Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

07/02/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

Lời bài hát Hoang Mạc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

沙丘的骆驼在等一场雨过
shāqiū de luò·tuo zài děng yī chǎng yǔ guò
sa triêu tơ lua thúa chai tẩng i trảng ủy cua
Lạc đà nơi cồn cát đang đợi một cơn mưa qua

再严峻的干涸有水就能解渴
zài yánjùn de gānhé yǒu shuǐ jiù néng jiěkě
chai dén chuyn tơ can hứa dẩu suẩy chiêu nấng chỉa khửa
Khô cạn có gay gắt nữa có nước là có thể giải khát

那是不是说如此悲伤的我
nà shì bù·shi shuō rúcǐ bēishāng de wǒ
na sư pu sư sua rú trử pây sang tơ ủa
Vậy có phải là nói em chứa đựng sầu âu này

只要哭过就能够解脱
zhǐyào kū guò jiù nénggòu jiětuō
chử dao khu cua chiêu nấng câu chỉa thua
Chỉ cần khóc là có thể giải thoát

感情是什么没人能参破
gǎnqíng shì shén·me méi rén néng cān pò
cản trính sư sấn mơ mấy rấn nấng tran p'ua
Rút cục tình là gì chẳng ai vạch rõ được

上帝或佛陀不过自圆其说
Shàngdì huò fótuó bùguò zìyuánqíshuō
sang ti hua phú thúa pu cua chư doén trí sua
Thượng đế hoặc Phật Đà chẳng qua tự bào chữa

爱是枚禁果怪我自甘堕落
ài shì méi jìn guǒ guài wǒ zìgānduòluò
ai sư mấy chin của quai ủa chư can tua lua
Yêu là thứ trái cấm trách em đắm mình trong truỵ lạc

若放下执着是否能够立地成佛
ruò fàngxià zhízhuó shìfǒu nénggòu lìdì chéngfó
rua phang xe chứ chúa sư phẩu nấng câu li ti trấng phú
Nếu buông xuống cố chấp phải chăng có thể lập tức thành Phật

鲜艳的花朵从不属于荒漠
xiānyàn de huāduǒ cóng bù shǔyú huāngmò
xen den tơ hoa tủa trúng pu sủ úy hoang mua
Bông hoa tươi tắn chẳng từng thuộc về hoang mạc

我慢慢地懂了你不属于我
wǒ màn màn de dǒng le nǐ bù shǔyú wǒ
ủa man man tơ tủng lơ nỉ pu sủ úy ủa
Em chầm chậm hiểu ra anh không thuộc về em

贫瘠的山河留不住游客
pínjí de shānhé liú bù zhù yóukè
p'ín chí tơ san hứa liếu pu chu dấu khưa
Núi sông cằn cỗi không giữ được chân du khách

我在奢求些什么
wǒ zài shē qiú xiē shén·me
ủa chai sưa triếu xia sấn mơ
Em đang tham cầu những gì đây

有谁会爱上这孤寂的荒漠
yǒu shuí huì ài shàng zhè gūjì de huāngmò
dẩu suấy huây ai sang chưa cu chi tơ hoang mua
Có ai sẽ đem lòng yêu hoang mạc cô tịch này

若再有人跋涉目送既可
ruò zài yǒu rén báshè mùsòng jì kě
rua chai dẩu rấn pá sưa mu xung chi khửa
Nếu còn có người lặn lội nhìn thôi là được

我不值得能够被人爱着
wǒ bùzhí dé nénggòu bèi rén ài zhe
ủa pu chứ tứa nấng câu pây rấn ai chưa
Em không đáng có thể được ai đó thương

感情是什么没人能参破
gǎnqíng shì shén·me méi rén néng cān pò
cản trính sư sấn mơ mấy rấn nấng tran p'ua
Rút cục tình là gì chẳng ai vạch rõ được

上帝或佛陀不过自圆其说
Shàngdì huò fótuó bùguò zìyuánqíshuō
sang ti hua phú thúa pu cua chư doén trí sua
Thượng đế hoặc Phật Đà chẳng qua tự bào chữa

爱是枚禁果怪我自甘堕落
ài shì méi jìn guǒ guài wǒ zìgānduòluò
ai sư mấy chin của quai ủa chư can tua lua
Yêu là thứ trái cấm trách em đắm mình trong truỵ lạc

若放下执着是否能够立地成佛
ruò fàngxià zhízhuó shìfǒu nénggòu lìdì chéngfó
rua phang xe chứ chúa sư phẩu nấng câu li ti trấng phú
Nếu buông xuống cố chấp phải chăng có thể lập tức thành Phật

鲜艳的花朵从不属于荒漠
xiānyàn de huāduǒ cóng bù shǔyú huāngmò
xen den tơ hoa tủa trúng pu sủ úy hoang mua
Bông hoa tươi tắn chẳng từng thuộc về hoang mạc

我慢慢地懂了你不属于我
wǒ màn màn de dǒng le nǐ bù shǔyú wǒ
ủa man man tơ tủng lơ nỉ pu sủ úy ủa
Em chầm chậm hiểu ra anh không thuộc về em

贫瘠的山河留不住游客
pínjí de shānhé liú bù zhù yóukè
p'ín chí tơ san hứa liếu pu chu dấu khưa
Núi sông cằn cỗi không giữ được chân du khách

我在奢求些什么
wǒ zài shē qiú xiē shén·me
ủa chai sưa triếu xia sấn mơ
Em đang tham cầu những gì đây

有谁会爱上这孤寂的荒漠
yǒu shuí huì ài shàng zhè gūjì de huāngmò
dẩu suấy huây ai sang chưa cu chi tơ hoang mua
Có ai sẽ đem lòng yêu hoang mạc cô tịch này

若再有人跋涉目送既可
ruò zài yǒu rén báshè mùsòng jì kě
rua chai dẩu rấn pá sưa mu xung chi khửa
Nếu còn có người lặn lội nhìn thôi là được

我不值得能够被人爱着
wǒ bùzhí dé nénggòu bèi rén ài zhe
ủa pu chứ tứa nấng câu pây rấn ai chưa
Em không đáng có thể được ai đó thương

鲜艳的花朵从不属于荒漠
xiānyàn de huāduǒ cóng bù shǔyú huāngmò
xen den tơ hoa tủa trúng pu sủ úy hoang mua
Bông hoa tươi tắn chẳng từng thuộc về hoang mạc

我慢慢地懂了你不属于我
wǒ màn màn de dǒng le nǐ bù shǔyú wǒ
ủa man man tơ tủng lơ nỉ pu sủ úy ủa
Em chầm chậm hiểu ra anh không thuộc về em

贫瘠的山河留不住游客
pínjí de shānhé liú bù zhù yóukè
p'ín chí tơ san hứa liếu pu chu dấu khưa
Núi sông cằn cỗi không giữ được chân du khách

我在奢求些什么
wǒ zài shē qiú xiē shén·me
ủa chai sưa triếu xia sấn mơ
Em đang tham cầu những gì đây

有谁会爱上这孤寂的荒漠
yǒu shuí huì ài shàng zhè gūjì de huāngmò
dẩu suấy huây ai sang chưa cu chi tơ hoang mua
Có ai sẽ đem lòng yêu hoang mạc cô tịch này

若再有人跋涉目送既可
ruò zài yǒu rén báshè mùsòng jì kě
rua chai dẩu rấn pá sưa mu xung chi khửa
Nếu còn có người lặn lội nhìn thôi là được

我不值得能够被人爱着
wǒ bùzhí dé nénggòu bèi rén ài zhe
ủa pu chứ tứa nấng câu pây rấn ai chưa
Em không đáng có thể được ai đó thương
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chôn Bước Nơi Đây - Nghiêu Thuận Vũ

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Chôn Bước Nơi Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Tựa Thuỷ Tiên - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Tựa Thuỷ Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phải Cai Em Thế Nào - Luân Tang

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Phải Cai Em Thế Nào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lặng Im – Zkaaai

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lặng Im qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phát Bài Khác - Đường Tư Miểu

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Phát Bài Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới - Tiểu A Thất

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nghe Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sau Này Mới Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa