Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

Lời bài hát TVậy Thì Lỡ Nhau tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你说过的话件件没着落
nǐ shuō guò ·dehuà jiàn jiàn méi zhuóluò
nỉ sua cua tơ hoa chen chen mấy chúa lua
Từng lời anh đã nói chẳng có chút đáng tin

除了那句玩笑离开我
chú·le nà jù wánxiào líkāi wǒ
trú lơ na chuy oán xeo lí khai ủa
Ngoại trừ câu nói đùa rời xa em

雨季一过云都降落
yǔjì yī guò yún dōu jiàngluò
ủy chi i cua uýn tâu cheng lua
Mùa mưa vừa qua mây hạ xuống cả

潮湿的只剩下我
cháoshì de zhǐ shèng xià wǒ
tráo sư tơ chử sâng xe ủa
Ướt lệ lúc này chỉ còn lại em

一阵混合你味道的晚风
yīzhèn hùnhé nǐ wèi·dao de wǎn fēng
i chân huân hứa nỉ uây tao tơ oản phâng
Một ngọn gió đêm vương mùi hương anh

就能轻易把眼睛吹红
jiù néng qīng·yì bǎ yǎn·jing chuī hóng
chiêu nấng tring i pả dẻn chinh truây húng
Dễ dàng thổi đôi mắt hoe đỏ

再小的城也没重逢
zài xiǎo de chéng yě méi chóngféng
chai xẻo tơ trấng dể mấy trúng phấng
Thành phố nhỏ mấy cũng không gặp lại

回忆地铁我还没下车
huíyì dìtiě wǒ hái méi xià chē
huấy i ti thỉa ủa hái mấy xe trưa
Em vẫn chưa xuống chuyến tàu hồi ức

你已经开门迎新乘客
nǐ yǐ·jing kāimén yíngxīn chéngkè
nỉ ỉ chinh khai mấn ính xin trấng khưa
Anh đã mở cánh cửa đón hành khách mới

我还怎么装作洒脱
wǒ hái zěn·me zhuāngzuò sǎ·tuo
ủa hái chẩn mơ choang chua xả thua
Sao em vẫn còn giả vờ cởi mở

你爱的人最好值得让你错过我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ cuòguò wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ trua cua ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh bỏ lỡ em

高朋满座我也能作见证的一个
gāopéngmǎnzuò wǒ yě néng zuò jiànzhèng de yī gè
cao p'ấng mản chua ủa dể nấng chua chen châng tơ i cưa
Khách quý chật nhà em cũng có thể làm một người chứng kiến

你了解我要试过血流成河
nǐ liǎojiě wǒ yào shì guò xiě liú chéng hé
nỉ léo chỉa ủa dao sư cua xỉa liếu trấng hứa
Anh biết em muốn thử cảm giác máu chảy thành sông

才肯甘心说放过
cái kěn gānxīn shuō fàng guò
trái khẩn can xin sua phang cua
Mới chịu cam lòng nói buông tay

你爱的人最好值得让你删了我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ shān le wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ san lơ ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh xóa bỏ em

你的文案换个读者彻夜去揣摩
nǐ de wén àn huàn gè dúzhě chèyè qù chuǎimó
nỉ tơ uấn an hoan cưa tú chửa trưa dê truy trỏai múa
Văn án của anh đổi đọc giả mới dùng cả đêm nghiền ngẫm

所幸心死了好过夜长梦多
suǒ xìng xīn sǐ le hǎoguò yèchángmèngduō
xủa xing xin xử lơ hảo cua dê cháng mâng tua
May thay lòng chết rồi tốt hơn đêm dài lắm mộng

回忆地铁我还没下车
huíyì dìtiě wǒ hái méi xià chē
huấy i ti thỉa ủa hái mấy xe trưa
Em vẫn chưa xuống chuyến tàu hồi ức

你已经开门迎新乘客
nǐ yǐ·jing kāimén yíngxīn chéngkè
nỉ ỉ chinh khai mấn ính xin trấng khưa
Anh đã mở cánh cửa đón hành khách mới

我还怎么装作洒脱
wǒ hái zěn·me zhuāngzuò sǎ·tuo
ủa hái chẩn mơ choang chua xả thua
Sao em vẫn còn giả vờ cởi mở

你爱的人最好值得让你错过我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ cuòguò wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ trua cua ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh bỏ lỡ em

高朋满座我也能作见证的一个
gāopéngmǎnzuò wǒ yě néng zuò jiànzhèng de yī gè
cao p'ấng mản chua ủa dể nấng chua chen châng tơ i cưa
Khách quý chật nhà em cũng có thể làm một người chứng kiến

你了解我要试过血流成河
nǐ liǎojiě wǒ yào shì guò xiě liú chéng hé
nỉ léo chỉa ủa dao sư cua xỉa liếu trấng hứa
Anh biết em muốn thử cảm giác máu chảy thành sông

才肯甘心说放过
cái kěn gānxīn shuō fàng guò
trái khẩn can xin sua phang cua
Mới chịu cam lòng nói buông tay

你爱的人最好值得让你删了我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ shān le wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ san lơ ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh xóa bỏ em

你的文案换个读者彻夜去揣摩
nǐ de wén àn huàn gè dúzhě chèyè qù chuǎimó
nỉ tơ uấn an hoan cưa tú chửa trưa dê truy trỏai múa
Văn án của anh đổi đọc giả mới dùng cả đêm nghiền ngẫm

所幸心死了好过夜长梦多
suǒ xìng xīn sǐ le hǎoguò yèchángmèngduō
xủa xing xin xử lơ hảo cua dê cháng mâng tua
May thay lòng chết rồi tốt hơn đêm dài lắm mộng

你爱的人最好值得让你错过我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ cuòguò wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ trua cua ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh bỏ lỡ em

高朋满座我也能作见证的一个
gāopéngmǎnzuò wǒ yě néng zuò jiànzhèng de yī gè
cao p'ấng mản chua ủa dể nấng chua chen châng tơ i cưa
Khách quý chật nhà em cũng có thể làm một người chứng kiến

你了解我要试过血流成河
nǐ liǎojiě wǒ yào shì guò xiě liú chéng hé
nỉ léo chỉa ủa dao sư cua xỉa liếu trấng hứa
Anh biết em muốn thử cảm giác máu chảy thành sông

才肯甘心说放过
cái kěn gānxīn shuō fàng guò
trái khẩn can xin sua phang cua
Mới chịu cam lòng nói buông tay

你爱的人最好值得让你删了我
nǐ ài de rén zuìhǎo zhídé ràng nǐ shān le wǒ
nỉ ai tơ rấn chuây hảo chứ tứa rang nỉ san lơ ủa
Người anh yêu tốt nhất xứng đáng để anh xóa bỏ em

你的文案换个读者彻夜去揣摩
nǐ de wén àn huàn gè dúzhě chèyè qù chuǎimó
nỉ tơ uấn an hoan cưa tú chửa trưa dê truy trỏai múa
Văn án của anh đổi đọc giả mới dùng cả đêm nghiền ngẫm

所幸心死了好过夜长梦多
suǒ xìng xīn sǐ le hǎoguò yèchángmèngduō
xủa xing xin xử lơ hảo cua dê cháng mâng tua
May thay lòng chết rồi tốt hơn đêm dài lắm mộng
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa