Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

07/02/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

Lời bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

做不成你的情人我仍感激
zuò bùchéng nǐ díqíng rén wǒ réng gǎnjī
chua pu trấng nỉ tí trính rấn ủa rấng cản chi
Không thể thành người yêu của anh em vẫn cảm kích

很爱很爱你所以愿意不牵绊你
hěn ài hěn ài nǐ suǒyǐ yuànyì bù qiān bàn nǐ
hẩn ai hẩn ai nỉ xủa ỉ doen i pu tren pan nỉ
Rất yêu rất yêu anh thế nên bằng lòng không cản trở anh

往更多幸福的地方飞去
wǎng gèng duō xìngfú de dìfāng fēi qù
oảng câng tua xing phú tơ ti phang phây truy
Bay về nơi nhiều hạnh phúc hơn

想为你做件事让你更快乐的事
xiǎng wèi nǐ zuò jiàn shì ràng nǐ gèng kuàilè de shì
xẻng uây nỉ chua chen sư rang nỉ câng khoai lưa tơ sư
Muốn làm điều gì đó cho anh điều có thể khiến anh thêm vui

好在你的心中埋下我的名字
hǎozài nǐ de xīnzhōng mái xià wǒ de míng·zi
hảo chai nỉ tơ xin chung mái xe ủa tơ mính chư
Để mà chôn xuống tên em vào trong tim anh

求时间趁着你不注意的时候
qiú shíjiān chèn zhe nǐ bù zhùyì de shí·hou
triếu sứ chen trân chưa nỉ pu chu i tơ sứ hâu
Xin thời gian nhân lúc anh không để ý

悄悄地把这种子酿成果实
qiāoqiāo de bǎ zhè zhǒng·zi niàng chéngguǒ shí
treo treo tơ pả chưa chủng chư neng trấng của sứ
Lặng lẽ ủ cho hạt mầm này kết quả

我想她的确是更适合你的女子
wǒ xiǎng tā díquè shì gèng shìhé nǐ de nǔzǐ
ủa xẻng tha tí truê sư câng sư hứa nỉ tơ nủy chư
Em nghĩ cô ấy đích thực là cô gái hợp với anh hơn

我太不够温柔优雅成熟懂事
wǒ tài bùgòu wēnróu yōuyǎ chéngshú dǒngshì
ủa thai pu câu uân rấu dâu dả trấng sú tủng sư
Em quá không đủ dịu dàng nho nhã chín chắn hiểu chuyện

如果我退回到好朋友的位置
rúguǒ wǒ tuìhuí dào hǎo péng·you de wèi·zhi
rú của ủa thuây huấy tao hảo p'ấng dẩu tơ uây chư
Nếu em lui về vị trí của người bạn tốt

你也就不再需要
nǐ yě jiù bù zài xūyào
nỉ dể chiêu pu chai xuy dao
Anh cũng không còn cần

为难成这样子
wéinán chéng zhèyàng zǐ
uấy nán trấng chưa dang chử
Khó xử thành thế này

很爱很爱你所以愿意舍得让你
hěn ài hěn ài nǐ suǒyǐ yuànyì shě·de ràng nǐ
hẩn ai hẩn ai nỉ xủa ỉ doen i sửa tứa rang nỉ
Rất yêu rất yêu anh thế nên bằng lòng cam chịu để anh

往更多幸福的地方飞去
wǎng gèng duō xìngfú de dìfāng fēi qù
oảng câng tua xing phú tơ ti phang phây truy
Bay về nơi nhiều hạnh phúc hơn

很爱很爱你只有让你拥有爱情
hěn ài hěn ài nǐ zhǐyǒu ràng nǐ yōngyǒu àiqíng
hẩn ai hẩn ai nỉ chử dẩu rang nỉ dung dẩu ai trính
Rất yêu rất yêu anh chỉ có để anh có được tình yêu

我才安心
wǒ cái ānxīn
ủa trái an xin
Em mới an tâm

看着她走向你那幅画面多美丽
kàn zhe tā zǒuxiàng nǐ nà fú huàmiàn duō měilì
khan chưa tha chẩu xeng nỉ na phú hoa men tua mẩy li
Nhìn cô ấy bước về phía anh cảnh tượng ấy đẹp đẽ biết bao

如果我会哭泣也是因为欢喜
rúguǒ wǒ huì kūqì yě shì yīnwèi huānxǐ
rú của ủa huây khu tri dể sư in uây hoan xỉ
Nếu như em có rơi lệ cũng là vì mừng vui

地球上两个人能相遇不容易
dìqiú shàng liǎng gèrén néng xiāng yù bùróng yì
ti triếu sang lẻng cưa rấn nấng xeng uy pu rúng i
Hai người trên trái đất để gặp được nhau không dễ

做不成你的情人我仍感激
zuò bùchéng nǐ díqíng rén wǒ réng gǎnjī
chua pu trấng nỉ tí trính rấn ủa rấng cản chi
Không thể thành người yêu của anh em vẫn cảm kích

很爱很爱你所以愿意舍得让你
hěn ài hěn ài nǐ suǒyǐ yuànyì shě·de ràng nǐ
hẩn ai hẩn ai nỉ xủa ỉ doen i sửa tứa rang nỉ
Rất yêu rất yêu anh thế nên bằng lòng cam chịu để anh

往更多幸福的地方飞去
wǎng gèng duō xìngfú de dìfāng fēi qù
oảng câng tua xing phú tơ ti phang phây truy
Bay về nơi nhiều hạnh phúc hơn

很爱很爱你只有让你拥有爱情
hěn ài hěn ài nǐ zhǐyǒu ràng nǐ yōngyǒu àiqíng
hẩn ai hẩn ai nỉ chử dẩu rang nỉ dung dẩu ai trính
Rất yêu rất yêu anh chỉ có để anh có được tình yêu

我才安心
wǒ cái ānxīn
ủa trái an xin
Em mới an tâm

很爱很爱你所以愿意舍得让你
hěn ài hěn ài nǐ suǒyǐ yuànyì shě·de ràng nǐ
hẩn ai hẩn ai nỉ xủa ỉ doen i sửa tứa rang nỉ
Rất yêu rất yêu anh thế nên bằng lòng cam chịu để anh

往更多幸福的地方飞去
wǎng gèng duō xìngfú de dìfāng fēi qù
oảng câng tua xing phú tơ ti phang phây truy
Bay về nơi nhiều hạnh phúc hơn

很爱很爱你只有让你拥有爱情
hěn ài hěn ài nǐ zhǐyǒu ràng nǐ yōngyǒu àiqíng
hẩn ai hẩn ai nỉ chử dẩu rang nỉ dung dẩu ai trính
Rất yêu rất yêu anh chỉ có để anh có được tình yêu

我才安心
wǒ cái ānxīn
ủa trái an xin
Em mới an tâm
 

  • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

    07/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

    07/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

    07/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Chôn Bước Nơi Đây - Nghiêu Thuận Vũ

    06/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Chôn Bước Nơi Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Tình Tựa Thuỷ Tiên - Tô Tinh Tiệp (COVER)

    06/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Tình Tựa Thuỷ Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Phải Cai Em Thế Nào - Luân Tang

    06/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Phải Cai Em Thế Nào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Lặng Im – Zkaaai

    06/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Lặng Im qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Phát Bài Khác - Đường Tư Miểu

    06/02/2024

    Học tiếng Trung qua bài hát Phát Bài Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới - Tiểu A Thất

    28/11/2023

    Học tiếng Trung qua bài hát Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  • Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

    28/11/2023

    Học tiếng Trung qua bài hát Em Nghe Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa