Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Chẳng Có Lỗi - Lưu Khả Dĩ (COVER)

16/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Chẳng Có Lỗi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Chẳng Có Lỗi - Lưu Khả Dĩ (COVER)

Lời bài hát Em Cũng Chẳng Có Lỗi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你也没有错只是不爱我
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bù ài wǒ
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu ai ủa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không yêu anh 

我也没有办法怪你太冷漠
wǒ yě méi·yǒu bànfǎ guài nǐ tài lěngmò
ủa dể mấy dẩu pan phả quai nỉ thai lẩng mua
Anh cũng chẳng có cách gì chỉ trách em quá lạnh nhạt

你也没有错只是不适合
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bùshì hé
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu sư hứa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không thích hợp

我也只好承认这样的结果
wǒ yě zhǐhǎo chéngrèn zhèyàng de jiēguǒ
ủa dể chử hảo trấng rân chưa dang tơ chia của
Anh cũng chỉ đành chấp nhận kết quả này

好喜欢你内心里这样说
hǎo xǐ·huan nǐ nèixīn lǐ zhèyàng shuō
hảo xỉ hoan nỉ nây xin lỉ chưa dang sua
Thích em rất nhiều trong nội tâm nói như thế

不愉快的总算告一段落
bù yúkuài de zǒngsuàn gào yī duànluò
pu úy khoai tơ chủng xoan cao i toan lua
Những không vui rồi cũng sẽ kết thúc

你与众不同的语言和动作
nǐ yǔ zhòng bù tóng de yǔyán hé dòngzuò
nỉ ủy chung pu thúng tơ ủy dén hứa tung chua
Những động tác với giọng điệu đặc biệt của em

在我心跳里夸张的存活
zài wǒ xīntiào lǐ kuāzhāng de cún huó
chai ủa xin theo lỉ khoa chang tơ truấn húa
Tồn tại khoa trương trong nhịp tim anh

别不高兴对自己这样说
bié bù gāoxìng duì zìjǐ zhèyàng shuō
pía pu cao xing tuây chư chỉ chưa dang sua
Đừng không vui, nói với chính mình như vậy

很多遗憾只盼一个结果
hěn duō yíhàn zhǐ pàn yī gè jiēguǒ
hẩn tua í han chử p'an i cưa chia của
Rất nhiều tiếc nuối chỉ trông mong một kết quả

你无动于衷的礼貌太深刻
nǐ wúdòngyúzhōng de lǐmào tài shēnkè
nỉ ú tung úy chung tơ lỉ mao thai sân khưa
Thái độ lễ phép không chút cảm động của em quá khắc sâu

是爱是同情我拼命逃脱
shì ài shì tóngqíng wǒ pīnmìng táotuō
sư ai sư thúng trính ủa p'in ming tháo thua
Là yêu hay đồng tình anh liều mình trốn thoát

你也没有错只是不爱我
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bù ài wǒ
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu ai ủa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không yêu anh 

我也没有办法怪你太冷漠
wǒ yě méi·yǒu bànfǎ guài nǐ tài lěngmò
ủa dể mấy dẩu pan phả quai nỉ thai lẩng mua
Anh cũng chẳng có cách gì chỉ trách em quá lạnh nhạt

你也没有错只是不适合
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bùshì hé
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu sư hứa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không thích hợp

我也只好承认这样的结果
wǒ yě zhǐhǎo chéngrèn zhèyàng de jiēguǒ
ủa dể chử hảo trấng rân chưa dang tơ chia của
Anh cũng chỉ đành chấp nhận kết quả này

别不高兴对自己这样说
bié bù gāoxìng duì zìjǐ zhèyàng shuō
pía pu cao xing tuây chư chỉ chưa dang sua
Đừng không vui nói với chính mình như vậy

很多遗憾只盼一个结果
hěn duō yíhàn zhǐ pàn yī gè jiēguǒ
hẩn tua í han chử p'an i cưa chia của
Rất nhiều tiếc nuối chỉ trông mong một kết quả

你无动于衷的礼貌太深刻
nǐ wúdòngyúzhōng de lǐmào tài shēnkè
nỉ ú tung úy chung tơ lỉ mao thai sân khưa
Thái độ lễ phép chẳng chút động lòng của em quá sắc sâu

是爱是同情我拼命逃脱
shì ài shì tóngqíng wǒ pīnmìng táotuō
sư ai sư thúng trính ủa p'in ming tháo thua
Là yêu hay đồng tình anh liều mình trốn thoát

你也没有错只是不爱我
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bù ài wǒ
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu ai ủa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không yêu anh 

我也没有办法怪你太冷漠
wǒ yě méi·yǒu bànfǎ guài nǐ tài lěngmò
ủa dể mấy dẩu pan phả quai nỉ thai lẩng mua
Anh cũng chẳng có cách gì chỉ trách em quá lạnh nhạt

你也没有错只是不适合
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bùshì hé
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu sư hứa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không thích hợp

我也只好承认这样的结果
wǒ yě zhǐhǎo chéngrèn zhèyàng de jiēguǒ
ủa dể chử hảo trấng rân chưa dang tơ chia của
Anh cũng chỉ đành chấp nhận kết quả này

你也没有错只是不爱我
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bù ài wǒ
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu ai ủa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không yêu anh 

我也没有办法怪你太冷漠
wǒ yě méi·yǒu bànfǎ guài nǐ tài lěngmò
ủa dể mấy dẩu pan phả quai nỉ thai lẩng mua
Anh cũng chẳng có cách gì chỉ trách em quá lạnh nhạt

你也没有错只是不适合
nǐ yě méi·yǒu cuò zhǐshì bùshì hé
nỉ dể mấy dẩu trua chử sư pu sư hứa
Em cũng chẳng có lỗi chỉ là không thích hợp

我也只好承认这样的结果
wǒ yě zhǐhǎo chéngrèn zhèyàng de jiēguǒ
ủa dể chử hảo trấng rân chưa dang tơ chia của
Anh cũng chỉ đành chấp nhận kết quả này
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Của Mẹ - Zyboy Trung Vũ

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Của Mẹ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thước Phim Mùa Hè - Lý Vũ Xuân

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thước Phim Mùa Hè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách - Li-2c

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tạm Biệt. Đôi Mình - KeyKey

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tạm Biệt Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Gió Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tỉnh - Thác Thác Husky, Lưu Thiến Như

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tỉnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Tròn Cắt Nửa - Chung Khởi

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Tròn Cắt Nửa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa