dàitì nǐ lái jiāng wǒ mázuì
suấy dâu nấng tai thi nỉ lái cheng ủa má chuây
Ai có thể thay em đến gây tê anh đi

你给的思念在悄悄作痛
nǐ gěi de sīniàn zài qiāoqiāo zuòtòng
nỉ cẩy tơ xư nen chai treo treo chua thung
Nhớ nhung em trao đang lặng lẽ tấy đau

仅剩的执念在偷偷陨落
jǐn shèng de zhí niàn zài tōutōu yǔnluò
chỉn sâng tơ chứ nen chai thâu thâu uỷn lua
Phần chấp niệm ngang bướng đang lén rơi xuống lòng

可笑的誓言还剩下什么
kěxiào de shìyán hái shèng xià shén·me
khửa xeo tơ sư dén hái sâng xe sấn mơ
Lời thề nực cười có còn lại gì

别让我那么狼狈
bié ràng wǒ nà·me lángbèi
pía rang ủa na mơ láng pây
Đừng khiến anh trở nên thảm hại thế

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia

就当作是我把这段美好破坏
jiù dāng zuò shì wǒ bǎ zhè duàn měihǎo pòhuài
chiêu tang chua sư ủa pả chưa toan mẩy hảo p'ua hoai
Cứ coi làm là anh phá hoại đoạn đẹp đẽ này

是我忽略掉你的依赖
shì wǒ hūlüè diào nǐ de yīlài
sư ủa hu luê teo nỉ tơ i lai
Là anh đã lơ là ỷ lại của em

是我以为你可以被替代
shì wǒ yǐwéi nǐ kěyǐ bèi tìdài
sư ủa ỉ uấy nỉ khửa ỉ pây thi tai
Là anh cho rằng em có thể bị thế thay

是我以为你还对我抱有期待
shì wǒ yǐwéi nǐ hái duì wǒ bào yǒu qīdài
sư ủa ỉ uấy nỉ hái tuây ủa pao dẩu tri tai
Là anh cho rằng em vẫn còn ôm mong chờ vào anh

你转身离开留下的背影
nǐ zhuǎnshēn líkāi liú xià de bèiyǐng
nỉ choản sân lí khai liếu xe tơ pây ỉnh
Bóng lưng em để lại sau khi quay lưng đi

是我最想删除的场景
shì wǒ zuì xiǎng shānchú de chǎngjǐng
sư ủa chuây xẻng san trú tơ tráng chỉnh
Là khung cảnh anh muốn xoá bỏ nhất

用尽全力挽留不住的你
yòng jìn quánlì wǎnliú bù zhù de nǐ
dung chin troén li oản liếu pu chu tơ nỉ
Dùng hết sức mình vẫn chẳng giữ được em

可明明最曾爱你的是我
kě míngmíng zuì céng ài nǐ de shì wǒ
khửa mính mính chuây trấng ai nỉ tơ sư ủa
Mà rõ ràng từng yêu em nhất là anh

明明最曾在意的是我
míngmíng zuì céng zàiyì de shì wǒ
mính mính chuây trấng chai i tơ sư ủa
Rõ ràng từng để tâm nhất là anh

明明被遗落的是我
míngmíng bèi wèi luò de shì wǒ
mính mính pây uây lua tơ sư ủa
Rõ ràng bị bỏ quên là anh

可是我偏又不舍得
kěshì wǒ piān yòu bù shě·de
khửa sư ủa p'en dâu pu sửa tứa
Mà anh lại cứ chẳng nỡ

明明我却又不舍得
míngmíng wǒ què yòu bù shě·de
mính mính ủa truê dâu pu sửa tứa
Rõ ràng là anh song lại chẳng nỡ

可是我偏又不舍得
kěshì wǒ piān yòu bù shě·de
khửa sư ủa p'en dâu pu sửa tứa
Cơ mà anh cứ lại chẳng nỡ

我却又不舍得
wǒ què yòu bù shě·de
ủa truê dâu pu sửa tứa
Anh lại chẳng nỡ

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia

撕碎那些你给的Memory
sī suì nàxiē nǐ gěi de MEMORY
xư xuây na xia nỉ cẩy tơ MEMORY
Xé nát những ký ức em trao anh kia

将我彻底困住的Memory
jiāng wǒ chèdǐ kùn zhù de MEMORY
cheng ủa trưa tỉ khuân chu tơ MEMORY
Những ký ức hoàn toàn vây hãm lấy anh kia

那些让我上瘾的Memory
nàxiē ràng wǒ shàngyǐn de MEMORY
na xia rang ủa sang ỉn tơ MEMORY
Những ký ức khiến anh chẳng thể cai bỏ kia
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Chẳng Có Lỗi - Lưu Khả Dĩ (COVER)

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Chẳng Có Lỗi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Của Mẹ - Zyboy Trung Vũ

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Của Mẹ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thước Phim Mùa Hè - Lý Vũ Xuân

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thước Phim Mùa Hè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách - Li-2c

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tạm Biệt. Đôi Mình - KeyKey

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tạm Biệt Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Gió Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa