Bài hát tiếng Trung: Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái

16/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái– Viên Á Duy 袁娅维

Lời bài hát Vì người mà đến tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

曾守望山海苍穹一念开
céng shǒuwàng shān hǎi cāngqióng yī niàn kāi
trấng sẩu oang san hải trang triúng i nen khai
Từng canh giữ núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm

问君可知身在情长在
wèn jūn kě zhī shēn zài qíng cháng zài
uân chuyn khửa chư sân chai trính tráng chai
Hỏi chàng có biết mình ở đâu trường tình chốn nào

禁柳奈何风沧海何奈尘埃
jìn liǔ nàihé fēng cānghǎi hé nài chén'āi
chin liểu nai hứa phâng trang hải hứa nai trấn ai
Liễu chốn cung sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần

等天长地久只等到苍白
děng tiānchángdìjiǔ zhǐ děngdào cāngbái
tẩng then cháng ti chiểu chử tẩng tao trang pái
Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống

琴调轻弹无限恨
qín diào qīng tán wúxiàn hèn
trín teo tring thán ú xen hân
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận 

弦断有谁人听红颜奈何自哀
xián duàn yǒu shuí rén tīng hóngyán nàihé zì āi
xén toan dẩu suấy rấn thing húng dén nai hứa chư ai
dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi

风月三千含泪不舍离开
fēngyuè sān qiān hán lèi bù shě líkāi
phâng duê xan tren hán lây pu sửa lí khai
những cuộc tình chứa đầy nước mắt không nỡ chia xa

时间荒腔走板朱漆绿瓦不再
shíjiān huāng qiāng zǒubǎn zhūqī lù wǎ bù zài
sứ chen hoang treng chẩu pản chu tri lu ỏa pu chai
Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn

愿君生怜让我因爱存在
yuàn jūn shēng lián ràng wǒ yīn ài cúnzài
doen chuyn sâng lén rang ủa in ai truấn chai
Mong chàng thương xót để ta tiếp tục sống vì tình yêu

为你而来几辈子
wèi nǐ ér lái jǐ bèi·zi
uây nỉ ớ lái chỉ pây chư
Vì chàng mà đến, mấy kiếp này

都只想和你有关那怕是梦心甘愿不醒来
dōu zhǐ xiǎng hé nǐ yǒuguān nǎpà shì mèng xīn gānyuàn bù xǐng lái
tâu chử xẻng hứa nỉ dẩu quan na p'a sư mâng xin can doen pu xỉnh lái
chỉ muốn được gắn bó cùng chàng, dù chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc

为你而来我的爱是最轻柔的对白
wèi nǐ ér lái wǒ de ài shì zuì qīngróu de duìbái
uây nỉ ớ lái ủa tơ ai sư chuây tring rấu tơ tuây pái
Vì chàng mà đến, tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất

人间匆匆永远爱你不会更改
rénjiān cōngcōng yǒngyuǎn ài nǐ bù huì gēnggǎi
rấn chen trung trung dủng doẻn ai nỉ pu huây câng cải
Nơi nhân gian vội vã, yêu chàng mãi mãi

曾守望山海苍穹一念开
céng shǒuwàng shān hǎi cāngqióng yī niàn kāi
trấng sẩu oang san hải trang triúng i nen khai
Từng canh giữ núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm

问君可知身在情长在
wèn jūn kě zhī shēn zài qíng cháng zài
uân chuyn khửa chư sân chai trính tráng chai
Hỏi chàng có biết mình ở đâu trường tình chốn nào

禁柳奈何风沧海何奈尘埃
jìn liǔ nàihé fēng cānghǎi hé nài chén'āi
chin liểu nai hứa phâng trang hải hứa nai trấn ai
Liễu chốn cung sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần

等天长地久只等到苍白
děng tiānchángdìjiǔ zhǐ děngdào cāngbái
tẩng then cháng ti chiểu chử tẩng tao trang pái
Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống

琴调轻弹无限恨
qín diào qīng tán wúxiàn hèn
trín teo tring thán ú xen hân
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận 

弦断有谁人听红颜奈何自哀
xián duàn yǒu shuí rén tīng hóngyán nàihé zì āi
xén toan dẩu suấy rấn thing húng dén nai hứa chư ai
dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi

风月三千含泪不舍离开
fēngyuè sān qiān hán lèi bù shě líkāi
phâng duê xan tren hán lây pu sửa lí khai
những cuộc tình chứa đầy nước mắt không nỡ chia xa

时间荒腔走板朱漆绿瓦不再
shíjiān huāng qiāng zǒubǎn zhūqī lù wǎ bù zài
sứ chen hoang treng chẩu pản chu tri lu ỏa pu chai
Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn

愿君生怜让我因爱存在
yuàn jūn shēng lián ràng wǒ yīn ài cúnzài
doen chuyn sâng lén rang ủa in ai truấn chai
Mong chàng thương xót để ta tiếp tục sống vì tình yêu

为你而来几辈子
wèi nǐ ér lái jǐ bèi·zi
uây nỉ ớ lái chỉ pây chư
Vì chàng mà đến, mấy kiếp này

都只想和你有关那怕是梦心甘愿不醒来
dōu zhǐ xiǎng hé nǐ yǒuguān nǎpà shì mèng xīn gānyuàn bù xǐng lái
tâu chử xẻng hứa nỉ dẩu quan na p'a sư mâng xin can doen pu xỉnh lái
chỉ muốn được gắn bó cùng chàng, dù chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc

为你而来我的爱是最轻柔的对白
wèi nǐ ér lái wǒ de ài shì zuì qīngróu de duìbái
uây nỉ ớ lái ủa tơ ai sư chuây tring rấu tơ tuây pái
Vì chàng mà đến, tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất

人间匆匆永远爱你不会更改
rénjiān cōngcōng yǒngyuǎn ài nǐ bù huì gēnggǎi
rấn chen trung trung dủng doẻn ai nỉ pu huây câng cải
Nơi nhân gian vội vã, yêu chàng mãi mãi

为你而来几辈子
wèi nǐ ér lái jǐ bèi·zi
uây nỉ ớ lái chỉ pây chư
Vì chàng mà đến, mấy kiếp này

都只想和你有关那怕是梦心甘愿不醒来
dōu zhǐ xiǎng hé nǐ yǒuguān nǎpà shì mèng xīn gānyuàn bù xǐng lái
tâu chử xẻng hứa nỉ dẩu quan na p'a sư mâng xin can doen pu xỉnh lái
chỉ muốn được gắn bó cùng chàng, dù chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc

为你而来我的爱是最轻柔的对白
wèi nǐ ér lái wǒ de ài shì zuì qīngróu de duìbái
uây nỉ ớ lái ủa tơ ai sư chuây tring rấu tơ tuây pái
Vì chàng mà đến, tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất

人间匆匆永远爱你不会更改
rénjiān cōngcōng yǒngyuǎn ài nǐ bù huì gēnggǎi
rấn chen trung trung dủng doẻn ai nỉ pu huây câng cải
Nơi nhân gian vội vã, yêu chàng mãi mãi

生生世世海枯石烂只因你在
shēngshēngshìshì hǎikūshílàn zhǐ yīn nǐ zài
sâng sâng sư sư hải khu sứ lan chử in nỉ chai
Đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn, chỉ vì người mà tồn tại
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Họa bì 画皮 Huàpí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em không xứng với anh 我配不上你

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em không xứng với anh 我配不上你  Wǒ pèi bù shàng nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxìqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khoảng không 空白 Kòngbái

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảng không 空白 Kòngbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiên sứ tuyệt nhất 最天使 Zuì tiānshǐ

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiên sứ tuyệt nhất 最天使 Zuì tiānshǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa