Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

Lời bài hát Vì Đâu Không Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如果解释有用
rúguǒ jiěshì yǒuyòng
rú của chỉa sư dẩu dung
Nếu như giải thích có ích

就没有承认的错
jiù méi·yǒu chéngrèn de cuò
chiêu mấy dẩu trấng rân tơ trua
Thì đã không có lỗi để phải thừa nhận 

雨过之后的云也开始变沉默
yǔ guò zhīhòu de yún yě kāishǐ biàn chénmò
ủy cua chư hâu tơ uýn dể khai sử pen trấn mua
Áng mây sau khi mưa đi cũng bắt đầu hóa trầm lặng 

如果心事太多
rúguǒ xīnshì tài duō
rú của xin sư thai tua
Nếu như tâm sự quá nhiều

就请你先和我诉说
jiù qíng nǐ xiān hé wǒ sùshuō
chiêu trính nỉ xen hứa ủa xu sua
Thì xin anh kể rõ với em trước

别让我一人傻傻停留
bié ràng wǒ yī rén shǎ shǎ tíngliú
pía rang ủa i rấn sả sả thính liếu
Đừng để em một mình ngốc nghếch dừng lại 

我想和你环游所有星球
wǒ xiǎng hé nǐ huán yóu suǒyǒu xīngqiú
ủa xẻng hứa nỉ hoán dấu xủa dẩu xing triếu
Em muốn cùng anh du ngoạn mọi tinh cầu

我眼中的温柔你能否参透
wǒ yǎn zhōng de wēnróu nǐ néng fǒu cāntòu
ủa dẻn chung tơ uân rấu nỉ nấng phẩu tran thâu
Liệu anh có hiểu được dịu dàng trong mắt em không

你为什么不说话
nǐ wèishén·me bù shuōhuà
nỉ uây sấn mơ pu sua hoa
Vì đâu mà anh không nói 

再挽留一下我好吗
zài wǎnliú yīxià wǒ hǎo ma
chai oản liếu i xe ủa hảo ma
Níu giữ em chút có được không

说不定我就不怨了
shuō bùdìng wǒ jiù bù yuàn le
sua pu ting ủa chiêu pu doen lơ
Nói không chừng em không oán nữa

说不定就这样算了
shuō bùdìng jiù zhèyàng suàn le
sua pu ting chiêu chưa dang xoan lơ
Nói không chừng cứ vậy bỏ qua 

说不定我就真的不走了
shuō bùdìng wǒ jiù zhēn de bù zǒu le
sua pu ting ủa chiêu chân tơ pu chẩu lơ
Nói không chừng em sẽ thật sự không đi nữa 

你为什么不说话
nǐ wèishén·me bù shuōhuà
nỉ uây sấn mơ pu sua hoa
Vì sao anh chẳng nói gì 

别放开我的手好吗
bié fàng kāi wǒ de shǒu hǎo ma
pía phang khai ủa tơ sẩu hảo ma
Đừng buông bàn tay em có được không

说不定我就不在了
shuō bùdìng wǒ jiù bùzài le
sua pu ting ủa chiêu pu chai lơ
Nói không chừng em sẽ không còn ở bên anh nữa 

不爱了
bù ài le
pu ai lơ
Không yêu nữa

不再骗你了好吗
bù zài piàn nǐ le hǎo ma
pu chai p'en nỉ lơ hảo ma
Không gạt anh nữa được không

如果解释有用
rúguǒ jiěshì yǒuyòng
rú của chỉa sư dẩu dung
Nếu như giải thích có ích 

就没有承认的错
jiù méi·yǒu chéngrèn de cuò
chiêu mấy dẩu trấng rân tơ trua
Thì đã không có lỗi để phải thừa nhận 

雨过之后的云也开始变沉默
yǔ guò zhīhòu de yún yě kāishǐ biàn chénmò
ủy cua chư hâu tơ uýn dể khai sử pen trấn mua
Áng mây sau khi mưa đi cũng bắt đầu hóa trầm lặng 

如果心事太多
rúguǒ xīnshì tài duō
rú của xin sư thai tua
Nếu như tâm sự quá nhiều

就请你先和我诉说
jiù qíng nǐ xiān hé wǒ sùshuō
chiêu trính nỉ xen hứa ủa xu sua
Thì xin anh kể rõ với em trước

别让我一人傻傻停留
bié ràng wǒ yī rén shǎ shǎ tíngliú
pía rang ủa i rấn sả sả thính liếu
Đừng để em một mình ngốc nghếch dừng lại 

我想和你环游所有星球
wǒ xiǎng hé nǐ huán yóu suǒyǒu xīngqiú
ủa xẻng hứa nỉ hoán dấu xủa dẩu xing triếu
Em muốn cùng anh du ngoạn mọi tinh cầu

我眼中的温柔你能否参透
wǒ yǎn zhōng de wēnróu nǐ néng fǒu cāntòu
ủa dẻn chung tơ uân rấu nỉ nấng phẩu tran thâu
Liệu anh có hiểu được dịu dàng trong mắt em không

你为什么不说话
nǐ wèishén·me bù shuōhuà
nỉ uây sấn mơ pu sua hoa
Vì đâu mà anh không nói 

再挽留一下我好吗
zài wǎnliú yīxià wǒ hǎo ma
chai oản liếu i xe ủa hảo ma
Níu giữ em chút có được không

说不定我就不怨了
shuō bùdìng wǒ jiù bù yuàn le
sua pu ting ủa chiêu pu doen lơ
Nói không chừng em không oán nữa

说不定就这样算了
shuō bùdìng jiù zhèyàng suàn le
sua pu ting chiêu chưa dang xoan lơ
Nói không chừng cứ vậy bỏ qua 

说不定我就真的不走了
shuō bùdìng wǒ jiù zhēn de bù zǒu le
sua pu ting ủa chiêu chân tơ pu chẩu lơ
Nói không chừng em sẽ thật sự không đi nữa 

你为什么不说话
nǐ wèishén·me bù shuōhuà
nỉ uây sấn mơ pu sua hoa
Vì sao anh chẳng nói gì 

别放开我的手好吗
bié fàng kāi wǒ de shǒu hǎo ma
pía phang khai ủa tơ sẩu hảo ma
Đừng buông bàn tay em có được không

说不定我就不在了
shuō bùdìng wǒ jiù bùzài le
sua pu ting ủa chiêu pu chai lơ
Nói không chừng em sẽ không còn ở bên anh nữa 

不爱了
bù ài le
pu ai lơ
Không yêu nữa

不再骗你了好吗
bù zài piàn nǐ le hǎo ma
pu chai p'en nỉ lơ hảo ma
Không gạt anh nữa được không
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muộn Giờ - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Muộn Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vé Một Người - Trương Tề Sơn DanieL

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vé Một Người qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa