Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

Lời bài hát Được Sống Là Vạn Tuế tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

在流动在流动
zài liúdòng zài liúdòng
chai liếu tung chai liếu tung
Đang lưu động, đang lưu động

就如咖啡因作动
jiù rú kāfēi yīn zuò dòng
chiêu rú kha phây in chua tung
Như là tác động từ cafein

睡了但眼部忘了合拢
shuì le dàn yǎn bù wàng le hélǒng
suây lơ tan dẻn pu oang lơ hứa lủng
Ngủ rồi mà đôi mắt quên khép lại 

就如石头悬浮在半空已失重
jiù rú shí·tou xuánfú zài bànkōng yǐ shīzhòng
chiêu rú sứ thấu xoén phú chai pan khung ỉ sư chung
Như là hòn đá trôi nổi giữa không trung đã mất trọng lượng

就是这样快乐谁不信
jiùshì zhèyàng kuàilè shuí bù xìn
chiêu sư chưa dang khoai lưa suấy pu xin
Vui vẻ chính là như vậy,  ai không tin

觉得激动便流泪
juédé jīdòng biàn liú lèi
chuế tứa chi tung pen liếu lây
Cảm thấy kích động thì rơi lệ

碰上了花蜜便陶醉
pèng shàng le huāmì biàn táozuì
p'âng sang lơ hoa mi pen tháo chuây
Chạm phải mật hoa thì say sưa

活着是为了像蝴蝶来又去
huózhe shì wèi·le xiàng húdié lái yòu qù
húa chơ sư uây lơ xeng hú tía lái dâu truy
Ta sống chính là vì để như cánh bướm tới rồi đi

害怕孤独便团聚
hàipà gūdú biàn tuánjù
hai p'a cu tú pen thoán chuy
Sợ hãi cô đơn thì tụ họp

怕过于迫夹便离去
pà guòyú pò jiā biàn lí qù
p'a cua úy p'ua che pen lí truy
Sợ quá bí bách thì rời đi

活着未为我为谁
huózhe wèi wèi wǒ wèi shuí
húa chơ uây uây ủa uây suấy
Sống còn chưa vì chính tôi thì vì ai

年轻得碰着谁亦能像威化般干脆
niánqīng dé pèng zhe shuí yì néng xiàng wēi huà bān gāncuì
nén tring tứa p'âng chưa suấy i nấng xeng uây hoa pan can truây
Tuổi trẻ đến mức đụng vào ai cũng có thể dứt khoát như bánh xốp

快活到半日也像活尽一百万岁
kuàihuó dào bànrì yě xiàng huó jìn yī bǎiwàn suì
khoai húa tao pan rư dể xeng húa chin i pải oan xuây
Vui sướng đến nửa ngày cũng như sống chết cả triệu tuổi

任何事亦能像青春般清脆
rènhé shì yì néng xiàng qīngchūn bān qīngcuì
rân hứa sư i nấng xeng tring truân pan tring truây
Việc gì cũng có thể thanh túy như thanh xuân

快活到每日大一岁
kuàihuó dào měi rì dà yī suì
khoai húa tao mẩy rư ta i xuây
Vui sướng đến mức mỗi ngày thêm một tuổi

不了解不要解就连毛孔都扩大
bùliǎo xiè bùyào xiè jiù lián máokǒng dōu kuòdà
pu lẻo xia pu dao xia chiêu lén máo khủng tâu khua ta
Không hiểu thì không cần hiểu đến lỗ chân long còn mở rộng

就似汗腺横流过热带
jiù shì hànxiàn héngliú guòrè dài
chiêu sư han xen hấng liếu cua rưa tai
Chẳng hạn như tuyến mồ hôi tràn lan qua nhiệt đới

就如被无限条乱发纠缠活埋
jiù rú bèi wúxiàn tiáo luàn fā jiūchán huómái
chiêu rú pây ú xen théo loan pha chiêu trán húa mái
Hoặc như bị vô số lọn tóc vướng mắc chôn sống

但是这是快乐谁不快
dànshì zhè shì kuàilè shuí bùkuài
tan sư chưa sư khoai lưa suấy pu khoai
Nhưng đây chính là bí kíp để vui, ai không vui?

觉得激动便流泪
juédé jīdòng biàn liú lèi
chuế tứa chi tung pen liếu lây
Cảm thấy kích động thì rơi lệ

碰上了花蜜便陶醉
pèng shàng le huāmì biàn táozuì
p'âng sang lơ hoa mi pen tháo chuây
Chạm phải mật hoa thì say sưa

活着是为了像蝴蝶来又去
huózhe shì wèi·le xiàng húdié lái yòu qù
húa chơ sư uây lơ xeng hú tía lái dâu truy
Ta sống chính là vì để như cánh bướm tới rồi đi

害怕孤独便团聚
hàipà gūdú biàn tuánjù
hai p'a cu tú pen thoán chuy
Sợ hãi cô đơn thì tụ họp

怕过于迫夹便离去
pà guòyú pò jiā biàn lí qù
p'a cua úy p'ua che pen lí truy
Sợ quá bí bách thì rời đi

活着未为我为谁
huózhe wèi wèi wǒ wèi shuí
húa chơ uây uây ủa uây suấy
Sống còn chưa vì chính tôi thì vì ai

年轻得碰着谁亦能像威化般干脆
niánqīng dé pèng zhe shuí yì néng xiàng wēi huà bān gāncuì
nén tring tứa p'âng chưa suấy i nấng xeng uây hoa pan can truây
Tuổi trẻ đến mức đụng vào ai cũng có thể dứt khoát như bánh xốp

快活到半日也像活尽一百万岁
kuàihuó dào bànrì yě xiàng huó jìn yī bǎiwàn suì
khoai húa tao pan rư dể xeng húa chin i pải oan xuây
Vui sướng đến nửa ngày cũng như sống chết cả triệu tuổi

任何事亦能像青春般清脆
rènhé shì yì néng xiàng qīngchūn bān qīngcuì
rân hứa sư i nấng xeng tring truân pan tring truây
Việc gì cũng có thể thanh túy như thanh xuân

快活到每日大一岁
kuàihuó dào měi rì dà yī suì
khoai húa tao mẩy rư ta i xuây
Vui sướng đến mức mỗi ngày thêm một tuổi

年轻得碰着谁亦能像威化般干脆
niánqīng dé pèng zhe shuí yì néng xiàng wēi huà bān gāncuì
nén tring tứa p'âng chưa suấy i nấng xeng uây hoa pan can truây
Tuổi trẻ đến mức đụng vào ai cũng có thể dứt khoát như bánh xốp

快活到半日也像活尽一百万岁
kuàihuó dào bànrì yě xiàng huó jìn yī bǎiwàn suì
khoai húa tao pan rư dể xeng húa chin i pải oan xuây
Vui sướng đến nửa ngày cũng như sống chết cả triệu tuổi

任何事亦能像青春般清脆
rènhé shì yì néng xiàng qīngchūn bān qīngcuì
rân hứa sư i nấng xeng tring truân pan tring truây
Việc gì cũng có thể thanh túy như thanh xuân

快活到每日大一岁
kuàihuó dào měi rì dà yī suì
khoai húa tao mẩy rư ta i xuây
Vui sướng đến mức mỗi ngày thêm một tuổi

年轻得碰着谁亦能像威化般干脆
niánqīng dé pèng zhe shuí yì néng xiàng wēi huà bān gāncuì
nén tring tứa p'âng chưa suấy i nấng xeng uây hoa pan can truây
Tuổi trẻ đến mức đụng vào ai cũng có thể dứt khoát như bánh xốp

快活到半日也像活尽一百万岁
kuàihuó dào bànrì yě xiàng huó jìn yī bǎiwàn suì
khoai húa tao pan rư dể xeng húa chin i pải oan xuây
Vui sướng đến nửa ngày cũng như sống chết cả triệu tuổi

任何事亦能像青春般清脆
rènhé shì yì néng xiàng qīngchūn bān qīngcuì
rân hứa sư i nấng xeng tring truân pan tring truây
Việc gì cũng có thể thanh túy như thanh xuân

快活到每日大一岁
kuàihuó dào měi rì dà yī suì
khoai húa tao mẩy rư ta i xuây
Vui sướng đến mức mỗi ngày thêm một tuổi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa