Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

Lời bài hát Rẽ Mây tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

窗外席卷过楼宇的风
chuāng wài xíjuǎn guò lóu yǔ de fēng
troang oai xí choẻn cua lấu ủy tơ phâng
Ngoài cửa sổ có cơn gió cuốn qua tòa nhà

藏匿着什么心事在暗涌
cángnì zhe shén·me xīnshì zài àn yǒng
tráng ni chưa sấn mơ xin sư chai an dủng
Ẩn giấu tâm sự gì đó đang thầm trào dâng

问你借过火点燃的梦
wèn nǐ jiè guòhuǒ diǎnrán de mèng
uân nỉ chia cua hủa tẻn rán tơ mâng
Giấc mộng từng hỏi mượn ngọn lửa anh châm cháy

照亮我眼底片刻的失神
zhàoliàng wǒ yǎndǐ piànkè de shīshén
chao leng ủa dẻn tỉ p'en khưa tơ sư sấn
Chiếu sáng sự thất thần thoáng chốc đáy mắt em

就算所有星辰熄灭
jiùsuàn suǒyǒu xīngchén xīmiè
chiêu xoan xủa dẩu xing trấn xi mia
Cho dù hết thảy sao kia tàn lụi

至少有你守候着我的黑夜
zhìshǎo yǒu nǐ shǒuhòu zhe wǒ de hēiyè
chư sảo dẩu nỉ sẩu hâu chưa ủa tơ hây dê
Chí ít có anh trông coi cho đêm đen của em

凛冽或热烈全都与你有关连
lǐnliè huò rèliè quándōu yǔ nǐ yǒuguān lián
lỉn liê hua rưa liê troén tu ủy nỉ dẩu quan lén
Lạnh lẽo hay nồng cháy tất cả đều liên quan đến anh

wooh
WOOH

在下次相遇前
zàixià cì xiāng yù qiān
chai xe trư xeng uy tren
Trước cuộc gặp lần sau

感谢你带我回到这人间
gǎnxiè nǐ dài wǒ huí dào zhè rénjiān
cản xia nỉ tai ủa huấy tao chưa rấn chen
Cảm ơn anh đưa em về đến thế gian này

我们像两片平行的相似的云
wǒ·men xiàng liǎng piān píngxíng de xiāngsì de yún
ủa mân xeng lẻng p'en p'ính xính tơ xeng sư tơ uýn
Chúng ta tựa hai áng mây song song nhau, tương tự nhau

在这个世界偏执地相互吸引
zài zhè·ge shìjiè piān zhí de xiānghù xīyǐn
chai chưa cưa sư chia p'en chứ tơ xeng hu xi ỉn
Tại thế giới này cố chấp mà thu hút lẫn nhau

我要怎样才能够闯进你的心
wǒ yào zěnyàng cáinéng gòu chuǎngjìn nǐ de xīn
ủa dao chẩn dang trái nấng câu troảng chin nỉ tơ xin
Em phải làm sao mới có thể bước vào trái tim anh

离很远又很近离很远又很近
lí hěn yuǎn yòu hěn jìn lí hěn yuǎn yòu hěn jìn
lí hẩn doẻn dâu hẩn chin lí hẩn doẻn dâu hẩn chin
Cách rất xa lại rất gần cách rất xa lại rất gần

我从未如此爱过谁一如爱你
wǒ cóngwèi rúcǐ ài guò shuí yīrú ài nǐ
ủa trúng uây rú trử ai cua suấy i rú ai nỉ
Em chưa từng yêu một ai như yêu anh thế này

爱你的浑浊胜过爱你的透明
ài nǐ de húnzhuó shèng guò ài nǐ de tòumíng
ai nỉ tơ huấn chúa sâng cua ai nỉ tơ thâu mính
Yêu những vết nhơ của anh hơn cả sự thanh bạch của anh

像天空会无条件接受那朵云
xiàng tiānkōng huì wútiáojiàn jiēshòu nà duǒ yún
xeng then khung huây ú théo chen chia sâu na tủa uýn
Tựa như bầu trời sẽ tiếp nhận áng mây ấy vô điều kiện

我对你的沉迷是不留任何的余地
wǒ duì nǐ de chénmí shì bù liúrèn hé de yúdì
ủa tuây nỉ tơ trấn mí sư pu liếu rân hứa tơ úy ti
Mê đắm em dành cho anh không để lại bất cứ đường lui nào

每一颗星下落不明
měi yī kē xīng xiàluò bùmíng
mẩy i khưa xing xe lua pu mính
Mỗi một ngôi sao biệt tăm biệt tích

而我的心等待你失物招领
ér wǒ de xīn děngdài nǐ shīwù zhāolǐng
ớ ủa tơ xin tẩng tai nỉ sư u chao lỉnh
Còn tim em đợi anh đến nhận món đồ thất lạc

梦境或绝境都有你如影随行
mèngjìng huò juéjìng dōu yǒu nǐ rú yǐng suí xíng
mâng ching hua chuế ching tâu dẩu nỉ rú ỉnh xuấy xính
Cõi mộng hay đường cùng đều có anh như chiếc bóng theo cùng

wooh

这一次不逃避
zhè yī cì bù táobì
chưa i trư pu tháo pi
Lần này sẽ không trốn tránh

纵使我千疮百孔还有你
zòngshǐ wǒ qiān chuāng bǎi kǒng hái yǒu nǐ
chung sử ủa tren troang pải khủng hái dẩu nỉ
Dù em có thương tích đầy mình vẫn có anh

我从未如此爱过谁一如爱你
wǒ cóngwèi rúcǐ ài guò shuí yīrú ài nǐ
ủa trúng uây rú trử ai cua suấy i rú ai nỉ
Em chưa từng yêu một ai như yêu anh thế này

爱你的浑浊胜过爱你的透明
ài nǐ de húnzhuó shèng guò ài nǐ de tòumíng
ai nỉ tơ huấn chúa sâng cua ai nỉ tơ thâu mính
Yêu những vết nhơ của anh hơn cả sự thanh bạch của anh

像天空会无条件接受那朵云
xiàng tiānkōng huì wútiáojiàn jiēshòu nà duǒ yún
xeng then khung huây ú théo chen chia sâu na tủa uýn
Tựa như bầu trời sẽ tiếp nhận áng mây ấy vô điều kiện

我对你的沉迷是不留任何的余地
wǒ duì nǐ de chénmí shì bù liúrèn hé de yúdì
ủa tuây nỉ tơ trấn mí sư pu liếu rân hứa tơ úy ti
Mê đắm em dành cho anh không để lại bất cứ đường lui nào

你是最温柔的坚定
nǐ shì zuì wēnróu de jiāndìng
nỉ sư chuây uân rấu tơ chen ting
Anh là sự kiên định dịu dàng nhất

是我此刻深陷阴影
shì wǒ cǐkè shēn xiàn yīnyǐng
sư ủa trử khưa sân xen in ỉnh
Là bình minh mà em vẫn cố hướng về

却依然向往的黎明
què yīrán xiàngwǎng de límíng
truê i rán xeng oảng tơ lí mính
Trong khi lún sâu trong bóng tối

我们像两片平行的相似的云
wǒ·men xiàng liǎng piān píngxíng de xiāngsì de yún
ủa mân xeng lẻng p'en p'ính xính tơ xeng sư tơ uýn
Chúng ta tựa hai áng mây song song nhau, tương tự nhau

在这个世界偏执地相互吸引
zài zhè·ge shìjiè piān zhí de xiānghù xīyǐn
chai chưa cưa sư chia p'en chứ tơ xeng hu xi ỉn
Tại thế giới này cố chấp mà thu hút lẫn nhau

我要怎样才能够闯进你的心
wǒ yào zěnyàng cáinéng gòu chuǎngjìn nǐ de xīn
ủa dao chẩn dang trái nấng câu troảng chin nỉ tơ xin
Em phải làm sao mới có thể bước vào trái tim anh

离很远又很近离很远又很近
lí hěn yuǎn yòu hěn jìn lí hěn yuǎn yòu hěn jìn
lí hẩn doẻn dâu hẩn chin lí hẩn doẻn dâu hẩn chin
Cách rất xa lại rất gần cách rất xa lại rất gần

我从未如此爱过谁一如爱你
wǒ cóngwèi rúcǐ ài guò shuí yīrú ài nǐ
ủa trúng uây rú trử ai cua suấy i rú ai nỉ
Em chưa từng yêu một ai như yêu anh thế này

爱你的浑浊胜过爱你的透明
ài nǐ de húnzhuó shèng guò ài nǐ de tòumíng
ai nỉ tơ huấn chúa sâng cua ai nỉ tơ thâu mính
Yêu những vết nhơ của anh hơn cả sự thanh bạch của anh

像天空会无条件接受那朵云
xiàng tiānkōng huì wútiáojiàn jiēshòu nà duǒ yún
xeng then khung huây ú théo chen chia sâu na tủa uýn
Tựa như bầu trời sẽ tiếp nhận áng mây ấy vô điều kiện

我对你的沉迷是不留任何的余地
wǒ duì nǐ de chénmí shì bù liúrèn hé de yúdì
ủa tuây nỉ tơ trấn mí sư pu liếu rân hứa tơ úy ti
Mê đắm em dành cho anh không để lại bất cứ đường lui nào
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa