Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

11/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

Lời bài hát Thì Tốt Rồi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

房间在下雨银幕电视机
fángjiān zàixià yǔ yínmù diànshìjī
pháng chen chai xe ủy ín mu ten sư chi
Trong phòng có mưa rơi

猫睡着在隔壁收不到讯息
māo shuì zhe zài gébì shōu bùdào xùn xī
mao suây chưa chai cứa pi sâu pu tao xuyn xi
Mèo ngủ say bên cạnh không nhận được tin tức 

门上的锁刚好关住我与你的过去
mén shàng de suǒ gānghǎo guān zhù wǒ yǔ nǐ de guòqù
mấn sang tơ xủa cang hảo quan chu ủa ủy nỉ tơ cua truy
Ổ khóa trên cửa sổ vừa hay đóng lại quá khứ anh và em 

好想打给你听你的呼吸
hǎo xiǎng dǎ gěi nǐ tīng nǐ de hūxī
hảo xẻng tả cẩy nỉ thing nỉ tơ hu xi
Thật muốn gọi em nghe tiếng thở của em 

还是没找到新的助眠代替
hái·shi méi zhǎo dào xīn de zhù mián dàitì
hái sư mấy chảo tao xin tơ chu mén tai thi
Vẫn là chẳng tìm đuoẹc thứ thuốc ngủ mới thay thế 

尽管我不断联系都是毫无意义
jǐnguǎn wǒ bùduàn liánxì dōu shì háo wúyì yì
chín quản ủa pu toan lén xi tâu sư háo ú i i
Dù cho anh không ngừng liên lạc đều là chẳng chút ý nghĩa 

时钟在沉默对镜子诉说
shízhōng zài chénmò duì jìng·zi sùshuō
sứ chung chai trấn mua tuây ching chư xu sua
Đồng hồ đang lặng lẽ tâm sự với tấm kính 

怎么不安的情绪脑海里越来越多
zěn·me bù'ān díqíng xù nǎohǎi lǐ yuè lái yuè duō
chẩn mơ pu an tí trính xuy nảo hải lỉ duê lái duê tua
Sao mà cảm xúc bất an ngày càng chất đầy tâm trí 

眼泪偷偷在胸口定格
yǎnlèi tōutōu zài xiōngkǒu dìnggé
dẻn lây thâu thâu chai xiung khẩu ting cứa
Nước mắt âm thầm đọng lại trong lồng ngực 

我尝试所有没法咽下难过
wǒ chángshì suǒyǒu méi fǎ yàn xià nánguò
ủa tráng sư xủa dẩu mấy phả den xe nán cua
Anh thử mọi cách vẫn chẳng thể nuốt xuống buồn đau 

要是当初我忍住做朋友就好了
yào·shi dāngchū wǒ rěn zhù zuò péng·you jiù hǎo le
dao sư tang tru ủa rẩn chu chua p'ấng dẩu chiêu hảo lơ
Gía mà ban đầu anh kiềm chế lại làm bạn thôi thì tốt rồi 

不喜欢就好了不爱就好了
bù xǐ·huan jiù hǎo le bù ài jiù hǎo le
pu xỉ hoan chiêu hảo lơ pu ai chiêu hảo lơ
Không thích thì tốt rồi, không yêu thì tốt rồi 

干净利落好过不清不楚
gānjìng lì·luo hǎoguò bù qīng bù chǔ
can ching li lua hảo cua pu tring pu trủ
Dứt khoát gọn gàng tốt hơn là không rõ chẳng ràng

无止境的拉扯
wú zhǐjìng de lā·che
ú chử ching tơ la trửa
Giằng co lôi kéo chẳng thôi 

要是开始我忍住心动就好了
yào·shi kāishǐ wǒ rěn zhù xīn dòng jiù hǎo le
dao sư khai sử ủa rẩn chu xin tung chiêu hảo lơ
Giá mà lúc đầu anh kìm lại rung động thì tốt rồi 

没故事经过没有关系就好了
méi gùshì jīngguò méi·yǒu guānxì jiù hǎo le
mấy cu sư ching cua mấy dẩu quan xi chiêu hảo lơ
Không có diễn biến câu chuyện chẳng có quan hệ gì thì tốt rồi 

不否认一开始的吸引
bù fǒurèn yī kāishǐ de xīyǐn
pu phẩu rân i khai sử tơ xi ỉn
Không phủ nhận sự hấp dẫn lúc bắt đầu

毕竟你也没错
bìjìng nǐ yě méi cuò
pi ching nỉ dể mấy trua
Dẫu sao thì em không có lỗi

好想打给你听你的呼吸
hǎo xiǎng dǎ gěi nǐ tīng nǐ de hūxī
hảo xẻng tả cẩy nỉ thing nỉ tơ hu xi
Thật muốn gọi em nghe tiếng thở của em 

还是没找到新的助眠代替
hái·shi méi zhǎo dào xīn de zhù mián dàitì
hái sư mấy chảo tao xin tơ chu mén tai thi
Vẫn là chẳng tìm đuoẹc thứ thuốc ngủ mới thay thế 

尽管我不断联系都是毫无意义
jǐnguǎn wǒ bùduàn liánxì dōu shì háo wúyì yì
chín quản ủa pu toan lén xi tâu sư háo ú i i
Dù cho anh không ngừng liên lạc đều là chẳng chút ý nghĩa 

时钟在沉默对镜子诉说
shízhōng zài chénmò duì jìng·zi sùshuō
sứ chung chai trấn mua tuây ching chư xu sua
Đồng hồ đang lặng lẽ tâm sự với tấm kính 

怎么不安的情绪脑海里越来越多
zěn·me bù'ān díqíng xù nǎohǎi lǐ yuè lái yuè duō
chẩn mơ pu an tí trính xuy nảo hải lỉ duê lái duê tua
Sao mà cảm xúc bất an ngày càng chất đầy tâm trí 

眼泪偷偷在胸口定格
yǎnlèi tōutōu zài xiōngkǒu dìnggé
dẻn lây thâu thâu chai xiung khẩu ting cứa
Nước mắt âm thầm đọng lại trong lồng ngực 

我尝试所有没法咽下难过
wǒ chángshì suǒyǒu méi fǎ yàn xià nánguò
ủa tráng sư xủa dẩu mấy phả den xe nán cua
Anh thử mọi cách vẫn chẳng thể nuốt xuống buồn đau 

要是当初我忍住做朋友就好了
yào·shi dāngchū wǒ rěn zhù zuò péng·you jiù hǎo le
dao sư tang tru ủa rẩn chu chua p'ấng dẩu chiêu hảo lơ
Gía mà ban đầu anh kiềm chế lại làm bạn thôi thì tốt rồi 

不喜欢就好了不爱就好了
bù xǐ·huan jiù hǎo le bù ài jiù hǎo le
pu xỉ hoan chiêu hảo lơ pu ai chiêu hảo lơ
Không thích thì tốt rồi, không yêu thì tốt rồi 

干净利落好过不清不楚
gānjìng lì·luo hǎoguò bù qīng bù chǔ
can ching li lua hảo cua pu tring pu trủ
Dứt khoát gọn gàng tốt hơn là không rõ chẳng ràng

无止境的拉扯
wú zhǐjìng de lā·che
ú chử ching tơ la trửa
Giằng co lôi kéo chẳng thôi 

要是开始我忍住心动就好了
yào·shi kāishǐ wǒ rěn zhù xīn dòng jiù hǎo le
dao sư khai sử ủa rẩn chu xin tung chiêu hảo lơ
Giá mà lúc đầu anh kìm lại rung động thì tốt rồi 

没故事经过没有关系就好了
méi gùshì jīngguò méi·yǒu guānxì jiù hǎo le
mấy cu sư ching cua mấy dẩu quan xi chiêu hảo lơ
Không có diễn biến câu chuyện chẳng có quan hệ gì thì tốt rồi 

不否认一开始的吸引
bù fǒurèn yī kāishǐ de xīyǐn
pu phẩu rân i khai sử tơ xi ỉn
Không phủ nhận sự hấp dẫn lúc bắt đầu

毕竟你也没错
bìjìng nǐ yě méi cuò
pi ching nỉ dể mấy trua
Dẫu sao thì em không có lỗi

要是当初我忍住做朋友就好了
yào·shi dāngchū wǒ rěn zhù zuò péng·you jiù hǎo le
dao sư tang tru ủa rẩn chu chua p'ấng dẩu chiêu hảo lơ
Gía mà ban đầu anh kiềm chế lại làm bạn thôi thì tốt rồi 

不喜欢就好了不爱就好了
bù xǐ·huan jiù hǎo le bù ài jiù hǎo le
pu xỉ hoan chiêu hảo lơ pu ai chiêu hảo lơ
Không thích thì tốt rồi, không yêu thì tốt rồi 

干净利落好过不清不楚
gānjìng lì·luo hǎoguò bù qīng bù chǔ
can ching li lua hảo cua pu tring pu trủ
Dứt khoát gọn gàng tốt hơn là không rõ chẳng ràng

无止境的拉扯
wú zhǐjìng de lā·che
ú chử ching tơ la trửa
Giằng co lôi kéo chẳng thôi 

要是开始我忍住心动就好了
yào·shi kāishǐ wǒ rěn zhù xīn dòng jiù hǎo le
dao sư khai sử ủa rẩn chu xin tung chiêu hảo lơ
Giá mà lúc đầu anh kìm lại rung động thì tốt rồi 

没故事经过没有关系就好了
méi gùshì jīngguò méi·yǒu guānxì jiù hǎo le
mấy cu sư ching cua mấy dẩu quan xi chiêu hảo lơ
Không có diễn biến câu chuyện chẳng có quan hệ gì thì tốt rồi 

不否认一开始的吸引
bù fǒurèn yī kāishǐ de xīyǐn
pu phẩu rân i khai sử tơ xi ỉn
Không phủ nhận sự hấp dẫn lúc bắt đầu

毕竟你也没错
bìjìng nǐ yě méi cuò
pi ching nỉ dể mấy trua
Dẫu sao thì em không có lỗi
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa