Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

08/02/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

Lời bài hát Dần Hiểu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

坏情绪塞进枕头
huài qíng·xù sāi jìn zhěn·tou
hoai trính xuy xai chin chẩn thấu
Giấu tâm tình bất ổn vào gối đầu

继续梦有你的梦
jìxù mèng yǒu nǐ de mèng
chi xuy mâng dẩu nỉ tơ mâng
Tiếp tục mơ giấc mộng có anh

寂寞围城的牢笼没有留下一个窗口
jìmò wéichéng de láolóng méi·yǒu liú xià yī gè chuāngkǒu
chi mua uấy trấng tơ láo lúng mấy dẩu liếu xe i cưa troang khẩu
Cô đơn bao vây thành lồng giam chẳng chừa lại ô cửa sổ

越言不由衷越是自告奋勇
yuè yánbùyóuzhōng yuè shì zìgàofènyǒng
duê dén pu dấu chung duê sư chư cao phân dủng
Càng nói trái với lòng càng là anh dũng xung phong

也许另一个时空
yěxǔ lìng yī gè shí kōng
dể xủy ling i cưa sứ khung
Có lẽ tại một thời không khác

我们还十指紧扣
wǒ·men hái shí zhǐ jǐn kòu
ủa mân hái sứ chử chỉn khâu
Đôi ta vẫn mười ngón đan chặt

在我的日记本里记录下有你的笑容
zài wǒ de rìjì běn lǐ jìlù xià yǒu nǐ de xiàoróng
chai ủa tơ rư chi pẩn lỉ chi lu xe dẩu nỉ tơ xeo rúng
Trong nhật ký của em có ghi lại nụ cười anh

越是深爱的越难得有始有终
yuè shì shēn ài de yuè nándé yǒushǐyǒuzhōng
duê sư sân ai tơ duê nán tứa dẩu sử dẩu chung
Tình càng sâu đậm càng khó có thuỷ có chung

我会慢慢离开慢慢习惯慢慢释怀
wǒ huì màn màn líkāi màn màn xíguān màn màn shì huái
ủa huây man man lí khai man man xí quan man man sư hoái
Em sẽ dần dần rời đi dần dần thích ứng, dần dần buông bỏ

也试着慢慢不再抗拒没有你的未来
yě shì zhe màn màn bù zài kàngjù méi·yǒu nǐ de wèilái
dể sư chưa man man pu chai khang chuy mấy dẩu nỉ tơ uây lái
Cũng thử dần thôi kháng cự tương lai không còn anh

或许我慢慢明白也接受了新的挚爱
huòxǔ wǒ màn màn míng·bai yě jiēshòu le xīn de zhì'ài
hua xủy ủa man man mính pái dể chia sâu lơ xin tơ chư ai
Có lẽ em sẽ dần hiểu cũng sẽ chấp nhận một cuộc tình mới

不再是那个为你傻傻流泪的小孩
bù zài shì nà·ge wèi nǐ shǎ shǎ liú lèi de xiǎo hái
pu chai sư na cưa uây nỉ sả sả liếu lây tơ xẻo hái
Không còn là cô bé ngốc nghếch rơi lệ vì anh khi xưa

也许慢慢等待还是没人陪我看海
yěxǔ màn màn děngdài hái·shi méi rén péi wǒ kàn hǎi
dể xủy man man tẩng tai hái sư mấy rấn p'ấy ủa khan hải
Có lẽ dần dần chờ đợi vẫn không đợi được người cùng em ngắm biển

又或者兜兜转转习惯对着影子独白
yòu huòzhě dōu·dou zhuǎn zhuǎn xíguān duì zhe yǐng·zi dúbái
dâu hua chửa tâu tâu choản choản xí quan tuây chưa ỉnh chư tú pái
Lại hoặc là quanh đi quẩn về quen việc độc thoại với chiếc bóng

尝试过慢慢去爱可是热情捡不回来
chángshì guò màn màn qù ài kěshì rèqíng jiǎn bù huílái
tráng sư cua man man truy ai khửa sư rưa trính chẻn pu huấy lái
Từng thử dần trao yêu thương nhưng chẳng tìm được nhiệt tình khi xưa

念旧的人最终被时间打败
niànjiù de rén zuìzhōng bèi shíjiān dǎbài
nen chiêu tơ rấn chuây chung pây sứ chen tả pai
Người thích hoài niệm đến cùng bị thời gian đánh bại

也许另一个时空
yěxǔ lìng yī gè shí kōng
dể xủy ling i cưa sứ khung
Có lẽ tại một thời không khác

我们还十指紧扣
wǒ·men hái shí zhǐ jǐn kòu
ủa mân hái sứ chử chỉn khâu
Đôi ta vẫn mười ngón đan chặt

在我的日记本里记录下有你的笑容
zài wǒ de rìjì běn lǐ jìlù xià yǒu nǐ de xiàoróng
chai ủa tơ rư chi pẩn lỉ chi lu xe dẩu nỉ tơ xeo rúng
Trong nhật ký của em có ghi lại nụ cười anh

越是深爱的越难得有始有终
yuè shì shēn ài de yuè nándé yǒushǐyǒuzhōng
duê sư sân ai tơ duê nán tứa dẩu sử dẩu chung
Tình càng sâu đậm càng khó có thuỷ có chung

我会慢慢离开慢慢习惯慢慢释怀
wǒ huì màn màn líkāi màn màn xíguān màn màn shì huái
ủa huây man man lí khai man man xí quan man man sư hoái
Em sẽ dần dần rời đi dần dần thích ứng, dần dần buông bỏ

也试着慢慢不再抗拒没有你的未来
yě shì zhe màn màn bù zài kàngjù méi·yǒu nǐ de wèilái
dể sư chưa man man pu chai khang chuy mấy dẩu nỉ tơ uây lái
Cũng thử dần thôi kháng cự tương lai không còn anh

或许我慢慢明白也接受了新的挚爱
huòxǔ wǒ màn màn míng·bai yě jiēshòu le xīn de zhì'ài
hua xủy ủa man man mính pái dể chia sâu lơ xin tơ chư ai
Có lẽ em sẽ dần hiểu cũng sẽ chấp nhận một cuộc tình mới

不再是那个为你傻傻流泪的小孩
bù zài shì nà·ge wèi nǐ shǎ shǎ liú lèi de xiǎo hái
pu chai sư na cưa uây nỉ sả sả liếu lây tơ xẻo hái
Không còn là cô bé ngốc nghếch rơi lệ vì anh khi xưa

也许慢慢等待还是没人陪我看海
yěxǔ màn màn děngdài hái·shi méi rén péi wǒ kàn hǎi
dể xủy man man tẩng tai hái sư mấy rấn p'ấy ủa khan hải
Có lẽ dần dần chờ đợi vẫn không đợi được người cùng em ngắm biển

又或者兜兜转转习惯对着影子独白
yòu huòzhě dōu·dou zhuǎn zhuǎn xíguān duì zhe yǐng·zi dúbái
dâu hua chửa tâu tâu choản choản xí quan tuây chưa ỉnh chư tú pái
Lại hoặc là quanh đi quẩn về quen việc độc thoại với chiếc bóng

尝试过慢慢去爱可是热情捡不回来
chángshì guò màn màn qù ài kěshì rèqíng jiǎn bù huílái
tráng sư cua man man truy ai khửa sư rưa trính chẻn pu huấy lái
Từng thử dần trao yêu thương nhưng chẳng tìm được nhiệt tình khi xưa

念旧的人最终被时间打败
niànjiù de rén zuìzhōng bèi shíjiān dǎbài
nen chiêu tơ rấn chuây chung pây sứ chen tả pai
Người thích hoài niệm đến cùng bị thời gian đánh bại
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chôn Bước Nơi Đây - Nghiêu Thuận Vũ

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Chôn Bước Nơi Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Tựa Thuỷ Tiên - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Tựa Thuỷ Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phải Cai Em Thế Nào - Luân Tang

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Phải Cai Em Thế Nào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lặng Im – Zkaaai

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lặng Im qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa