Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

Lời bài hát Ký Ức Độc Quyền tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

忘记分开后的第几天起
wàngjì fēnkāi hòu de dì jǐ tiān qǐ
oang chi phân khai hâu tơ ti chỉ then trỉ
Đã quên ngày thứ mấy từ khi chia tay

喜欢一个人看下大雨
xǐ·huan yī gèrén kàn xià dàyǔ
xỉ hoan i cưa rấn khan xe ta ủy
Thích một mình ngắm mưa lớn tuôn

没联络孤单就像连锁反应
méi liánluò gūdān jiù xiàng liánsuǒfǎnyìng
mấy lén lua cu tan chiêu xeng lén xủa phản ing
Không liên lạc, cô đơn tựa phản ứng dây chuyền

想要快乐都没力气
xiǎng yào kuàilè dōu méi lì·qi
xẻng dao khoai lưa tâu mấy li tri
Muốn vui vẻ cũng chẳng có sức

雷雨世界像场灾难电影
léiyǔ shìjiè xiàng chǎng zāinàn diànyǐng
lấy ủy sư chia xeng trảng chai nan ten ỉnh
Thế giới giông bão tựa bộ phim thảm họa

让现在的我可怜到底
ràng xiànzài de wǒ kělián dàodǐ
rang xen chai tơ ủa khửa lén tao tỉ
Khiến tôi của hiện tại đáng thương tột cùng

对不起谁也没有时光机器
duì·buqǐ shuí yě méi·yǒu shíguāng jī·qì
tuây pu trỉ suấy dể mấy dẩu sứ quang chi tri
Thật xin lỗi, chẳng ai có cỗ máy thời gian

已经结束的没有商量的余地
yǐ·jing jiéshù de méi·yǒu shāng·liáng de yúdì
ỉ chinh chía su tơ mấy dẩu sang léng tơ úy ti
Đã kết thúc thì chẳng còn cơ hội thương lượng

我希望你是我独家的记忆
wǒ xīwàng nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xi oang nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh hi vọng em, là ký ức độc nhất của anh

摆在心底不管别人说的多么难听
bǎi zàixīn dǐ bùguǎn biérén shuō de duō·me nántīng
pải chai xin tỉ pu quản pía rấn sua tơ tua mơ nán thing
Tồn tại trong lòng mặc cho người ngoài nói khó nghe ra sao

现在我拥有的事情
xiànzài wǒ yōngyǒu de shì·qing
xen chai ủa dung dẩu tơ sư trính
Những thứ mà hiện tại anh đang có

是你是给我一半的爱情
shì nǐ shì gěi wǒ yībàn de àiqíng
sư nỉ sư cẩy ủa í pan tơ ai trính
Là em là tình yêu trao anh một nửa

我喜欢你是我独家的记忆
wǒ xǐ·huan nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xỉ hoan nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh thích em, là ký ức độc nhất của anh

谁也不行从我这个身体中拿走你
shuí yě bùxíng cóng wǒ zhè·ge shēntǐ zhōng ná zǒu nǐ
suấy dể pu xính trúng ủa chưa cưa sân thỉ chung ná chẩu nỉ
Ai cũng không được mang em đi từ cơ thể này của anh

在我感情的封锁区
zài wǒ gǎnqíng de fēngsuǒ qū
chai ủa cản trính tơ phâng xủa truy
Trong khu vực phong tỏa của tình cảm anh

有关于你绝口不提没问题
yǒuguān yú nǐ juékǒu bù tí méi wèntí
dẩu quan úy nỉ chuế khẩu pu thí mấy uân thí
Chuyện liên quan em, không hề nhắc đến

雷雨世界像场灾难电影
léiyǔ shìjiè xiàng chǎng zāinàn diànyǐng
lấy ủy sư chia xeng trảng chai nan ten ỉnh
Thế giới giông bão tựa bộ phim thảm họa

让现在的我可怜到底
ràng xiànzài de wǒ kělián dàodǐ
rang xen chai tơ ủa khửa lén tao tỉ
Khiến tôi của hiện tại đáng thương tột cùng

对不起谁也没有时光机器
duì·buqǐ shuí yě méi·yǒu shíguāng jī·qì
tuây pu trỉ suấy dể mấy dẩu sứ quang chi tri
Thật xin lỗi, chẳng ai có cỗ máy thời gian

已经结束的没有商量的余地
yǐ·jing jiéshù de méi·yǒu shāng·liáng de yúdì
ỉ chinh chía su tơ mấy dẩu sang léng tơ úy ti
Đã kết thúc thì chẳng còn cơ hội thương lượng

我希望你是我独家的记忆
wǒ xīwàng nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xi oang nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh hi vọng em, là ký ức độc nhất của anh

摆在心底不管别人说的多么难听
bǎi zàixīn dǐ bùguǎn biérén shuō de duō·me nántīng
pải chai xin tỉ pu quản pía rấn sua tơ tua mơ nán thing
Tồn tại trong lòng mặc cho người ngoài nói khó nghe ra sao

现在我拥有的事情
xiànzài wǒ yōngyǒu de shì·qing
xen chai ủa dung dẩu tơ sư trính
Những thứ mà hiện tại anh đang có

是你是给我一半的爱情
shì nǐ shì gěi wǒ yībàn de àiqíng
sư nỉ sư cẩy ủa í pan tơ ai trính
Là em là tình yêu trao anh một nửa

我喜欢你是我独家的记忆
wǒ xǐ·huan nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xỉ hoan nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh thích em, là ký ức độc nhất của anh

谁也不行从我这个身体中拿走你
shuí yě bùxíng cóng wǒ zhè·ge shēntǐ zhōng ná zǒu nǐ
suấy dể pu xính trúng ủa chưa cưa sân thỉ chung ná chẩu nỉ
Ai cũng không được mang em đi từ cơ thể này của anh

在我感情的封锁区
zài wǒ gǎnqíng de fēngsuǒ qū
chai ủa cản trính tơ phâng xủa truy
Trong khu vực phong tỏa của tình cảm anh

有关于你绝口不提没问题
yǒuguān yú nǐ juékǒu bù tí méi wèntí
dẩu quan úy nỉ chuế khẩu pu thí mấy uân thí
Chuyện liên quan em, không hề nhắc đến

我希望你是我独家的记忆
wǒ xīwàng nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xi oang nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh hi vọng em, là ký ức độc nhất của anh

摆在心底不管别人说的多么难听
bǎi zàixīn dǐ bùguǎn biérén shuō de duō·me nántīng
pải chai xin tỉ pu quản pía rấn sua tơ tua mơ nán thing
Tồn tại trong lòng mặc cho người ngoài nói khó nghe ra sao

现在我拥有的事情
xiànzài wǒ yōngyǒu de shì·qing
xen chai ủa dung dẩu tơ sư trính
Những thứ mà hiện tại anh đang có

是你是给我一半的爱情
shì nǐ shì gěi wǒ yībàn de àiqíng
sư nỉ sư cẩy ủa í pan tơ ai trính
Là em là tình yêu trao anh một nửa

我喜欢你是我独家的记忆
wǒ xǐ·huan nǐ shì wǒ dújiā de jìyì
ủa xỉ hoan nỉ sư ủa tú che tơ chi i
Anh thích em, là ký ức độc nhất của anh

谁也不行从我这个身体中拿走你
shuí yě bùxíng cóng wǒ zhè·ge shēntǐ zhōng ná zǒu nǐ
suấy dể pu xính trúng ủa chưa cưa sân thỉ chung ná chẩu nỉ
Ai cũng không được mang em đi từ cơ thể này của anh

在我感情的封锁区
zài wǒ gǎnqíng de fēngsuǒ qū
chai ủa cản trính tơ phâng xủa truy
Trong khu vực phong tỏa của tình cảm anh

有关于你绝口不提没限期
yǒuguān yú nǐ juékǒu bù tí méi xiànqī
dẩu quan úy nỉ chuế khẩu pu thí mấy xen tri
Chuyện liên quan em, không hề nhắc đến
 

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Lại Gì Cho Anh - A Du Du (COVER)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Lại Gì Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Sao - Vũ Phi

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Lừa - Văn Phu

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Lừa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thành Người Dưng - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thành Người Dưng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa