Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

06/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

Lời bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一个人在重温电影桥段
yī gèrén zài chóngwēn diànyǐng qiáo duàn
i cưa rấn chai trúng uân ten ỉnh tréo toan
Một mình em ôn lại những cảnh phim

谁又会喜欢心酸
shuí yòu huì xǐ·huan xīnsuān
suấy dâu huây xỉ hoan xin xoan
Ai lại yêu thích xót xa chứ

回忆总在添乱
huíyì zǒng zài tiānluàn
huấy i chủng chai then loan
Hồi ức cứ mãi thêm phiền

我真情被你用假意交换
wǒ zhēnqíng bèi nǐ yòng jiǎyì jiāohuàn
ủa chân trính pây nỉ dung chẻ i cheo hoan

Chân tình em bị anh dùng giả dối trao đổi

相拥的温暖变抱怨
xiāng yōng de wēnnuǎn biàn bào·yuàn
xeng dung tơ uân noản pen pao doen
Hơi ấm của vòng ôm thành oán giận

等不到救援
děng bùdào jiùyuán
tẩng pu tao chiêu doén
Không đợi được cứu viện

无法逆转被迫成全
wúfǎ nìzhuǎn bèipò chéngquán
ú phả ni choản pây p'ua trấng troén
Không thể xoay chuyển bị ép tác thành

要断难断左右悲欢
yào duàn nán duàn zuǒyòu bēi huān
dao toan nán toan chủa dâu pây hoan
Dây dưa khó dứt chi phối tâm trạng

如你所愿我们被推向边缘
rú nǐ suǒ yuàn wǒ·men bèi tuī xiàng biānyuán
rú nỉ xủa doen ủa mân pây thuây xeng pen doén
Như anh mong muốn chúng ta bị đẩy đến bờ vực

站在对立两端
zhàn zài duìlì liǎng duān
chan chai tuây li lẻng toan
Đứng ở hai đầu đối lập

从信誓旦旦走到了毫不相干
cóng xìnshìdàndàn zǒu dào le háo bùxiānggān
trúng xin sư tan tan chẩu tao lơ háo pu xeng can
Từ lời thề son sắt đi đến chẳng còn liên can

那一些情感酝酿后成了遗憾
nà yīxiē qínggǎn yùnniàng hòu chéng le yíhàn
na i xia trính cản uyn neng hâu trấng lơ í han
Những tình cảm ấy được ấp ủ rồi thành nuối tiếc

我是你得到答案前的试错阶段
wǒ shì nǐ dédào dá'àn qiān de shì cuò jiēduàn
ủa sư nỉ tứa tao tá an tren tơ sư trua chia toan
Em là giai đoạn thử và sai trước khi anh tìm được đáp án

会轻易被推翻
huì qīng·yì bèi tuīfān
huây tring i pây thuây phan
Sẽ dễ dàng bị phủ định

从海枯石烂妥协成顺其自然
cóng hǎikūshílàn tuǒxié chéng shùn qí zìrán
trúng hải khu sứ lan thủa xía trấng suân trí chư rán
Từ biển cạn đá mòn thoả hiệp thành thuận theo tự nhiên

并不强求你把错误写满
bìngbù qiǎngqiǔ nǐ bǎ cuòwù xiě mǎn
ping pu trẻng triếu nỉ pả trua u xỉa mản
Em không cưỡng ép anh viết trọn sai lầm

我不是你的答案不该有期盼
wǒ bù·shi nǐ de dá'àn bùgāi yǒu qī pàn
ủa pu sư nỉ tơ tá an pu cai dẩu tri p'an
Em không là đáp án của anh không nên có hy vọng

我真情被你用假意交换
wǒ zhēnqíng bèi nǐ yòng jiǎyì jiāohuàn
ủa chân trính pây nỉ dung chẻ i cheo hoan

Chân tình em bị anh dùng giả dối trao đổi

相拥的温暖变抱怨
xiāng yōng de wēnnuǎn biàn bào·yuàn
xeng dung tơ uân noản pen pao doen
Hơi ấm của vòng ôm thành oán giận

等不到救援
děng bùdào jiùyuán
tẩng pu tao chiêu doén
Không đợi được cứu viện

无法逆转被迫成全
wúfǎ nìzhuǎn bèipò chéngquán
ú phả ni choản pây p'ua trấng troén
Không thể xoay chuyển bị ép tác thành

要断难断左右悲欢
yào duàn nán duàn zuǒyòu bēi huān
dao toan nán toan chủa dâu pây hoan
Dây dưa khó dứt chi phối tâm trạng

如你所愿我们被推向边缘
rú nǐ suǒ yuàn wǒ·men bèi tuī xiàng biānyuán
rú nỉ xủa doen ủa mân pây thuây xeng pen doén
Như anh mong muốn chúng ta bị đẩy đến bờ vực

站在对立两端
zhàn zài duìlì liǎng duān
chan chai tuây li lẻng toan
Đứng ở hai đầu đối lập

从信誓旦旦走到了毫不相干
cóng xìnshìdàndàn zǒu dào le háo bùxiānggān
trúng xin sư tan tan chẩu tao lơ háo pu xeng can
Từ lời thề son sắt đi đến chẳng còn liên can

那一些情感酝酿后成了遗憾
nà yīxiē qínggǎn yùnniàng hòu chéng le yíhàn
na i xia trính cản uyn neng hâu trấng lơ í han
Những tình cảm ấy được ấp ủ rồi thành nuối tiếc

我是你得到答案前的试错阶段
wǒ shì nǐ dédào dá'àn qiān de shì cuò jiēduàn
ủa sư nỉ tứa tao tá an tren tơ sư trua chia toan
Em là giai đoạn thử và sai trước khi anh tìm được đáp án

会轻易被推翻
huì qīng·yì bèi tuīfān
huây tring i pây thuây phan
Sẽ dễ dàng bị phủ định

从海枯石烂妥协成顺其自然
cóng hǎikūshílàn tuǒxié chéng shùn qí zìrán
trúng hải khu sứ lan thủa xía trấng suân trí chư rán
Từ biển cạn đá mòn thoả hiệp thành thuận theo tự nhiên

并不强求你把错误写满
bìngbù qiǎngqiǔ nǐ bǎ cuòwù xiě mǎn
ping pu trẻng triếu nỉ pả trua u xỉa mản
Em không cưỡng ép anh viết trọn sai lầm

我不是你的答案不该有期盼
wǒ bù·shi nǐ de dá'àn bùgāi yǒu qī pàn
ủa pu sư nỉ tơ tá an pu cai dẩu tri p'an
Em không là đáp án của anh không nên có hy vọng

从信誓旦旦走到了毫不相干
cóng xìnshìdàndàn zǒu dào le háo bùxiānggān
trúng xin sư tan tan chẩu tao lơ háo pu xeng can
Từ lời thề son sắt đi đến chẳng còn liên can

那一些情感酝酿后成了遗憾
nà yīxiē qínggǎn yùnniàng hòu chéng le yíhàn
na i xia trính cản uyn neng hâu trấng lơ í han
Những tình cảm ấy được ấp ủ rồi thành nuối tiếc

我是你得到答案前的试错阶段
wǒ shì nǐ dédào dá'àn qiān de shì cuò jiēduàn
ủa sư nỉ tứa tao tá an tren tơ sư trua chia toan
Em là giai đoạn thử và sai trước khi anh tìm được đáp án

会轻易被推翻
huì qīng·yì bèi tuīfān
huây tring i pây thuây phan
Sẽ dễ dàng bị phủ định

从海枯石烂妥协成顺其自然
cóng hǎikūshílàn tuǒxié chéng shùn qí zìrán
trúng hải khu sứ lan thủa xía trấng suân trí chư rán
Từ biển cạn đá mòn thoả hiệp thành thuận theo tự nhiên

并不强求你把错误写满
bìngbù qiǎngqiǔ nǐ bǎ cuòwù xiě mǎn
ping pu trẻng triếu nỉ pả trua u xỉa mản
Em không cưỡng ép anh viết trọn sai lầm

我不是你的答案不该有期盼
wǒ bù·shi nǐ de dá'àn bùgāi yǒu qī pàn
ủa pu sư nỉ tơ tá an pu cai dẩu tri p'an
Em không là đáp án của anh không nên có hy vọng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa