Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

07/02/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Hai Ta Không Thích Hợp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hai Ta Không Thích Hợp - Lục Triết

Lời bài hát Hai Ta Không Thích Hợp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

真的你想说的我懂了
zhēn de nǐ xiǎng shuō de wǒ dǒng le
chân tơ nỉ xẻng sua tơ ủa tủng lơ
Thật đấy anh đã hiểu điều em muốn nói

我会尊重你的选择
wǒ huì zūnzhòng nǐ de xuǎnzé
ủa huây chuân chung nỉ tơ xoẻn chứa
Anh sẽ tôn trọng chọn lựa của em

泪也流干了
lèi yě liú gān le
lây dể liếu can lơ
Nước mắt cũng rơi cạn rồi

还能怎么呢
hái néng zěn·me ne
hái nấng chẩn mơ nưa
Còn có thể làm sao nữa

是什么让爱变成这样的
shì shén·me ràng ài biànchéng zhèyàng de
sư sấn mơ rang ai pen trấng chưa dang tơ
Là gì đã khiến tình yêu thành thế này

时间原来是一条河
shíjiān yuánlái shì yī tiáo hé
sứ chen doén lái sư i théo hứa
Hoá ra thời gian là một con sông

我们已相隔
wǒ·men yǐ xiānggé
ủa mân ỉ xeng cứa
Hai ta đã cách biệt

是时候要割舍
shì shí·hou yào gēshě
sư sứ hâu dao cưa sửa
Là lúc phải chia cắt

没有谁失策是爱变淡了
méi·yǒu shuí shīcè shì ài biàn dàn le
mấy dẩu suấy sư trưa sư ai pen tan lơ
Không có ai thất sách là yêu nhạt phai rồi

你说的我们不适合
nǐ shuō de wǒ·men bùshì hé
nỉ sua tơ ủa mân pu sư hứa
Câu em nói hai ta không thích hợp

现在我懂了
xiànzài wǒ dǒng le
xen chai ủa tủng lơ
Đến giờ anh hiểu rồi

我们早该把爱看透了
wǒ·men zǎo gāi bǎ ài kàntòu le
ủa mân chảo cai pả ai khan thâu lơ
Mình nên nhìn thấu tình yêu này từ sớm

忘了不能有太多不舍
wàng le bùnéng yǒu tài duō bù shě
oang lơ pu nấng dẩu thai tua pu sửa
Quên mất không thể có quá nhiều luyến tiếc

反正最后两个人都会快乐
fǎnzhèng zuìhòu liǎng gèrén dūhuì kuàilè
phản châng chuây hâu lẻng cưa rấn tu huây khoai lưa
Dù sao đến cùng hai người đều sẽ vui

我们勉强相爱又如何
wǒ·men miǎnqiǎng xiāng ài yòu rúhé
ủa mân mén trẻng xeng ai dâu rú hứa
Hai ta miễn cưỡng yêu nhau sẽ lại ra nào

放了还有更好的选择
fàng le hái yǒu gèng hǎo de xuǎnzé
phang lơ hái dẩu câng hảo tơ xoẻn chứa
Buông tay còn có chọn lựa tốt hơn

何必苦苦纠缠要对自己负责
hébì kǔ kǔ jiūchán yào duì zìjǐ fùzé
hứa pi khủ khủ chiêu trán dao tuây chư chỉ phu chứa
Hà tất khổ sở dây dưa phải có trách nhiệm với chính mình

是什么让爱变成这样的
shì shén·me ràng ài biànchéng zhèyàng de
sư sấn mơ rang ai pen trấng chưa dang tơ
Là gì khiến tình yêu thành thế này 

时间原来是一条河
shíjiān yuánlái shì yī tiáo hé
sứ chen doén lái sư i théo hứa
Hoá ra thời gian là một con sông

我们已相隔
wǒ·men yǐ xiānggé
ủa mân ỉ xeng cứa
Hai ta đã cách biệt

是时候要割舍
shì shí·hou yào gēshě
sư sứ hâu dao cưa sửa
Là lúc nên tách chia

没有谁失策是爱变淡了
méi·yǒu shuí shīcè shì ài biàn dàn le
mấy dẩu suấy sư trưa sư ai pen tan lơ
Không có ai thất sách là yêu nhạt phai rồi

你说的我们不适合
nǐ shuō de wǒ·men bùshì hé
nỉ sua tơ ủa mân pu sư hứa
Câu em nói hai ta không thích hợp

现在我懂了
xiànzài wǒ dǒng le
xen chai ủa tủng lơ
Đến giờ anh hiểu rồi

我们早该把爱看透了
wǒ·men zǎo gāi bǎ ài kàntòu le
ủa mân chảo cai pả ai khan thâu lơ
Mình nên nhìn thấu tình yêu này từ sớm

忘了不能有太多不舍
wàng le bùnéng yǒu tài duō bù shě
oang lơ pu nấng dẩu thai tua pu sửa
Quên mất không thể có quá nhiều luyến tiếc

反正最后两个人都会快乐
fǎnzhèng zuìhòu liǎng gèrén dūhuì kuàilè
phản châng chuây hâu lẻng cưa rấn tu huây khoai lưa
Dù sao đến cùng hai người đều sẽ vui

我们勉强相爱又如何
wǒ·men miǎnqiǎng xiāng ài yòu rúhé
ủa mân mén trẻng xeng ai dâu rú hứa
Hai ta miễn cưỡng yêu nhau sẽ lại ra nào

放了还有更好的选择
fàng le hái yǒu gèng hǎo de xuǎnzé
phang lơ hái dẩu câng hảo tơ xoẻn chứa
Buông tay còn có chọn lựa tốt hơn

何必苦苦纠缠要对自己负责
hébì kǔ kǔ jiūchán yào duì zìjǐ fùzé
hứa pi khủ khủ chiêu trán dao tuây chư chỉ phu chứa
Hà tất khổ sở dây dưa phải có trách nhiệm với chính mình

我们早该把爱看透了
wǒ·men zǎo gāi bǎ ài kàntòu le
ủa mân chảo cai pả ai khan thâu lơ
Mình nên nhìn thấu tình yêu này từ sớm

忘了不能有太多不舍
wàng le bùnéng yǒu tài duō bù shě
oang lơ pu nấng dẩu thai tua pu sửa
Quên mất không thể có quá nhiều luyến tiếc

反正最后两个人都会快乐
fǎnzhèng zuìhòu liǎng gèrén dūhuì kuàilè
phản châng chuây hâu lẻng cưa rấn tu huây khoai lưa
Dù sao đến cùng hai người đều sẽ vui

我们勉强相爱又如何
wǒ·men miǎnqiǎng xiāng ài yòu rúhé
ủa mân mén trẻng xeng ai dâu rú hứa
Hai ta miễn cưỡng yêu nhau sẽ lại ra nào

放了还有更好的选择
fàng le hái yǒu gèng hǎo de xuǎnzé
phang lơ hái dẩu câng hảo tơ xoẻn chứa
Buông tay còn có chọn lựa tốt hơn

何必苦苦纠缠要对自己负责
hébì kǔ kǔ jiūchán yào duì zìjǐ fùzé
hứa pi khủ khủ chiêu trán dao tuây chư chỉ phu chứa
Hà tất khổ sở dây dưa phải có trách nhiệm với chính mình
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chôn Bước Nơi Đây - Nghiêu Thuận Vũ

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Chôn Bước Nơi Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Tựa Thuỷ Tiên - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Tựa Thuỷ Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phải Cai Em Thế Nào - Luân Tang

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Phải Cai Em Thế Nào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lặng Im – Zkaaai

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lặng Im qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phát Bài Khác - Đường Tư Miểu

  06/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Phát Bài Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới - Tiểu A Thất

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cùng Anh Đi Qua Tiệm Váy Cưới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nghe Nói - Sử Nhất

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nghe Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sau Này Mới Hiểu - Độc Dược

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sau Này Mới Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đi Trong Gió Đông 2022 - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đi Trong Gió Đông 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chú Cá Biết Đi - Từ Giai Oánh

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chú Cá Biết Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa