Bài hát tiếng Trung: Không còn nữa 再不会 Zàibu huì

22/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Không còn nữa 再不会 Zàibu huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không còn nữa 再不会 Zàibu huì– Tiểu Nhãn Hâm 小眼鑫

Lời bài hát Không còn nữa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

空气中
kōngqì zhōng
khung tri chung
Trong không khí

弥漫着的味道朦胧
mímàn zhe de wèi·dao ménglóng
mí man chưa tơ uây tao mấng lúng
tràn ngập hương vị mông lung

下过雨的天空
xià guò yǔ de tiānkōng
xe cua ủy tơ then khung
Bầu trời sau cơn mưa

露出一道彩虹
lòu chū yīdào cǎihóng
lâu tru i tao trải húng
lấp lánh ánh cầu vồng 

脑海中
nǎohǎi zhōng
nảo hải chung
Trong tâm trí em

还留存着你的笑容
hái liúcún zhe nǐ de xiàoróng
hái liếu truấn chưa nỉ tơ xeo rúng
còn lưu lại nụ cười của anh

说好从一而终
shuō hǎo cóng yī ér zhōng
sua hảo trúng i ớ chung
đã hứa một lòng không thay đổi

最后来去匆匆
zuìhòu láiqù cōngcōng
chuây hâu lái truy trung trung
nhưng cuối cùng lại vội vã đến rồi đi

我知道我们的感情凋谢
wǒ zhīdào wǒ·men de gǎnqíng diāoxiè
ủa chư tao ủa mân tơ cản trính teo xia
Em biết tình cảm chúng ta đã phai nhạt

你再不会出现在我的世界
nǐ zài·bu huì chūxiàn zài wǒ de shìjiè
nỉ chai pu huây tru xen chai ủa tơ sư chia
Anh sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của em

再不会许我柔情似水的岁月
zài·bu huì xǔ wǒ róuqíng shì shuǐ de suìyuè
chai pu huây xủy ủa rấu trính sư suẩy tơ xuây duê
Sẽ không còn ai cùng em trải qua năm tháng dịu dàng như trước

陪着我度过黑夜
péi zhe wǒ dùguò hēiyè
p'ấy chưa ủa tu cua hây dê
Cùng em đi qua những đêm dài lạnh lẽo

我知道我的天空不再晴
wǒ zhīdào wǒ de tiānkōng bù zài qíng
ủa chư tao ủa tơ then khung pu chai trính
em biết bầu trời nơi em sẽ không còn trong xanh

没有你的夜我再不愿清醒
méi·yǒu nǐ de yè wǒ zài·bu yuàn qīngxǐng
mấy dẩu nỉ tơ dê ủa chai pu doen tring xỉnh
đêm khuya không có anh, em chẳng còn muốn tỉnh lại

对你的思念在阴天再一次苏醒
duì nǐ de sīniàn zài yīn tiān zài yī cì sūxǐng
tuây nỉ tơ xư nen chai in then chai i trư xu xỉnh
Nỗi nhớ anh một lần nữa đánh thức em giữa ngày trời âm u

我已经
wǒ yǐ·jing
ủa ỉ chinh
Em đã từng

很久没有这种心情
hěn jiǔ méi·yǒu zhè zhǒng xīnqíng
hẩn chiểu mấy dẩu chưa chủng xin trính
rất lâu rồi không có cảm giác này 

屋檐下我安静
wūyán xià wǒ ānjìng
u dén xe ủa an ching
lặng ngắm mưa dưới mái hiên

一个人等雨停
yī gèrén děng yǔ tíng
i cưa rấn tẩng ủy thính
một mình đợi mưa ngừng rơi

你已经
nǐ yǐ·jing
nỉ ỉ chinh
Anh đã từng

教会我该怎么无情
jiàohuì wǒ gāi zěn·me wúqíng
cheo huây ủa cai chẩn mơ ú trính
dạy em cách vô tình như thế nào

没有你的身影
méi·yǒu nǐ de shēnyǐng
mấy dẩu nỉ tơ sân ỉnh
không có bóng hình anh

天空何时放晴
tiānkōng héshí fàngqín
then khung hứa sứ phang trính
biết bao giờ trời mới hửng nắng

我知道我们的感情凋谢
wǒ zhīdào wǒ·men de gǎnqíng diāoxiè
ủa chư tao ủa mân tơ cản trính teo xia
Em biết tình cảm chúng ta đã phai nhạt

你再不会出现在我的世界
nǐ zài·bu huì chūxiàn zài wǒ de shìjiè
nỉ chai pu huây tru xen chai ủa tơ sư chia
Anh sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của em

再不会许我柔情似水的岁月
zài·bu huì xǔ wǒ róuqíng shì shuǐ de suìyuè
chai pu huây xủy ủa rấu trính sư suẩy tơ xuây duê
Sẽ không còn ai cùng em trải qua năm tháng dịu dàng như trước

陪着我度过黑夜
péi zhe wǒ dùguò hēiyè
p'ấy chưa ủa tu cua hây dê
Cùng em đi qua những đêm dài lạnh lẽo

我知道我的天空不再晴
wǒ zhīdào wǒ de tiānkōng bù zài qíng
ủa chư tao ủa tơ then khung pu chai trính
em biết bầu trời nơi em sẽ không còn trong xanh

没有你的夜我再不愿清醒
méi·yǒu nǐ de yè wǒ zài·bu yuàn qīngxǐng
mấy dẩu nỉ tơ dê ủa chai pu doen tring xỉnh
đêm khuya không có anh, em chẳng còn muốn tỉnh lại

对你的思念在阴天再一次苏醒
duì nǐ de sīniàn zài yīn tiān zài yī cì sūxǐng
tuây nỉ tơ xư nen chai in then chai i trư xu xỉnh
Nỗi nhớ anh một lần nữa đánh thức em giữa ngày trời âm u

我知道我们的感情凋谢
wǒ zhīdào wǒ·men de gǎnqíng diāoxiè
ủa chư tao ủa mân tơ cản trính teo xia
Em biết tình cảm chúng ta đã phai nhạt

你再不会出现在我的世界
nǐ zài·bu huì chūxiàn zài wǒ de shìjiè
nỉ chai pu huây tru xen chai ủa tơ sư chia
Anh sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của em

再不会许我柔情似水的岁月
zài·bu huì xǔ wǒ róuqíng shì shuǐ de suìyuè
chai pu huây xủy ủa rấu trính sư suẩy tơ xuây duê
Sẽ không còn ai cùng em trải qua năm tháng dịu dàng như trước

陪着我度过黑夜
péi zhe wǒ dùguò hēiyè
p'ấy chưa ủa tu cua hây dê
Cùng em đi qua những đêm dài lạnh lẽo

我知道我的天空不再晴
wǒ zhīdào wǒ de tiānkōng bù zài qíng
ủa chư tao ủa tơ then khung pu chai trính
em biết bầu trời nơi em sẽ không còn trong xanh

没有你的夜我再不愿清醒
méi·yǒu nǐ de yè wǒ zài·bu yuàn qīngxǐng
mấy dẩu nỉ tơ dê ủa chai pu doen tring xỉnh
đêm khuya không có anh, em chẳng còn muốn tỉnh lại

对你的思念在阴天再一次苏醒
duì nǐ de sīniàn zài yīn tiān zài yī cì sūxǐng
tuây nỉ tơ xư nen chai in then chai i trư xu xỉnh
Nỗi nhớ anh một lần nữa đánh thức em giữa ngày trời âm u

 • Học bài hát tiếng Trung: Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Họa bì 画皮 Huàpí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn

  22/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xanh lục 绿色 Lǜsè

  30/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Xanh lục 绿色 Lǜsè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Đây chính là tình yêu sao? 这就是爱吗? Zhè jiùshì ài ma

  22/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Đây chính là tình yêu sao 这就是爱吗 Zhè jiùshì ài ma qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa