Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

Lời bài hát Thiếu Chút tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

世界还是一成不变
shìjiè hái·shi yīchéngbùbiàn
sư chia hái sư i trấng pu pen
Thế giới vẫn là chẳng chút đổi thay

我又绕进了回忆里面
wǒ yòu rào jìn le huíyì lǐmiàn
ủa dâu rao chin lơ huấy i lỉ men
Anh lại lách vào trong hồi ức

还以为再过一两年
hái yǐwéi zài guò yī liǎng nián
hái ỉ uấy chai cua i lẻng nén
Cứ ngỡ qua một hai năm nữa

这个房间会多一些
zhè·ge fángjiān huì duō yīxiē
chưa cưa pháng chen huây tua i xia
Căn phòng này sẽ xuất hiện thêm

穿着婚纱的照片
chuānzhuó hūnshā de zhàopiàn
troan chúa huân sa tơ chao p'en
Những bức ảnh mặc đồ cưới

从未想过有一天
cóngwèi xiǎng guò yǒu yītiān
trúng uây xẻng cua dẩu i then
Chưa từng nghĩ tới có một ngày

我们会相互亏欠
wǒ·men huì xiānghù kuīqiàn
ủa mân huây xeng hu khuây tren
Mình sẽ cùng mắc nợ lẫn nhau

曾经不经意的瞬间
céngjīng bùjīngyì de shùn jiàn
trấng ching pu ching i tơ suân chen
Cũng trở thành qúa khứ mà ngày sau 

都成为往后彼此
dōu chéngwéi wànghòu bǐcǐ
tâu trấng uấy oảng hâu pỉ trử
Cũng trở thành quá khứ mà ngày sau 

不敢怀念的从前
bùgǎn huáiniàn de cóngqián
pu cản hoái nen tơ trúng trén
Đôi bên cũng không dám hoài niệm

我们差一点就能爱到永远
wǒ·men chà yī diǎn jiù néng ài dào yǒngyuǎn
ủa mân tra i tẻn chiêu nấng ai tao dủng doẻn
Mình thiếu chút là có thể yêu đến vĩnh viễn

差一点就可以如我们所愿
chà yī diǎn jiù kěyǐ rú wǒ·men suǒ yuàn
tra i tẻn chiêu khửa ỉ rú ủa mân xủa doen
Thiếu chút là có thể như mong ước của mình

可惜我不值得你冒险
kěxī wǒ bùzhí dé nǐ màoxiǎn
khửa xi ủa pu chứ tứa nỉ mao xẻn
Tiếc là anh không đáng để em mạo hiểm

不甘就此成全
bùgān jiùcǐ chéngquán
pu can chiêu trử trấng troén
Không cam tác thành từ đây

才被现实推到深渊
cái bèi xiànshí tuī dào shēnyuān
trái pây xen sứ thuây tao sân doen
Mới bị hiện thực đẩy đến vực sâu

我们差一点就不用说抱歉
wǒ·men chà yī diǎn jiù bùyòng shuō bàoqiàn
ủa mân tra i tẻn chiêu pu dung sua pao tren
Mình thiếu chút là không cần nói xin lỗi

差一点就能躲过离别那天
chà yī diǎn jiù néng duǒ guò líbié nà tiān
tra i tẻn chiêu nấng tủa cua lí pía na then
Thiếu chút là có thể trốn được ngày biệt ly ấy

最后谁都熬不过考验
zuìhòu shuí dōu áobuguò kǎoyàn
chuây hâu suấy tâu áo pu cua khảo den
Sau cùng chẳng ai chịu được thử thách

爱的差距何止是一点
ài de chàù hézhǐ shì yī diǎn
ai tơ tra chuy hứa chử sư i tẻn
Khoảng cách của yêu nào chỉ là một chút

从未想过有一天
cóngwèi xiǎng guò yǒu yītiān
trúng uây xẻng cua dẩu i then
Chưa từng nghĩ tới có một ngày

我们会相互亏欠
wǒ·men huì xiānghù kuīqiàn
ủa mân huây xeng hu khuây tren
Mình sẽ cùng mắc nợ lẫn nhau

曾经不经意的瞬间
céngjīng bùjīngyì de shùn jiàn
trấng ching pu ching i tơ suân chen
Cũng trở thành qúa khứ mà ngày sau 

都成为往后彼此
dōu chéngwéi wànghòu bǐcǐ
tâu trấng uấy oảng hâu pỉ trử
Cũng trở thành quá khứ mà ngày sau 

不敢怀念的从前
bùgǎn huáiniàn de cóngqián
pu cản hoái nen tơ trúng trén
Đôi bên cũng không dám hoài niệm

我们差一点就能爱到永远
wǒ·men chà yī diǎn jiù néng ài dào yǒngyuǎn
ủa mân tra i tẻn chiêu nấng ai tao dủng doẻn
Mình thiếu chút là có thể yêu đến vĩnh viễn

差一点就可以如我们所愿
chà yī diǎn jiù kěyǐ rú wǒ·men suǒ yuàn
tra i tẻn chiêu khửa ỉ rú ủa mân xủa doen
Thiếu chút là có thể như mong ước của mình

可惜我不值得你冒险
kěxī wǒ bùzhí dé nǐ màoxiǎn
khửa xi ủa pu chứ tứa nỉ mao xẻn
Tiếc là anh không đáng để em mạo hiểm

不甘就此成全
bùgān jiùcǐ chéngquán
pu can chiêu trử trấng troén
Không cam tác thành từ đây

才被现实推到深渊
cái bèi xiànshí tuī dào shēnyuān
trái pây xen sứ thuây tao sân doen
Mới bị hiện thực đẩy đến vực sâu

我们差一点就不用说抱歉
wǒ·men chà yī diǎn jiù bùyòng shuō bàoqiàn
ủa mân tra i tẻn chiêu pu dung sua pao tren
Mình thiếu chút là không cần nói xin lỗi

差一点就能躲过离别那天
chà yī diǎn jiù néng duǒ guò líbié nà tiān
tra i tẻn chiêu nấng tủa cua lí pía na then
Thiếu chút là có thể trốn được ngày biệt ly ấy

最后谁都熬不过考验
zuìhòu shuí dōu áobuguò kǎoyàn
chuây hâu suấy tâu áo pu cua khảo den
Sau cùng chẳng ai chịu được thử thách

爱的差距何止是一点
ài de chàù hézhǐ shì yī diǎn
ai tơ tra chuy hứa chử sư i tẻn
Khoảng cách của yêu nào chỉ là một chút

我们差一点就能爱到永远
wǒ·men chà yī diǎn jiù néng ài dào yǒngyuǎn
ủa mân tra i tẻn chiêu nấng ai tao dủng doẻn
Mình thiếu chút là có thể yêu đến vĩnh viễn

差一点就可以如我们所愿
chà yī diǎn jiù kěyǐ rú wǒ·men suǒ yuàn
tra i tẻn chiêu khửa ỉ rú ủa mân xủa doen
Thiếu chút là có thể như mong ước của mình

可惜我不值得你冒险
kěxī wǒ bùzhí dé nǐ màoxiǎn
khửa xi ủa pu chứ tứa nỉ mao xẻn
Tiếc là anh không đáng để em mạo hiểm

不甘就此成全
bùgān jiùcǐ chéngquán
pu can chiêu trử trấng troén
Không cam tác thành từ đây

才被现实推到深渊
cái bèi xiànshí tuī dào shēnyuān
trái pây xen sứ thuây tao sân doen
Mới bị hiện thực đẩy đến vực sâu

我们差一点就不用说抱歉
wǒ·men chà yī diǎn jiù bùyòng shuō bàoqiàn
ủa mân tra i tẻn chiêu pu dung sua pao tren
Mình thiếu chút là không cần nói xin lỗi

差一点就能躲过离别那天
chà yī diǎn jiù néng duǒ guò líbié nà tiān
tra i tẻn chiêu nấng tủa cua lí pía na then
Thiếu chút là có thể trốn được ngày biệt ly ấy

最后谁都熬不过考验
zuìhòu shuí dōu áobuguò kǎoyàn
chuây hâu suấy tâu áo pu cua khảo den
Sau cùng chẳng ai chịu được thử thách

爱的差距何止是一点
ài de chàù hézhǐ shì yī diǎn
ai tơ tra chuy hứa chử sư i tẻn
Khoảng cách của yêu nào chỉ là một chút
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa