Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

08/02/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

Lời bài hát Khó Có Được Người Tình tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如早春初醒催促我的心
rú zǎochūn chū xǐng cuīcù wǒ de xīn
rú chảo truân tru xỉnh truây tru ủa tơ xin
Tựa sớm xuân mới tỉnh thúc dục con tim tôi

将不可再等
jiāng bùkě zài děng
cheng pu khửa chai tẩng
Không thể đợi chờ nữa

含情待放那岁月
hánqíng dāi fàng nà suìyuè
hán trính tai phang na xuây duê
Quãng giời gian tình chớm nở

空出了痴心令人动心
kōng chū le chīxīn lìng rén dòngxīn
khung tru lơ trư xin linh rấn tung xin
Quãng giời gian tình chớm nở làm người ta động lòng

幸福的光阴它不会偏心
xìngfú de guāngyīn tā bù huì piānxīn
xing phú tơ quang in tha pu huây p'en xin
Những tháng năm hạnh phúc nó sẽ không bất công

将分给每颗心
jiāng fēn gěi měi kē xīn
cheng phân cẩy mẩy khưa xin
Sẽ chia đều mỗi con tim

情缘亦远亦近将交错一生
qíng yuán yì yuǎn yì jìn jiāng jiāocuò yīshēng
trính doén i doẻn i chin cheng cheo trua i sâng
Tình duyên xa cũng lại gần sẽ giao thoa cả đời

情侣爱得更甚
qínglǚ ài dé gèng shèn
trính lủy ai tứa câng sân
Tình nhân yêu càng thêm nhiều

甜蜜地与爱人风里飞奔
tiánmì de yǔ ài·ren fēng lǐ fēibēn
thén mi tơ ủy ai rấn phâng lỉ phây pân
Ngọt ngào cùng người yêu bay chạy trong gió

高声欢呼你有情不枉这生
gāoshēng huānhū nǐ yǒuqíng bù wǎng zhè shēng
cao sâng hoan hu nỉ dẩu trính pu oảng chưa sâng
Lớn tiếng hoan hô người có tình không phí đời này

一声你愿意一声我愿意
yī shēng nǐ yuànyì yī shēng wǒ yuànyì
i sâng nỉ doen i i sâng ủa doen i
Một tiếng em đồng ý một tiếng anh bằng lòng

惊天爱再没遗憾
jīng tiān ài zài méi yíhàn
ching then ai chai mấy í han
Yêu hết mình không để lại tiếc nuối

明月雾里照人相爱相亲
míng yuè wù lǐ zhào rén xiāng ài xiāngqīn
mính duê u lỉ chao rấn xeng ai xeng trin
Dưới sương trăng sáng chiếu soi

让对对的恋人增添性感
ràng duì duì de liànrén zēngtiān xìng gǎn
rang tuây tuây tơ len rấn châng then xing cản
Bóng kẻ yêu nhau làm những đôi tình nhân tăng thêm gợi cảm

一些恋爱变恨
yīxiē liànài biàn hèn
i xia len ai pen hân
Một vài yêu hoá thành hận

更多恋爱故事动人
gèng duō liànài gùshì dòngrén
câng tua len ai cu sư tung rấn
Càng nhiều là chuyện tình động lòng người

划上了丝丝美感
huá shàng le sī sī měigǎn
hóa sang lơ xư xư mẩy cản
Vạch lên từng tia mỹ cảm

幸福的光阴它不会偏心
xìngfú de guāngyīn tā bù huì piānxīn
xing phú tơ quang in tha pu huây p'en xin
Những tháng năm hạnh phúc nó sẽ không bất công

将分给每颗心
jiāng fēn gěi měi kē xīn
cheng phân cẩy mẩy khưa xin
Sẽ chia đều mỗi con tim 

情缘亦远亦近将交错一生
qíng yuán yì yuǎn yì jìn jiāng jiāocuò yīshēng
trính doén i doẻn i chin cheng cheo trua i sâng
Tình duyên xa cũng lại gần sẽ giao thoa cả đời

情侣爱得更甚
qínglǚ ài dé gèng shèn
trính lủy ai tứa câng sân
Tình nhân yêu càng thêm nhiều

甜蜜地与爱人风里飞奔
tiánmì de yǔ ài·ren fēng lǐ fēibēn
thén mi tơ ủy ai rấn phâng lỉ phây pân
Ngọt ngào cùng người yêu bay chạy trong gió

高声欢呼你有情不枉这生
gāoshēng huānhū nǐ yǒuqíng bù wǎng zhè shēng
cao sâng hoan hu nỉ dẩu trính pu oảng chưa sâng
Lớn tiếng hoan hô người có tình không phí đời này

一声你愿意一声我愿意
yī shēng nǐ yuànyì yī shēng wǒ yuànyì
i sâng nỉ doen i i sâng ủa doen i
Một tiếng em đồng ý một tiếng anh bằng lòng

惊天爱再没遗憾
jīng tiān ài zài méi yíhàn
ching then ai chai mấy í han
Yêu hết mình không để lại tiếc nuối

明月雾里照人相爱相亲
míng yuè wù lǐ zhào rén xiāng ài xiāngqīn
mính duê u lỉ chao rấn xeng ai xeng trin
Dưới sương trăng sáng chiếu soi

让对对的恋人增添性感
ràng duì duì de liànrén zēngtiān xìng gǎn
rang tuây tuây tơ len rấn châng then xing cản
Bóng kẻ yêu nhau làm những đôi tình nhân tăng thêm gợi cảm

一些恋爱变恨
yīxiē liànài biàn hèn
i xia len ai pen hân
Một vài yêu hoá thành hận

更多恋爱故事动人
gèng duō liànài gùshì dòngrén
câng tua len ai cu sư tung rấn
Càng nhiều là chuyện tình động lòng người

划上了丝丝美感
huá shàng le sī sī měigǎn
hóa sang lơ xư xư mẩy cản
Vạch lên từng tia mỹ cảm

一些恋爱变恨
yīxiē liànài biàn hèn
i xia len ai pen hân
Một vài yêu hoá thành hận

更多恋爱故事动人
gèng duō liànài gùshì dòngrén
câng tua len ai cu sư tung rấn
Càng nhiều là chuyện tình động lòng người

划上了丝丝美感
huá shàng le sī sī měigǎn
hóa sang lơ xư xư mẩy cản
Vạch lên từng tia mỹ cảm

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chôn Bước Nơi Đây - Nghiêu Thuận Vũ

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Chôn Bước Nơi Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa