Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

11/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

Lời bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你每天回来的很晚
nǐ měi tiān huílái de hěn wǎn
nỉ mẩy then huấy lái tơ hẩn oản
Ngày nào cậu cũng về rất muộn 

你每天都是在加班
nǐ měi tiān dōu shì zài jiābān
nỉ mẩy then tâu sư chai che pan
Ngày nào cậu cũng cắm mặt tang ca 

你有时要靠安眠药片
nǐ yǒushí yào kào ānmiányào piān
nỉ dẩu sứ dao khao an mén dao p'en
Có lúc cậu cần nhờ đến thuốc ngủ

度过一晚
dùguò yī wǎn
tu cua i oản
Về vượt qua đêm dài 

所有的你一人承担
suǒyǒu de nǐ yī rén chéngdān
xủa dẩu tơ nỉ i rấn trấng tan
Tất cả đều do mình cậu gánh vác 

努力让家变更温暖
nǔlì ràng jiā biàngēng wēnnuǎn
nủ li rang che pen câng uân noản
Cố gắng để tổ ấm thêm ấm cúng

其实幸福和有多少钱
qíshí xìngfú hé yǒu duōshǎo qián
trí sứ xing phú hứa dẩu tua sảo trén
Thực ra hạnh phúc với có bao nhiêu tiền 

它本无关
tā běn wúguān
tha pẩn ú quan
Vốn chẳng liên quan 

每个人都在找答案
měi gèrén dōu zài zhǎo dá'àn
mẩy cưa rấn tâu chai chảo tá an
Mọi người đều đang kiếm tìm đáp án

可是生命何其短暂
kěshì shēngmìng héqí duǎnzàn
khửa sư sâng ming hứa trí toản chan
Cơ mà sinh mệnh ngắn ngủi biết bao

有时候一点点平淡
yǒushí hòu yī diǎndiǎn píngdàn
dẩu sứ hâu i tẻn tẻn p'ính tan
Có lúc một chút bình thường 

是最难能可贵的平凡
shì zuì nánnéngkěguì de píngfán
sư chuây nán nấng khửa quây tơ p'ính phán
Chính là sự bình thường quý hóa nhất

没有你了我怎么办
méi·yǒu nǐ le wǒ zěn·me bàn
mấy dẩu nỉ lơ ủa chẩn mơ pan
Không còn em anh biết phải làm sao 

一个人吃饭
yī gèrén chīfàn
i cưa rấn trư phan
Một mình tự ăn cơm

一个人洗碗
yī gèrén xǐ wǎn
i cưa rấn xỉ oản
Một mình tự rửa chén 

一个人在大大的房间
yī gèrén zài dàdà de fángjiān
i cưa rấn chai ta ta tơ pháng chen
Một mình ở trong căn phòng lớn 

对着天花板
duì zhe tiānhuābǎn
tuây chưa then hoa pản
Thẫn thờ nhìn trần nhà 

所有画面都心酸
suǒyǒu huàmiàn dōu xīnsuān
xủa dẩu hoa men tâu xin xoan
Mỗi cảnh tượng đều chất đầy xót xa 

没有你了我怎么办
méi·yǒu nǐ le wǒ zěn·me bàn
mấy dẩu nỉ lơ ủa chẩn mơ pan
Không còn em anh biết phải làm sao 

一个人上班
yī gèrén shàngbān
i cưa rấn sang pan
Một mình tự đi làm 

一个人下班
yī gèrén xiàbān
i cưa rấn xe pan
Một mình tự về nhà

一个人在大大的城市
yī gèrén zài dàdà de chéngshì
i cưa rấn chai ta ta tơ trấng sư
Một mình ở giữa thành phố lớn 

没人说晚安
méi rén shuō wǎn'ān
mấy rấn sua oản an
Không ai chúc ngủ ngon 

整夜陪伴着孤单孤单
zhěng yè péibàn zhe gūdān gūdān
chẩng dê p'ấy pan chưa cu tan cu tan
Cả đêm bầu bạn với cô đơn 

每个人都在找答案
měi gèrén dōu zài zhǎo dá'àn
mẩy cưa rấn tâu chai chảo tá an
Mọi người đều đang kiếm tìm đáp án

可是生命何其短暂
kěshì shēngmìng héqí duǎnzàn
khửa sư sâng ming hứa trí toản chan
Cơ mà sinh mệnh ngắn ngủi biết bao

有时候一点点平淡
yǒushí hòu yī diǎndiǎn píngdàn
dẩu sứ hâu i tẻn tẻn p'ính tan
Có lúc một chút bình thường 

是最难能可贵的平凡
shì zuì nánnéngkěguì de píngfán
sư chuây nán nấng khửa quây tơ p'ính phán
Chính là sự bình thường quý hóa nhất

没有你了我怎么办
méi·yǒu nǐ le wǒ zěn·me bàn
mấy dẩu nỉ lơ ủa chẩn mơ pan
Không còn em anh biết phải làm sao 

一个人吃饭
yī gèrén chīfàn
i cưa rấn trư phan
Một mình tự ăn cơm

一个人洗碗
yī gèrén xǐ wǎn
i cưa rấn xỉ oản
Một mình tự rửa chén 

一个人在大大的房间
yī gèrén zài dàdà de fángjiān
i cưa rấn chai ta ta tơ pháng chen
Một mình ở trong căn phòng lớn 

对着天花板
duì zhe tiānhuābǎn
tuây chưa then hoa pản
Thẫn thờ nhìn trần nhà 

所有画面都心酸
suǒyǒu huàmiàn dōu xīnsuān
xủa dẩu hoa men tâu xin xoan
Mỗi cảnh tượng đều chất đầy xót xa 

没有你了我怎么办
méi·yǒu nǐ le wǒ zěn·me bàn
mấy dẩu nỉ lơ ủa chẩn mơ pan
Không còn em anh biết phải làm sao 

一个人上班
yī gèrén shàngbān
i cưa rấn sang pan
Một mình tự đi làm 

一个人下班
yī gèrén xiàbān
i cưa rấn xe pan
Một mình tự về nhà

一个人在大大的城市
yī gèrén zài dàdà de chéngshì
i cưa rấn chai ta ta tơ trấng sư
Một mình ở giữa thành phố lớn 

没人说晚安
méi rén shuō wǎn'ān
mấy rấn sua oản an
Không ai chúc ngủ ngon 

整夜陪伴着孤单孤单
zhěng yè péibàn zhe gūdān gūdān
chẩng dê p'ấy pan chưa cu tan cu tan
Cả đêm bầu bạn với cô đơn 

没有你了我怎么办
méi·yǒu nǐ le wǒ zěn·me bàn
mấy dẩu nỉ lơ ủa chẩn mơ pan
Không còn em anh biết phải làm sao 

一个人上班
yī gèrén shàngbān
i cưa rấn sang pan
Một mình tự đi làm 

一个人下班
yī gèrén xiàbān
i cưa rấn xe pan
Một mình tự về nhà

一个人在大大的城市
yī gèrén zài dàdà de chéngshì
i cưa rấn chai ta ta tơ trấng sư
Một mình ở giữa thành phố lớn 

没人说晚安
méi rén shuō wǎn'ān
mấy rấn sua oản an
Không ai chúc ngủ ngon 

整夜陪伴着孤单孤单
zhěng yè péibàn zhe gūdān gūdān
chẩng dê p'ấy pan chưa cu tan cu tan
Cả đêm bầu bạn với cô đơn 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa