Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

29/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

Lời bài hát Ranh Giới Ngày Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

这些年我仿佛
zhèxiē nián wǒ fǎngfú
chưa xia nén ủa phảng phú
Những năm này em giống như

孤身跋涉在蛮荒
gūshēn báshè zài mán huāng
cu sân pá sưa chai mán hoang
Một mình bôn ba giữa hoang dại 

等很久才终于
děng hěn jiǔ cái zhōngyú
tẩng hẩn chiểu trái chung úy
Đợi rất lâu mới cuối cùng 

看到你笑着回望
kàn dào nǐ xiào zhe huí wàng
khan tao nỉ xeo chưa huấy oang
Nhìn thấy anh mỉm cười nhìn lại 

我还以为你会是一道曙光
wǒ hái yǐwéi nǐ huì shì yīdào shǔguāng
ủa hái ỉ uấy nỉ huây sư i tao sủ quang
Em còn ngỡ anh sẽ là một tia nắng ban mai 

最后才发现是遐想
zuìhòu cái fāxiàn shì xiáxiǎng
chuây hâu trái pha xen sư xé xẻng
Sau cùng mới phát hiện là mơ mộng 

如果我余生里
rúguǒ wǒ yúshēng lǐ
rú của ủa úy sâng lỉ
Nếu trong quãng đời còn lại của em 

能守在你的身旁
néng shǒu zài nǐ de shēn páng
nấng sẩu chai nỉ tơ sân p'áng
Có thể coi giữ cạnh bên anh  

无论有多彷徨
wúlùn yǒu duō pánghuáng
ú luân dẩu tua phảng hoáng
Dù cho có bao băn khoăn

都不能算是勉强
dōu bùnéng suànshì miǎnqiǎng
tâu pu nấng xoan sư mén trẻng
Cũng không thể tính là miễn cưỡng

可你的故事依旧如同夕阳
kě nǐ de gùshì yījiù rútóng xīyáng
khửa nỉ tơ cu sư i chiêu rú thúng xi dáng
Mà câu chuyện của anh vẫn cứ như là tà dương

我终究无法被珍藏
wǒ zhōngjiū wúfǎ bèi zhēncáng
ủa chung chiêu ú phả pây chân tráng
Em cuối cùng cũng chẳng thể được cất kỹ 

黑夜吞噬你身影
hēiyè tūnshì nǐ shēnyǐng
hây dê thuân sư nỉ sân ỉnh
Đêm đen thôn tính bóng hình anh 

而我就像那黎明
ér wǒ jiù xiàng nà límíng
ớ ủa chiêu xeng na lí mính
Mà em tựa như bình minh ấy 

只是热烈瞬间后变安静
zhǐshì rèliè shùn jiàn hòu biàn ānjìng
chử sư rưa liê suân chen hâu pen an ching
Chỉ là yên tĩnh đi sau phút giây nhiệt liệt 

两个人看一片风景
liǎng gèrén kàn yī piān fēngjǐng
lẻng cưa rấn khan i p'en phâng chỉnh
Hai người nhìn một bầu phong cảnh 

溪流在夏夜结冰
xīliú zài xià yè jiébīng
xi liếu chai xe dê chía ping
Dòng suối đóng băng trong đêm hè 

我们才行至中途就按下暂停
wǒ·men cái xíng zhì zhōngtú jiù àn xià zàntíng
ủa mân trái xính chư chung thú chiêu an xe chan thính
Mình mới đi đến giữa đường đã ấn nút tạm dừng

黑夜吞噬你身影
hēiyè tūnshì nǐ shēnyǐng
hây dê thuân sư nỉ sân ỉnh
Đêm đen thôn tính bóng hình anh 

而我还停在黎明
ér wǒ hái tíng zài límíng
ớ ủa hái thính chai lí mính
Mà em vẫn dừng lại tại bình minh 

我们的错乱终究是注定
wǒ·men de cuòluàn zhōngjiū shì zhùdìng
ủa mân tơ trua loan chung chiêu sư chu ting
Rối loạn giữa hai ta chung quy là được định sẵn 

两个人陌路的身影
liǎng gèrén mòlù de shēnyǐng
lẻng cưa rấn mua lu tơ sân ỉnh
Bóng hình người dưng của hai người 

打翻了爱的天平
dǎfān le ài de tiānpíng
tả phan lơ ai tơ then p'ính
Lật đổ chiếc cân tiểu li trong tình yêu 

我没有给你传达正确的指令
wǒ méi·yǒu gěi nǐ chuándá zhèngquè de zhǐlìng
ủa mấy dẩu cẩy nỉ troán tá châng truê tơ chử ling
Em không truyền đạt cho anh chỉ thị chính xác 

如果我余生里
rúguǒ wǒ yúshēng lǐ
rú của ủa úy sâng lỉ
Nếu trong quãng đời còn lại của em 

能守在你的身旁
néng shǒu zài nǐ de shēn páng
nấng sẩu chai nỉ tơ sân p'áng
Có thể coi giữ cạnh bên anh  

无论有多彷徨
wúlùn yǒu duō pánghuáng
ú luân dẩu tua phảng hoáng
Dù cho có bao băn khoăn

都不能算是勉强
dōu bùnéng suànshì miǎnqiǎng
tâu pu nấng xoan sư mén trẻng
Cũng không thể tính là miễn cưỡng

可你的故事依旧如同夕阳
kě nǐ de gùshì yījiù rútóng xīyáng
khửa nỉ tơ cu sư i chiêu rú thúng xi dáng
Mà câu chuyện của anh vẫn cứ như là tà dương

我终究无法被珍藏
wǒ zhōngjiū wúfǎ bèi zhēncáng
ủa chung chiêu ú phả pây chân tráng
Em cuối cùng cũng chẳng thể được cất kỹ 

黑夜吞噬你身影
hēiyè tūnshì nǐ shēnyǐng
hây dê thuân sư nỉ sân ỉnh
Đêm đen thôn tính bóng hình anh 

而我就像那黎明
ér wǒ jiù xiàng nà límíng
ớ ủa chiêu xeng na lí mính
Mà em tựa như bình minh ấy 

只是热烈瞬间后变安静
zhǐshì rèliè shùn jiàn hòu biàn ānjìng
chử sư rưa liê suân chen hâu pen an ching
Chỉ là yên tĩnh đi sau phút giây nhiệt liệt 

两个人看一片风景
liǎng gèrén kàn yī piān fēngjǐng
lẻng cưa rấn khan i p'en phâng chỉnh
Hai người nhìn một bầu phong cảnh 

溪流在夏夜结冰
xīliú zài xià yè jiébīng
xi liếu chai xe dê chía ping
Dòng suối đóng băng trong đêm hè 

我们才行至中途就按下暂停
wǒ·men cái xíng zhì zhōngtú jiù àn xià zàntíng
ủa mân trái xính chư chung thú chiêu an xe chan thính
Mình mới đi đến giữa đường đã ấn nút tạm dừng

黑夜吞噬你身影
hēiyè tūnshì nǐ shēnyǐng
hây dê thuân sư nỉ sân ỉnh
Đêm đen thôn tính bóng hình anh 

而我还停在黎明
ér wǒ hái tíng zài límíng
ớ ủa hái thính chai lí mính
Mà em vẫn dừng lại tại bình minh 

我们的错乱终究是注定
wǒ·men de cuòluàn zhōngjiū shì zhùdìng
ủa mân tơ trua loan chung chiêu sư chu ting
Rối loạn giữa hai ta chung quy là được định sẵn 

两个人陌路的身影
liǎng gèrén mòlù de shēnyǐng
lẻng cưa rấn mua lu tơ sân ỉnh
Bóng hình người dưng của hai người 

打翻了爱的天平
dǎfān le ài de tiānpíng
tả phan lơ ai tơ then p'ính
Lật đổ chiếc cân tiểu li trong tình yêu 

我没有给你传达正确的指令
wǒ méi·yǒu gěi nǐ chuándá zhèngquè de zhǐlìng
ủa mấy dẩu cẩy nỉ troán tá châng truê tơ chử ling
Em không truyền đạt cho anh chỉ thị chính xác

黑夜吞噬你身影
hēiyè tūnshì nǐ shēnyǐng
hây dê thuân sư nỉ sân ỉnh
Đêm đen thôn tính bóng hình anh 

而我还停在黎明
ér wǒ hái tíng zài límíng
ớ ủa hái thính chai lí mính
Mà em vẫn dừng lại tại bình minh 

我们的错乱终究是注定
wǒ·men de cuòluàn zhōngjiū shì zhùdìng
ủa mân tơ trua loan chung chiêu sư chu ting
Rối loạn hai  ta chung quy là được định sẵn

两个人陌路的身影
liǎng gèrén mòlù de shēnyǐng
lẻng cưa rấn mua lu tơ sân ỉnh
Bóng hình người dưng của hai người 

打翻了爱的天平
dǎfān le ài de tiānpíng
tả phan lơ ai tơ then p'ính
Lật đổ chiếc cân tiểu li trong tình yêu 

我没有给你传达正确的指令
wǒ méi·yǒu gěi nǐ chuándá zhèngquè de zhǐlìng
ủa mấy dẩu cẩy nỉ troán tá châng truê tơ chử ling
Em không truyền đạt cho anh chỉ lệnh chính xác 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muộn Giờ - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Muộn Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vé Một Người - Trương Tề Sơn DanieL

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vé Một Người qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đột Nhiên Một Cơn Mưa - Lam Tâm Vũ

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đột Nhiên Một Cơn Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Quên Đi Vậy - WiFi Oai Oai (Bản Trữ Tình)

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Quên Đi Vậy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa